Zahájení příjmu žádostí v rámci programu Pojištění produkce lesních školek

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dne 1. 8. 2017 zahajuje příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Pojištění produkce lesních školek.

Příjem žádostí bude ukončen ke dni 1. 11. 2017.

Nové znění Zásad programu neomezuje velikost podniku žadatele a především je navýšena možná výše podpory až na 50 % (původně 30 %) prokázaných uhrazených nákladů na pojištění v příslušném roce.

Žádosti jsou přijímány prostřednictvím :

  1. místně příslušných pracovišť SZIF
  2. prostřednictvím PGRLF, a.s.
  3. elektronický příjem žádostí na www.pgrlf.cz/podat-zadost/.

 

Zdroj: PGRLF