Polní den MendelAgro 2023, který se uskuteční dne 8. 6. 2023  

Polní den MendelAgro 2023, který se uskuteční dne 8. 6. 2023 

I letos budete mít možnost shlédnout celou řadu polních pokusů v různých plodinách.

Součástí bude tradiční komentovaná přehlídka sortimentu odrůd pšenice ozimé v konvenčním i ekologickém režimu pěstování.

Dále budeme prezentovat precizní zemědělství: Mapování zaplevelení pomocí dronů a vyhodnocení dat pro cílenou aplikaci herbicidních látek.

Celý den bude zajištěna Rostlinolékařská poradna. Máte-li zájem, vezměte s sebou rostliny napadené chorobami, poškozené škůdci …

To je jen krátký výčet z bohatého programu prezentovaných témat. V příloze posílám oficiální pozvánku.

Více informací najdete na www.mendelagro.cz.

Těším se na společné setkání v Žabčicích.

Vladimír Smutný

……………………………………………………………

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1, 613 00 Brno

Tel. 603 23 10 18

smutny@mendelu.cz