Informace pro žadatele o možnostech zvýraznění drátěných oplocenek v rámci intervencí 38.73 Investice do obnovy kalamitních ploch a 39.73 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

VRádi bychom informovali žadatele, kteří budou v rámci 2. kola příjmu žádostí podávat žádost o dotaci na intervence 38.73 a 39.73 financované v rámci Strategického plánu SZP ohledně možností zvýraznění drátěných oplocenek.

Pokud bude žadatel u těchto intervencí požadovat financování drátěné oplocenky, která se nachází v oblasti,
resp. v katastrálním území (viz příloha Pravidel č. 6 u intervence 38.73 a příloha Pravidel č. 3 u intervence 39.73), s ochranou tetřevovitých jakoukoliv částí, musí být zvýrazněna po celém obvodu. Pouze takovou oplocenku lze zahrnout do způsobilých výdajů.
S ohledem na tuto novou povinnost níže uvádíme doporučené možnosti zvýraznění oplocenek:
– zvýraznění světlými širokými páskami z umělé hmoty nebo dřevěnými latěmi,
– pásky by měly být dostatečně široké (ideálně 7 – 8 cm),
– z důvodu značné životnosti jsou vhodné pásky z umělé hmoty (PVC, PE),

– s ohledem na zviditelnění oplocenek a na nebezpečí podlétávání zábran tetřevovitými je vhodné dávat pásky s roztečí maximálně 40 cm, přičemž první řada může být umístěna max. 60 cm nad zemí, tj. v případě výšky oplocenky 2 metry bez horního břevna je vhodné používat 4 řady pásků po celém obvodu oplocenky – první řada v 60 cm nad zemí, 2. řada ve 100 cm, 3. řada ve 140 cm a 4. řada ve 180 cm, přičemž horní max. 20 cm široká část může být nechráněná, jelikož jsou oplocenky na horním okraji
zpevněné pevnějším drátem, který je lépe viditelný,
– obdobně se použijí čtyři řady pásků i v případě oplocenek, které jsou 170 – 190 cm vysoké,
– v případě oplocenky, která je vysoká 160 cm, lze stejným principem použít tři řady pásků (60 cm, 100 cm, 140 cm),
– pásky se připevňují na dřevěné kůly a je nutná následná každoroční kontrola a údržba, jako u každé oplocenky (hrozí pád stromů, poškození větrem, špatná instalace na začátku apod.),
– místo pásek lze obdobným způsobem využít dřevěné latě či kombinaci dřevěných latí a pásek,
– dalším způsobem označení je také použití barevné sítě (červené, oranžové) nebo latě připevněné šikmo na oplocenku (opět se musí brát ohled na to, aby nezabezpečený úsek od země byl maximálně 60 cm).

 

Drátěná oplocenka zvýrazněna podle doporučení výše je osvědčená s ohledem na ochranu tetřevovitých a zároveň bude plnit podmínky pro poskytnutí dotace.
Níže uvádíme příklady zvýrazněných oplocenek.

 

Zdroj: https://eagri.cz/public/portal/-a31332—r8ODHX2i/informace-pro-zadatele-o-moznostech-zvyrazneni-dratenych-oplocenek