XXIII. KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2023

„Fakta, příležitosti a perspektivy pozemkových úprav“
5. – 6. října 2023
PRIMAVERA HOTEL & CONGRESS CENTRE
PLZEŇ

O konferenci pozemkových úprav:
Pozemkové úpravy dnes představují nezbytnou součást adaptace české krajiny na změny klimatu a lze jimi řešit důsledky klimatických změn jako je sucho, bleskové povodně, vodní a větrné eroze. Významným přínosem je také posilování biodiverzity a prostupnosti krajiny. Ovšem i po 30letém vývoji tohoto procesu je někdy na pozemkové úpravy nahlíženo s obavami ze ztráty majetku, nemožnosti dalšího rozvoje území či sociálních dopadů.
Konference si klade za cíl vyjasnit často již neplatné argumenty (nejčastější mýty & fakta) a objasnit účastníkům aktuální a ověřené informace o pozemkových úpravách. Na konferenci budou také představeny projekty pozemkových úprav, které byly financovány i z evropských dotačních prostředků a budou prezentovány podmínky a možnosti financování v budoucích letech. Konference zároveň poskytuje platformu pro navazování kontaktů, sdílení názorů a příkladů z praxe mezi odborníky, organizacemi a jednotlivci, kteří se krajinou zabývají.

Organizační informace
Datum konání: 5. – 6. 10. 2023
PRIMAVERA hotel & Congress centre
Nepomucká 1058/128
362 00 Plzeň
www.primaverahotel.cz

Konference pozemkových úprav je realizována v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. Pro účastníky konference jsou zajištěny pracovní materiály, 3x přestávka na kávu, 1x oběd s nealkoholickým nápojem, večeře ve formě rautu s 2 nealkoholickými nápoji a 1 x obědový balíček. Ubytování, společenský večer, volitelná část programu – exkurze nejsou hrazeny z Celostátní sítě pro venkov. Dopravu v rámci volitelné části programu – exkurze spolufinancuje nevládní organizace Českomoravská komora pozemkových úprav. Účastnický poplatek na konferenci se nevybírá.

Přihlašování na konferenci
Kapacita konference je omezena. Nejprve je nutné vyplnit registrační formulář. Účast na konferenci je platná pouze na základě písemného potvrzení emailem od Státního pozemkového úřadu.
V případě zájmu se registrujte přes tento registrační formulář: https://forms.office.com/e/e3BuAiyMWx

Ubytování
Ubytování si účastníci konference zajišťují a hradí sami vč. případného nedojezdu.
Lze využít výhodnějších cen ubytování přímo v místě konání akce, tedy v hotelu Primavera hotel & Congress Centre.
Hotel za tímto účelem rezervoval dostatečný počet pokojů. Stačí zaslat své požadavky na ubytování rovnou na hotelový email info@primaverahotel.cz a do předmětu zprávy napište heslo: „KOPU 2023“.

Pro rychlejší vystavení daňového dokladu za ubytování připište do objednávky adresu organizace a IČO, na které se má doklad vystavit. Hotelové pokoje jsou v termínu 4. – 7.10.2023 rezervovány pouze pro účastníky konference, a to do 15. 9. 2023, tzn. že od 16. 9. 2023 budou neobsazené pokoje poskytnuty k prodeji i jiným zájemcům o ubytování v době konání akce. Více o hotelu se dozvíte zde.

Každému účastníkovi, který si pobyt objedná, hotel zašle potvrzení rezervace s platebními a storno podmínkami, latnými pro potvrzování rezervací v rámci konference.
Ceny za ubytování v hotelu Primavera hotel & Congress Centre platné v období od 4. – 7 .10. 2023 uvedená cena je za pokoj a noc, zahrnuje DPH, snídani formou bufetu, místní poplatky, WiFi, parkování) 1 650,- Kč/jednolůžkový pokoj 2 290,- Kč/dvoulůžkový pokoj 2 990,- Kč/trojlůžkový pokoj

Další možnosti ubytování v Plzni: Ubytování – Visit Plzeň (visitplzen.eu)

