Metodická příručka pro opatření přímých plateb pro rok 2023

Zemědělské veřejnosti je k dispozici ke stažení Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2023. Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb v roce 2023 vyjma ekoplatby, které je věnována zvláštní příručka.

V návaznosti na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky 2023-2027, které je realizováno prostřednictvím schváleného Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027, budou přímé platby od roku 2023 poskytovány na základě nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům. Ve struktuře poskytovaných přímých plateb došlo oproti minulému období ke značným změnám. V rámci přímých plateb bude od roku 2023 poskytována základní podpora příjmu pro udržitelnost, platba pro malé zemědělce, doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost, doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce, režimy pro klima a životní prostředí a podpory příjmu vázané na produkci.

S ohledem na rozsah intervence Režimy pro klima a životní prostředí (ekoplatba) je k této intervenci vydávána zvláštní metodická příručka pro žadatele. V přiložené příručce tedy naleznete informace ke všem ostatním výše jmenovaným intervencím přímých plateb.

Přílohy