Mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty

20. června 2022 bude zahájen příjem žádostí na mimořádnou podporu na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích. Nejzazší termín pro podání žádostí je 30. červen 2022.

Tato podpora bude poskytována producentům zemědělských odvětvích s cílem zejména zamezit prohloubení narušení trhů v důsledku zvýšených vstupních nákladů a omezení obchodu. Legislativně vychází z Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/467 ze dne 23. března 2022 a Nařízení vlády č.156/2022 Sb. ze dne 15. června 2022 o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022. Celkový rozpočet na toto opatření se skládá z finančních prostředků EU a z rozpočtu ČR.

 

Mimořádná podpora bude poskytována na následující zemědělská odvětví:

 • na chov prasnic
 • na chov kuřat chovaných na maso
 • na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí

  Preferovanou variantou pro podání žádosti je přímé podání žádosti prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. Zároveň lze při přípravě žádosti požádat o podporu naše zaměstnance z Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, doporučujeme je kontaktovat a domluvit si termín.

  Současně zdůrazňujeme, že SZIF bude zasílat rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datové schránky žadatele. Pokud žadatel datovou schránku nemá, bude rozhodnutí zasláno na PF SZIF. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na PF, doručí mu rozhodnutí pošta.

  V případě jakýchkoliv Vašich dotazů k žádosti o mimořádnou podporu na přizpůsobení v roce 2022 se obracejte nejlépe na vaše místně příslušné pracoviště OPŽL, případně kontaktujte infolinku SZIF.

  Ing. Vítězslav Vopava
  ředitel sekce přímých plateb, environmentálních podpor PRV a SOT