Sazby přechodných vnitrostátních podpor pro rok 2021 jsou schváleny

Sazby přechodných vnitrostátních podpor pro rok 2021 jsou schváleny. Zemědělci jejich prostřednictvím dostanou více než 550 milionů korun Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní podpory pro rok 2021. Ministerstvo zemědělství (MZe) prostřednictvím těchto podpor poskytne na zemědělskou půdu, pěstování chmele a škrobových brambor a chovu masného skotu a ovcí či koz přes 550 milionů korun. Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) v takzvaných nových členských státech, mezi které patří i Česká republika, slouží k dorovnání vybraných komodit, které byly zjednodušením plateb v systému jednotné platby na plochu zemědělské půdy znevýhodněny oproti plnému systému přímých podpor v původních, tzv. starých členských zemích Evropské unie. Finanční prostředky na tyto platby jsou hrazeny výhradně z národních zdrojů, tedy ze státního rozpočtu ČR.

Sazby PVP pro jednotlivé sektory pro rok 2021

Sektor

Zemědělská půda (ha) 120,51(Kč/jednotka)

Chmel (ha) 3 255,10 (Kč/jednotka)

Škrobové brambory (t) 1 091,78 (Kč/jednotka)

Přežvýkavci (VDJ) 65,83 (Kč/jednotka)

Krávy bez tržní produkce mléka (VDJ) 74,01 (Kč/jednotka)

Ovce/kozy (VDJ) 45,77 (Kč/jednotka)

Přechodné vnitrostátní podpory vyplácí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a jsou poskytnuty jen těm zemědělcům, kterým je v daném roce přiznána jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS).

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Harmonogram naleznete zde:

https://cmszp.cz/content/uploads/2021/11/Harmonogram-2021-2022-960×406.png

Sazby zde:

Ministr zemědělství schválil sazby přímých plateb pro rok 2021