Evropský parlament schválil reformu společné zemědělské politiky

23. listopadu 2021 v plénu Evropského parlamentu byly schváleny legislativní návrhy nové Společné zemědělské politiky (SZP).

Komisař pro zemědělství J. Wojciechowski také přivítal výsledek hlasování jako „dobrou zprávu pro všechny zemědělce v EU…. Je jasné, že nová SZP musí být spravedlivější – to znamená nenechat nikoho pozadu. Evropský parlament dnes hlasoval pro spravedlivější politiku; nejen pro malé a střední rodinné farmáře, ale i pro mladé farmáře a farmářské pracovníky. Osobně zajistím, aby malé a střední rodinné farmy nebyly vyloučeny z jakéhokoli zásahu či pomoci. Tyto farmy tvoří drtivou většinu farem v Evropě a poskytují nám naprostou většinu potravin – podporují nás, takže musíme podporovat je.“

Aktuálně členské státy mají finalizovat své strategické plány – ty musí schválit Komise a budou se pravidelně aktualizovat i s ohledem na nově přijatou legislativu (například v rámci Evropské zelené dohody).

Základní pravidla jsou

  • Podpora biologické rozmanitost a soulad s právními předpisy a závazky EU v oblasti životního prostředí a klimatu (alokovat min. 35 % rozpočtu na rozvoj venkova a min. 25 % přímých plateb na environmentální a klimatická opatření).
  • 10 % přímých plateb pro malé a střední zemědělské podniky
  • Trvalá krizová rezerva pro případ kolísání cen a tržních výkyvů
  • Sankce za porušování pracovních norem

Další postup

Platnost původních pravidel SZP vypršela 31. prosince 2020. Do konce roku 2022 platí přechodná pravidla. Po schválení Radou vstoupí nová pravidla v platnost 1. ledna 2023 .