Neprojektová lesnická opatření – příjem žádostí 2022 bude zahájen 4. dubna.

Zahájení a termíny příjmu lesnických žádostí 2022
Rádi bychom informovali lesnickou veřejnost, že od 4. dubna je možné podávat

žádosti o dotaci a žádosti o změnu zařazení na rok 2022 na níže uvedená opatření:

Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

  •   Zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS)
  •   Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (Genofond)

    Natura 2000 v lesích (závazky uzavřené 2008 – 2013) Lesnicko-environmentální opatření (závazky uzavřené 2009 – 2013)

    V roce 2022 nelze podat žádost o zařazení do podopatření Zachování porostního typu hospodářského souboru a podopatření Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin!

Více na https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleo%2F1648129079304.pdf