ČMSZP a OSPZV-ASO ČR: ZAČALO KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ PRO ROK 2023

Předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumír Dufek dne 21. listopadu 2022 navštívil předsednictvo ČMSZP. Kde měl možnost představit požadavky svazu na úpravy kolektivní smlouvy.

Vedení ČMSZP si uvědomuje důležitost kvalitních zaměstnanců, zároveň apeluje na odbory, aby podnikatelům ponechaly v této velmi složité době prostor na motivační složku mzdy.  Proto byl vznesen protinávrh.

Výsledek jednání je každoročně předmětem dlouhého a složitého vyjednávání.

V letošním roce se do úrovně minimálních mzdových tarifů promítne nejen zvýšení minimální mzdy, ale i další faktory.

Nicméně nelze opomenout, že nárůst mezd by měl odpovídat adekvátně i produktivitě. V jiných členských státech probíhají vyjednávání a návrhy navýšení mzdových položek se prozatím pohybují od 2-13 %.