SZIF vydává rozhodnutí na telata masného typu

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS) – telata masného typu. Mezi 6 539 žadatelů o dotaci se rozdělí přes 628 milionů korun. Aktuální sazba je 7 979,53 korun na velkou dobytčí jednotku (VDJ). Podpora se vztahuje na telata narozená v období od 1. dubna 2020 do 31. března 2021.

Dobrovolné podpory vázané na produkci se zaměřují na citlivé sektory, které se potýkají s obtížemi a jsou důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. Toto dotační opatření podporuje chovatele masných telat.

Pro urychlení výplat se žadatelé mohou vzdát práva na odvolání. Mohou tak učinit přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář Prohlášení o vzdání se práva na odvolání, který je na webových stránkách www.szif.cz/cs/jednotna-zadost, v sekci Ke stažení, ve složce Jednotná žádost.

SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře.

SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq.

Oddělení tiskové SZIF
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550