SZIF: AMS respektuje skautské tábory i přespolní běhy

V souvislosti se zavedením AMS (monitoring ploch snímkováním z družice) nebudou jakkoliv omezeny dotace na dotčené plochy, na kterých se v průběhu letních měsíců konají tábory a sportovní aktivity. Jelikož se jedná o aktivity dočasné, maximálně několikatýdenní, chceme tímto ujistit, že AMS nemá žádný negativní dopad na posouzení splnění dotačních pravidel u těchto ploch.

➢ Dočasný tábor nebo krátkodobé sportovní klání není považováno za porušení dotačních podmínek
➢ Jedná se o aktivity, které probíhají vesměs na posekané ploše
➢ Zavedení AMS nic nemění ani na dosavadním monitoringu a kontrolách těchto ploch v tom smyslu, že pokud tábor či sportovní běhy dosud na místě probíhaly a dotační podmínky byly dodrženy, nemá to vliv na přidělení dotace
➢ Naopak se zavedením AMS mají žadatelé navíc možnost reagovat na případná chybová hlášení či nesrovnalosti a jejich vysvětlením/doplněním se vyhnout sankcím. Díky AMS přecházíme od restriktivního (sankčního) systému na preventivní (partnerský).
➢ Zemědělcům/majitelům takovýchto ploch nehrozí žádná ztráta nároku na dotace, pokud plní podmínky tak, jak je požadováno (například dvě seče ročně)

Eva Češpiva
tisková mluvčí