Vyhláška o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci – invazivní druhy

Vyhláška Ministerstva zemědělství číslo 454/2021 Sb., která stanovuje seznam druhů živočichů vyžadujících regulaci. Novela zákona o myslivosti i vyhlášky budou účinné od 1. 1. 2022 pro všechny myslivce s příslušnou povolenkou usmrcovat jedince níže jmenovaných druhů.

Vše vychází ze zákona o myslivosti ve znění zákona číslo 364/2021 Sb., tedy jednoho ze zákonů, které byly součástí dlouho projednávaného balíku zákonů o invazních druzích.

Druhy vyžadujícími regulaci jsou:

  • husice nilská (Alopochen aegyptiacus),
  • mýval severní (Procyon lotor),
  • norek americký (Neovison vison),
  • nutrie říční (Myocastor coypus),
  • psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) a
  • ondatra pižmová (Ondatra zibethicus).

 Podle § 11 odst. 7 je živočichy vyžadující regulaci v rámci mysliveckého hospodaření oprávněn usmrcovat uživatel honitby. Jejich usmrcování spadá do kompetence myslivecké stráže a mysliveckého hospodáře a uživatel honitby podle § 46 odst. 3 může vydat povolenku k lovu i jiným oprávněným osobám, tj. myslivcům (držitelům loveckého lístku s uzavřeným povinným pojištěním).