Aktuality z EU: další byrokracie pro zaměstnavatele s více jak 100 zaměstnanci

Na základě Nové dohody mezi EP a ER budou muset společnosti s více jak 100 zaměstnanci reportovat rozdíl mezi platy na základě pohlaví. Originální návrh zněl, že tato povinnost začne platit až od 250 zaměstnanců, ten však nebyl vyslyšen. Pokud rozdíl mezd bude vyšší než 5%, bez ospravedlnění, zaměstnavatelé budou muset odůvodnit, proč tomu tak je a případně tyto rozdíly napravit ve spolupráci s organizací zaměstnavatelů(pozn. pro zemědělský sektor se jedná o ČMSZP a ZS). Členský stát bude muset vyřešit sankce při porušení, tzn. pokud nebudou dodržena pravidla pro rovnocennou mzdu, měla by být udělena pokuta za porušení pravidla stejné odměny. Více informací  naleznete ZDE.

Podávání zpráv o rozdílech v odměňování žen a mužů – Zaměstnavatelé s alespoň 100 zaměstnanci budou muset zveřejňovat informace o rozdílech v odměňování mezi ženami a muži. V první fázi budou zaměstnavatelé s alespoň 250 zaměstnanci podávat zprávy každý rok a zaměstnavatelé s 150 až 249 zaměstnanci každé tři roky. Po pěti letech od provedení směrnice budou muset zaměstnavatelé se 100 až 149 zaměstnanci podávat zprávy každé tři roky.