Zahájení příjmu žádostí v rámci programů PGRLF

Dne 3. srpna 2015 zahajuje PGRLF, a.s. příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci těchto nových programů: 1) Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích; 2) Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny; 3) Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa; 4) Finanční podpora pojištění lesních …
Pokračování textu „Zahájení příjmu žádostí v rámci programů PGRLF“

Ministerstvo zemědělství poskytne ještě letos na podporu sociálního zemědělství 50 milionů korun

24.7.2015 Tisková zpráva – Zajistit zaměstnání lidem, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce, je cílem programu sociálního zemědělství, na který dá letos Ministerstvo zemědělství 50 milionů korun. Peníze jsou určeny na investice i provoz. Čerpat je může zemědělec, který se zaváže zaměstnat zdravotně nebo sociálně znevýhodněné osoby po dobu minimálně …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství poskytne ještě letos na podporu sociálního zemědělství 50 milionů korun“

Orientační sazby pro přímé platby – odhad pro rok 2015

V diagramu jsou přehledně seřazeny orientační sazby pro rok 2015 pro jednotlivé složky přímých plateb: SAPS (jednotná platba na plochu), platba pro mladé zemědělce (příplatek k SAPS), greening a jednotlivé sazby pro dobrovolnou podporu vázanou na produkci (brambory určené pro výrobu škrobu, chmel, ovocné druhy s velmi vysokou pracností, ovocné …
Pokračování textu „Orientační sazby pro přímé platby – odhad pro rok 2015“

Informace o podzimním kole příjmu žádostí z PRV 2014-2020

15.7.2015 Ministerstvo zemědělství informuje, že v druhé polovině září proběhne první kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020. Rozděleno bude přibližně 5,4 mld. Kč. Příjem žádostí proběhne pro následující operace: 4.1.1 Investice do zemědělských podniků Příjemcem může být zemědělský podnikatel, přičemž podporovány budou investice …
Pokračování textu „Informace o podzimním kole příjmu žádostí z PRV 2014-2020“

Ministr zemědělství Jurečka: PGRLF se mění na finanční servisní organizaci pro zemědělce

Tisková zpráva – Na rozvoj podnikání zemědělských prvovýrobců nebo zpracovatelů zemědělských produktů se zaměřují nové programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, které předloží Ministerstvo zemědělství vládě. Podle návrhu budou podpory nově směřovat také do oblasti lesního hospodářství, kdy jsou mezi možné příjemce zařazeny i obce.