Příručka pro publicitu Strategického plánu SZP na období 2023–2027

Příručka pro publicitu nastavuje povinnosti příjemců dotace v rámci projektových intervencí Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (SP SZP).

Příručka popisuje náležitosti povinné a nepovinné publicity, které musí dodržovat příjemci dotace projektových intervencí rozvoje venkova v rámci SP SZP.

Pro příjemce dotace je tento dokument závazný. Příručka v některých částech odkazuje na „Manuál Jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021–2027“.

Přílohy