Zvláštní výbor pro zemědělství diskutoval budoucnost dobrovolných plateb vázaných na produkci i možnosti zastropování přímých plateb

Zvláštní výbor pro zemědělství, složený ze zemědělských atašé jednotlivých členských států EU, dne 05/02/2018 diskutoval reformu SZP po roce 2020 a její možné dopady na systém přímých plateb zemědělcům (Komise ve svém Sdělení k SZP navrhuje zvážit možnosti povinného zastropování, degresivitu plateb pro velké zemědělce, podporu lépe zacílenou na malé zemědělce). Některé členské státy vč. IT a FR se vyjádřily proti změnám v systému dobrovolných plateb vázaných na produkci (VCS), DE a severské státy byly naopak proti jejich zachování – podle nich VCS platby způsobují narušení trhu. Ze strany některých států také zaznělo odmítnutí povinného zastropování plateb na hektar (CZ, SK).