PGRLF, a.s., spustí 3. kolo programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru

 

13. březen 2023, Praha

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., otevře
ve středu 12. dubna 2023 v 9.00 hod. další kolo příjmu žádostí
do programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru.
Limit počtu přijatých žádostí u programu Potravináři byl stanoven u třetího kola
na 150 přijatých žádostí. Program Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru je určen pro
malé a střední podniky zabývající se výrobou potravin. Výše podpory na snížení jistiny
úvěru u tohoto titulu činí až 1 250 000 Kč, zároveň však částka nesmí přesáhnout 50 %
z nesplacené výše jistiny úvěru.
„Jak se již ukázalo v předešlých dvou kolech spuštění programu Potravinář,
tento titul je pro české potravináře velmi důležitý. Reaguje na aktuální situaci podniků
v oblasti potravinářské výroby, u kterých se v důsledku negativního působení
vyvolaného ruskou invazí na Ukrajinu výrazně zvýšily ceny energií a dalších vstupních
nákladů, které mohou být pro mnoho podniků i likvidační,“ řekl ministr zemědělství
Zdeněk Nekula.
„Velmi intenzivně vnímáme tuto nastalou situaci, která je nyní zcela
mimořádná, a je proto potřeba pomoct českých zpracovatelům potravin, jak jen lze.
Z tohoto důvodu otvíráme již potřetí ve velmi krátkém čase tento speciální program,
který má poskytnout oporu českým výrobcům potravin a zlepšit jejich postavení na
trhu,“ dodává předseda představenstva PGRLF, Josef Kučera.
Příjem žádostí proběhne výhradně elektronicky prostřednictvím formuláře, který
bude dostupný po spuštění programu na https://zadost.pgrlf.cz. Veškeré informace
k danému programu žadatelé naleznou na webových stránkách společnosti
www.pgrlf.cz nebo se mohou informovat na infolince 704 688 699 či info mailu
info@pgrlf.cz.

Mgr. Barbora Šenfeldová