Omezení domácích porážek a změna pro chovatele ovcí

Asi jste měli možnost dočíst se ve veřejném tisku, že senátní výbor podpořil zákon zavádějící registraci psů v centrální evidenci.

Pro chovatele skotu je důležitá hlavně další změna zákona, která je zaměřena na omezení domácích porážek skotu, a to maximálně na tři kusy ročně – POZOR –  to se bude vztahovat i na roční a mladší kusy. Pozn. Nyní se toto omezení vztahuje na hovězí dobytek starší 12 měsíců a mladší 72 měsíců, tedy šesti let. Důvodem změny  má být nárůst domácích porážek a s tím spojená hrozba prodeje hovězího masa bez prověření jeho bezpečnosti veterináři.

Další změna se má týkat zkracování ocasů u ovcí, které napomáhá prevenci zdravotních komplikací. Tato činnost vychází z dlouholeté chovatelské praxe.

§ 9(1) Při chovu hospodářských zvířat je zakázáno

písm. g) provádět kastraci samců a zkracování ocasů zaškrcením varlat nebo části ocas u – se slova „a zkracování ocasů“ a „nebo části ocasu“ zrušují.

Novela zákona také zruší povinnost chovatele včelstev, aby hlásil neprodleně úhyny včelstev nad stanovený limit krajským veterinářům.

Poslanci také novelou zakotvili povinnou registraci chovu hmyzu, který je určen k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny, a to u krajské veterinární správy.

Více na : Senát PČR: Náhled dokumentu (senat.cz)