Program konference

1. den: 5. října 2023
09:00 – 10:30 Prezence účastníků, přestávka na kávu
10:30 – 11:15 Slavnostní zahájení konference
Státní pozemkový úřad – Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel
Ministerstvo zemědělství
Plzeňský kraj – Ing. Josef Bernard, náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí
a zemědělství
Českomoravská komora pro pozemkové úpravy – Ing. Michal Pochop, předseda
Svaz měst a obcí České republiky – Karel Rejchrt, člen předsednictva
Sdružení místních samospráv České republiky – Mgr. Eliška Olšáková, předsedkyně
Spolek pro obnovu venkova České republiky – Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně,
europoslankyně EP
11:15 – 12:00 Úvodní prezentace
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. – Lesy České republiky, s. p.
Ing. Jakub Rataj – Plzeňský kraj & projekt Zdravá Krajina
Ing. Jiří Papež – Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 15:00 Blok I – panelová diskuse; Moderuje: Ing. Josef Havelka
Územní plánování, plánování krajiny
Hlavní témata: Nepotřebujeme PÚ, máme územní plán; Obec nepotřebuje PÚ, má studii; Děláme
jen asfaltky, zamykáme krajinu, Společná zemědělská politika a financování PÚ
Účast přislíbili:
doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D. – autorizovaný krajinářský architekt
Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D. – zpracovatel pozemkových úprav
Ing. Josef Tabery – Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán rozvoje venkova
Bc. Robert Zelenka – starosta města Blovice
Mgr. Jaroslava Kosejková – Státní pozemkový úřad
15:00 – 15:30 Přestávka na kávu
15:30 – 17:00 Blok II – panelová diskuse; Moderuje: Ing. František Pavlík, Ph.D.
Financování, realizace PÚ, nové zásady ochrany půdy
Hlavní témata: Zásady ochrany půdy, ochrany ZPF, DZES; Společná zemědělská politika; Novela
zákona ZPF; Realizace agrolesnických úprav v rámci PÚ, Pásové střídání plodin
Účast přislíbili:
prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. – Česká zemědělská univerzita
prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. – Vysoké učení technické v Brně
Ing. Linda Stuchlíková – Ministerstvo životního prostředí
Ing. Michal Kraus – agronom specialista, Rostěnice a.s.
Ing. Kateřina Bělinová – Ministerstvo zemědělství, Odbor přímých plateb
17:30 – 19:00 Časový prostor pro individuální diskuse
19:00 Večeře formou rautu

2. den: 6. října 2023
09:00 – 10:30 I. Dopolední blok přednášek
Převody pozemků – Ing. Václav Kohlíček, Státní pozemkový úřad, Sekce majetku státu
Monitoring eroze – Ing. František Pavlík, Ph.D., Státní pozemkový úřad, Odbor půdní služby
Realizace agrolesnických systémů – Bc. Jiří Michalisko, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Pozemkové úpravy na Slovensku – Ing. Andrej Vašek, Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
10:30 – 11:00 Přestávka na kávu
11:00 – 12:00 II. Dopolední blok přednášek
Dotační tituly pro obce OPŽP – Ing. Jan Matějka, Státní fond životního prostředí
Pozemkové úpravy od A do Z na příkladu
dobré praxe – Lukáš Karkoš, starosta obce Nezvěstice, Mgr. Petr Brož, KPÚ pro Plzeňský kraj
Územní studie krajiny – Ing. arch. Karel Wirth, Ministerstvo pro místní rozvoj
Praktické informace k dobrovolné exkurzi – Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
12:00 – 12:30 Ukončení oficiálního programu konference
12:30 – 13:00 Vydávání obědových balíčků
13:00 – 15:00 Volitelná část programu: Exkurze
Realizace v k.ú. Vlčice u Blovic – VN100, C15,C16, C1

Kontakty
Odborná garance
Mgr. Jaroslava Kosejková Státní pozemkový úřad j.kosejkova@spucr.cz
Ing. František Pavlík, Ph.D. Státní pozemkový úřad f.pavlik@spucr.cz
Ing. Josef Havelka Státní pozemkový úřad j.havelka@spucr.cz

Organizační garance
Petra Kazdová
Tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
Tel: +420 602 592 875
Email: p.kazdova@spucr.cz

Lucie Bučková
Zástupce tiskové mluvčí
Státní pozemkový úřad
Tel: +420 727 957 207
Email: l.buckova@spucr.cz

Těšíme se na společné setkání na Konferenci pozemkových úprav 2023!