AOPK: Zveřejnění pracovní verze standardu Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť

Zveřejnění pracovní verze standardu Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišťSvé připomínky můžete zasílat do 21. února.

Standard SPPK B02 002 Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť obsahuje zásady pro optimální obnovu vodního režimu rašelinišť a pramenišť.

Nastavené standardy a doporučené postupy nelze chápat jako striktní návod pro realizaci všech revitalizací. Každý projekt potřebuje individuální přístup a přípravu s ohledem na terén, technologické možnosti a další místní specifika.

Standard je ke stažení zde.

Zdroj: AOPK