Předseda ČMSZP vystoupil před zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Předseda Ing. František Winter na zasedání zemědělského výboru představil činnost Antibyrokratické komise Ministerstva zemědělství.

(Pozn. Předseda ČMSZP aktuálně je také předsedou ABK.) 

František Winter krátce shrnul nejen historii, úspěchy, ale i prozatím nevyřešené podněty, které na Antibyrokratickou komisi zaslali zemědělci, potravináři, obce či Místní akční skupiny.

Přítomní poslanci nejprve poděkovali za představení činnosti ABK. Předseda ZV Ing. Michal Kučera sdělil, že si váží toho, že zástupci z řad neziskových organizací se ve svém volném čase věnují byrokratické zátěži všech aktérů na venkově, tj. i těch nezemědělských.

Kromě toho, že zemědělský výbor požádal o intenzivnější spolupráci v pravidelných intervalech. Kromě toho představil i tzv. desatero ABK. Jež shrnuje nejaktuálnější podněty na kterých je třeba zapracovat.

 Může jít o obrázek 10 lidem a indoor