Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce a nákupu zemědělské půdy za 4. čtvrtletí roku 2022

Sazby se týkají přijatých žádostí v období od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022.
Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a
Podpora nákupu půdy, jejichž výše podpory v rámci jednotlivých programů činí 3,5 %
p.a.

Jsem rád, že u programů podporující lesnictví, zpracování zemědělské
produkce a nákup půdy se nám podařilo udržet sazby podpor na 3,5 % p.a., což
je dokladem toho, že navzdory vnějším ekonomickým vlivům je PGRLF, a.s.,
stabilním partnerem, o kterého se mohou čeští zemědělští podnikatelé kdykoliv
opřít,“ řekl předseda představenstva PGRLF, Josef Kučera.

Veškeré informace o jednotlivých programech podpor a jejich sazbách jsou k
dispozici na webových stránkách společnosti PGRLF, a.s., na www.pgrlf.cz.

Mgr. Barbora Šenfeldová
Tisková mluvčí