Peníze na odškodnění za loňské sucho a mrazy schválila vláda, navýší se i rozpočet na budování závlah

Dvě miliardy na kompenzaci za loňské sucho, 208 milionů korun za jarní mrazy a 141 milionů na budování závlah, které mají zemědělcům pomoci lépe se vypořádat se suchem. Tyto prostředky dnes vláda schválila Ministerstvu zemědělství (MZe). Část peněz půjde z rozpočtu MZe, zbytek pokryje vládní rozpočtová rezerva a úspory v …
Pokračování textu „Peníze na odškodnění za loňské sucho a mrazy schválila vláda, navýší se i rozpočet na budování závlah“

Průměrně v česku utratí každý z nás za biopotraviny 241 Kč za rok

 Více než 4 miliard korun dosáhl v roce 2016 celkový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu. Z toho byla celková spotřeba biopotravin, včetně dovozu, v České republice 2,55 miliardy korun, což je proti roku 2015 nárůst o 13,5 procenta. Na konci roku 2016 bylo v Česku registrováno 603 výrobců …
Pokračování textu „Průměrně v česku utratí každý z nás za biopotraviny 241 Kč za rok“

AKTUALITY ÚKZÚZ – Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Cílem rostlinolékařského portálu (RL portál) je zpřístupnit uživatelům informace, které by jim měly usnadnit orientaci v otázkách integrované ochrany rostlin, a to v návaznosti na nové požadavky vyplývající z evropské legislativy. Integrovaná ochrana rostlin (IOR) je zjednodušeně systém hospodaření, který upřednostňuje přirozenější alternativy ochrany rostlin a zároveň snižuje závislost na chemických přípravcích. …
Pokračování textu „AKTUALITY ÚKZÚZ – Rostlinolékařský portál“

Jednoduchý návod, jak zacházet s osobními údaji

Podívejte se na Desatero zpracování pro správce je zestručnění základních pravidel ochrany osobních údajů, využitelné malými správci údajů, živnostníky či menšími podniky, coby základní jednoduchý návod, jak zacházet s osobními údaji. 1. Zpracování údajů, ať je nařízeno zákonem, prováděno z vůle správce nebo po dohodě či se souhlasem dotčených osob, …
Pokračování textu „Jednoduchý návod, jak zacházet s osobními údaji“

Ministr Milek: Řetězce už nebudou moci jednostranně měnit smlouvy dodavatelům potravin, zakáže to nová evropská směrnice

Faktury splatné za více než 30 dní u rychle se kazících potravin, zrušení objednávky těsně před jejím dodáním, zpětné změny v podmínkách smlouvy nebo poplatek dodavatele za zboží, které se zkazí až na prodejně. Tyto a další praktiky zakáže nová evropská směrnice o nekalých obchodních praktikách v potravinovém řetězci, kterou …
Pokračování textu „Ministr Milek: Řetězce už nebudou moci jednostranně měnit smlouvy dodavatelům potravin, zakáže to nová evropská směrnice“

Včelstva v LPIS

Od 5. 3. 2018 je na Portále farmáře tak i ve veřejném LPIS zpřístupněna nová funkcionalita a to zobrazování stanovišť včelstev. Informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace postřiků provedena, a minimálně 48 hodin před provedením této aplikace, musí …
Pokračování textu „Včelstva v LPIS“

AKTUALITY Z PGRLF – ukončení programu Podpora nákupu půdy a sazba na první čtvrtletí 2018

Sazby podpor pro 1. čtvrtletí 2018 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil výši procentní sazby podpory na 2 % p. a. pro žádosti podané v období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 v rámci investičních programů PGRLF, a.s. Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař a Zpracovatel. Ukončen příjem žádostí v rámci programu Podpora …
Pokračování textu „AKTUALITY Z PGRLF – ukončení programu Podpora nákupu půdy a sazba na první čtvrtletí 2018“

SZIF informoval na svých internetových stránkách, že od dnešního dne až do 27.4. 2018 přijímají vyplněné žádosti v rámci dotačního podprogramu

Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2017.

 

VÍCE PO KLIKNUTÍ NA ODKAZ ZDE

 

Zdroj: https://www.szif.cz/cs/rizika