EU Organic awards 2023

Dobrý den,

jak jistě víte, EU si stanovila cíl do roku 2030 obhospodařovat 25 %  půdy ekologickým způsobem. Pro účely naplnění tohoto cíle přijala Komise v březnu 2021 akční plán pro rozvoj ekologické produkce s návrhem řady opatření, včetně zahájení každoročního udělování cen v ekologické produkci. Tato ocenění budou letos udělována již podruhé. Cílem těchto cen je zviditelnit různé projekty a podniky v celém řetězci produkce i prodeje biopotravin. Nepředpokládá se žádná přímá finanční odměna za umístění, avšak podnik by jej mohl zcela jistě využít pro zvýšení své prestiže a propagaci svou i celého systému ekologického zemědělství.

Ocenění EU za ekologickou produkci zahrnuje 7 kategorií a 8 individuálních ocenění.

Kategorie 1 – Nejlepší ekologický zemědělec v kategoriích muž i žena

Kategorie 2 – Nejlepší ekologický region

Kategorie 3 – Nejlepší ekologické město

Kategorie 4 – Nejlepší ekologický „biookrsek“

Kategorie 5 – Nejlepší malý a střední podnik zpracovávající ekologické potraviny

Kategorie 6 – Nejlepší maloobchodní prodejce biopotravin

Kategorie 7 – Nejlepší restaurace/služba poskytující biopotraviny

Termín pro podávání žádostí je od 25. 3. do 14. 5. 2023, slavnostní předávání cen proběhne dne 25. 9. 2023. Podrobnější informace včetně podmínek účastni naleznete zde.

V souvislosti s výše uvedeným bych Vás ráda požádala o předání těchto informací na Vaše kolegy, případné zájemce a potenciálně vhodné kandidáty pro účast v této soutěži.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Kateřina Drobílková
Oddělení ekologického zemědělství

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00  Praha 1
Tel.: +420 221 814 646