Připomínkování – nařízení k projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Návrh nařízení vlády zejména reaguje na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/245, kterým jsou nově vymezeny činnosti, které mohou být prováděny jako součást doprovodných vzdělávacích opatření v rámci školního projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol.

Případné připomínky je možné zasílat nejpozději do 12. 5. 2022

 

Znění návrhu nařízení vlády s odůvodněním je k dispozici zde (webové stránky Úřadu vlády – Portálu ODok – veřejně přístupná Knihovna připravované legislativy).