Pozvánka na akci NA POLI JINAK A LÉPE aneb Jak na klimatickou změnu?!

O tom, jak hospodařit jinak a lépe. Na poli, v lese, s vodou. V naší krajině. Projekt
Jiřího Gottwalda je jen jako kousek zelené pažitky na krajíci chleba. Pojďte se
podívat, jak můžete nastartovat změnu v krajině i vy.
Projekt byl ve finále soutěže Adapterra Awards nadace Partnersrtví. Zemědělství jinak a lépe – Adapterra Awards
Sdílení zkušeností se změnou hospodaření s využitím dotačních titulů MZe a MŽP. Výsadby stromů,
agrolesnictví, ekologické zemědělství, výstavba tůní, výběrný způsob hospodaření v lesních porostech…
Termín konání: 14.6.2024 od 12.00 hodin
Místo konání: Fulnek Lukavec 88, 49.7815600N, 17.9219342E
Program:
12.00-12.30 registrace účastníků
12.30-13.00 prezentace opatření na zlepšení hospodaření na poli a v lese
13.00-14.00 komentovaná vycházka v terénu
14.00-14.30 diskuze a závěr

Akce je pořádána za podpory NFH a JEWA EXPORT IMPORT.s.r.o
Přihlášení na e-mailovou adresu: osvald.g@seznam.cz do 12.6.2024
Kontaktní osoba: Jiří Gottwald, tel. 723 088 191