Nová potravinová strategie Velké Británie – cílem je řešit rostoucí náklady na potraviny a úroveň obezity

The National Food Strategy – The Plan

Nová potravinová strategie Velké Británie je publikována. Cílem je řešit rostoucí náklady na potraviny a úroveň obezity, má pomoci zajistit prosperující zemědělsko-potravinářské odvětví a přinést zdravější a udržitelnější potraviny pro všechny obyvatele bez ohledu na jejich příjmy či lokalitu. Mezi hlavní ambice uvedené ve strategii patří zachování domácí produkce potravin, snížení míry dětské obezity na polovinu do roku 2030, snížení rozdílu v průměrné délce zdravého života (HLE) a snížení emisí z potravinového řetězce. Materiál reaguje na doporučení expertů na základě revize britského potravinového systému zadaného vládou, Národní potravinovou strategii z roku 2021.

Cílem nové vládní strategie je zajistit:

1. prosperující zemědělsko-potravinářský sektor a sektor rybolovu, který zajišťuje bezpečné dodávky potravin v nepředvídatelném světě a přispívá k vládní agendě snižování rozdílů mezi regiony nabídkou kvalitních pracovních míst po celé zemi;
2. udržitelný, ekologický a cenově dostupný potravinový systém, který poskytuje výběr a přístup k vysoce kvalitním produktům;
3. obchod, který poskytuje exportní příležitosti a výběr pro spotřebitele díky importu, aniž by došlo k ohrožení britských regulačních norem pro potraviny, ať už vyrobených na domácím trhu nebo dovezených.

Celkem 270 mil. GBP bude investováno do technologií pro zvýšení produktivity a ziskovosti. Strategie také stanoví plány na vytvoření nového profesního orgánu pro zemědělství, který má zajistit školení, poskytnou kariérní programy a podpořit firmy a jednotlivce k provozování udržitelných a profitabilních podniků. Až 50 % výdajů veřejného sektoru za potraviny má jít na potraviny vyrobené místně nebo certifikované podle vyšších standardů.

Vláda se také zaměřuje na otázky životního prostředí, jako je vytváření nových technologií, které pomohou dobytku produkovat méně metanu. Na základě doporučení expertů, aby vláda spotřebitelům pomohla docílit 30% snížení spotřeby masa a mléčných výrobků, což má nejen vylepšit jejich zdraví, ale také přispět ke snížení emisí, vláda „podpoří pokrok v celé řadě problémů, včetně alternativních zdrojů proteinu“. Strategie rovněž opakuje závazek zveřejnit do roku 2023 rámec pro využívání půdy, který bude usilovat o sladění zemědělství a produkce potravin s cílem nulových emisí a cíli biologické rozmanitosti uvedenými v zákoně o životním prostředí. Množství půdy dostupné pro „zelenou a ekologickou infrastrukturu“ včetně luk a křovin se bude muset do roku 2030 téměř zdvojnásobit. V současnosti jsou tímto způsobem
využívána pouze 2 % zemědělské půdy. Mnohá z doporučení ve zprávě jsou v souladu s doporučeními Výboru pro změnu klimatu (CCC) z roku 2020. Využívání půdy v UK je
odpovědné za 12 % národních ročních emisí a většina z nich je produktem zemědělství.

Vládní dokument však již byl široce kritizován, jelikož ignoruje polovinu doporučení Národní potravinové strategie od zástupců sektoru. Podle nich vládní materiál není strategií, nestanovuje jasnou vizi, a neidentifikuje současné problémy. Například výzvy učitelů a expertů k rozšíření bezplatného školního stravování a k dani z cukru a soli v boji proti obezitě nebyly do strategie zahrnuty.

Zpracovalo ZÚ ČR Londýn, 27. června 2022

The National Food Strategy – The Plan