Školení pro získání osvědčení odborné způsobilosti (OZ) pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (POR)

Česká společnost rostlinolékařská, z. s., pobočka Opava, organizuje   jednodenní školení pro získání prodlužujícího osvědčení odborné způsobilosti (OZ) pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (POR)

Bude možno získat  osvědčení pro nová oprávnění  I.  nebo II. stupně OZ v případě účasti v obou dnech.

Pokud máte zájem a  vaše platné oprávnění OZ jakéhokoliv stupně  vyprší do  jednoho roka, tak se přihlaste

na mailové adrese vilem.kaller@seznam.cz, tel.724 120 060