Index cen potravin FAO v březnu zaznamenal skokový nárůst na další historické maximu

FAO – Mezinárodní obchod se zemědělskými produkty a vstupy LI.

Podle nejnovějšího reportu FAO z 8. dubna 2022, hodnota FAO Food Price Indexu v březnu vzrostla o 12,6 %, čímž se index dostal na novou nejvyšší úroveň od svého vzniku v roce 1990. Aktuální nárůst reflektuje nová historická maxima u dílčích indexů rostlinných olejů, obilovin a masa, přičemž výrazně vzrostly i ceny cukru
a mléčných výrobků.

FAO Dairy Price Index (mléčné produkty) v březnu vzrostl o 6,4 %, což značí půlroku stabilního nárůstu cen a téměř 25% nárůst vůči loňskému roku. Rostoucí trend cen mléčných výrobků přetrvává zejména kvůli napjaté situaci na světových trzích v důsledku nedostatečné produkce mléka v západní Evropě a Oceánii, která nestačila
pokrýt celosvětovou poptávku. Ceny másla a sušeného mléka prudce vzrostly, k čemuž přispěl nárůst poptávky po krátkodobých a dlouhodobých dovozech zejména z asijských trhů a vnitřní poptávka v západní Evropě.
Mezitím se situace na trzích se sýry rovněž projevila omezenou nabídkou v důsledku silné vnitřní poptávky v západní Evropě.
FAO Sugar Price Index (cukr) v březnu dosáhl zvýšení 6,7 %, které zvrátilo většinu poklesu v předchozích třech měsících a index se tím vyšplhal na úroveň o více než 20 % vyšší než ve stejném měsíci loňského roku.
Březnové posílení mezinárodních cen cukru bylo způsobeno především prudkým nárůstem mezinárodních cen ropy, který vyvolalo očekávání vyššího využití cukrové třtiny pro výrobu etanolu v Brazílii v nadcházející sezóně.
Další podporu cenám cukru na světových trzích poskytlo trvalé posilování brazilského Realu vůči USD, které má tendenci snižovat prodej ze strany výrobců kvůli nižším výnosům v místní měně. Dobrý průběh sklizně a příznivé
vyhlídky produkce v Indii, která je významným vývozcem cukru, však přispěly ke zmírnění růstu cen a zabránily výraznějšímu měsíčnímu zvýšení cen.

FAO Cereal Price Index (obilniny) v březnu zaznamenal rekordní zvýšení o 17,1 %, čímž se úroveň indexu dostala na nejvyšší hladinu od roku 1990. Zvýšení indexu způsobil prudký nárůst světových cen pšenice a jiných obilovin, který byl z velké části indukován přerušením vývozu z Ukrajiny a v menší míře z Ruské federace v důsledku válečného konfliktu. Očekávané výpadky vývozu z černomořského regionu zhoršily už i tak omezenou celosvětovou dostupnost pšenice. Vzhledem k obavám o stav úrody v USA světové ceny pšenice v březnu prudce vzrostly o 19,7 %. Více než 20,4% nárůst mezinárodních cen dalších obilovin v březnu představoval rekordní hodnotu, přičemž ceny kukuřice, ječmene a čiroku dosáhly svých nejvyšších hodnot od roku 1990.

Výrazně snížená očekávání exportu kukuřice z Ukrajiny, která je významným vývozcem, a zvýšené náklady na energie a vstupy se podepsaly pod meziměsíčním nárůstem světových cen kukuřice o 19,1 %. Posilování trhů s kukuřicí mělo vliv i na ostatní obiloviny, kdy ceny čiroku vzrostly o 17,3 %. Nejistota ohledně dostupnosti zvýšila další tlak na již tak napjaté trhy s ječmenem, což vedlo k nárůstu jeho ceny o 27,1 % ve srovnání s únorem.
Březnová hodnota cen rýže v důsledku kontrastních trendů u různých odrůd a kvality vůči únorové hodnotě změnila jen málo a zůstala o 10 % nižší než v předchozím roce.

FAO Vegetable Oil Price Index (rostlinný olej) se v březnu zvýšil o 23,2 % a dosáhl tím nového historickéhomaxima. K prudkému růstu indexu přispěly vyšší ceny slunečnicového, palmového, sójového i řepkového oleje.
Mezinárodní ceny slunečnicového oleje se v březnu výrazně zvýšily, k čemuž opět přispělo snížení vývozu v souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině. Výrazně vzrostly také ceny palmového, sójového a řepkového oleje, k čemuž přispěla rostoucí světová poptávka po dovozu v důsledku přerušení dodávek slunečnicového oleje. Navíc světové ceny palmového oleje rostly z důvodu přetrvávajícího omezení dodávek z hlavních producentských zemí, ceny sójového oleje byly podpořeny obavami ze snížené dostupnosti exportu ze zemí Jižní Ameriky. Mezinárodní ceny rostlinných olejů také znatelně zvýšily zvýšené (a kolísavé) ceny ropy.

14.04.2022

FAO Meat Price Index (maso) posílil na hodnotu o 4,8 % vyšší než v únoru a dosáhl tím rovněž nového maxima. V březnu zaznamenaly ceny vepřového masa nejprudší měsíční nárůst od roku 1995, k čemuž přispěl nedostatek nabídky jatečných prasat v západní Evropě a nárůst vnitřní poptávky v souvislosti s blížícími se velikonočními svátky. Mezinárodní ceny drůbežího masa se zvýšily v důsledku snížených dodávek z
předních exportních zemí v důsledku výskytu ptačí chřipky, na které dále měla vliv neschopnost Ukrajiny vyvážet drůbeží maso v souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem. Ceny hovězího masa rovněž posílily, protože v některých  klíčových produkčních regionech přetrvávala omezená nabídka jatečného skotu, zatímco celosvětová poptávka zůstala stabilní.

Ing. Martina Nádvorníková
Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe
+420 221 814 623