Připomínkování: Návrh nařízení vlády o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny

Popis Předkládaná právní úprava naplňuje zmocnění stanovené v § 12 odst. 6 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 364/2021 Sb., a vymezuje nepůvodní druhy ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

 

Stručně :

Návrh nařízení vlády o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny.

a) pstruh duhový (Oncorhynchus mykkis),

b) siven americký (Salvelinus fontinalis),

c) siven alpský (Salvelinus umbla),

d) jeseter sibiřský (Acipenser baerii),

e) jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii),

f) jeseter hladký (Acipenser nudiventris),

g) jeseter hvězdnatý (Acipenser stellatus),

h) amur bílý (Ctenopharyngodon idella),

i) tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix),

j) tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis),

k) síh peleď (Coregonus peled) a

l)  síh maréna (Coregonus maraena). (pozn. nově zařazen)

V případě jiných nepůvodních druhů ryb nevyjmenovaných v nařízení vlády bude jejich vysazení do rybářského revíru i nadále podléhat režimu podle § 5 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny. Což znamená větší byrokratickou zátěž.

 

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2022.