Náměstek Pavel Sekáč v Sofii: Je důležité mladým zemědělcům nabídnout dostatečnou podporu, která nebude svázána zbytečnou byrokracií

Tisková zpráva – Zatraktivnění zemědělského sektoru pro mladší generaci bylo tématem neformálního setkání ministrů zemědělství EU v Sofii. Generační obměnu pokládá většina členských států za jednu z priorit v rámci budoucího směřování Společné zemědělské politiky (SZP). Cílem reformované SZP by mělo být další zjednodušování podmínek, aby mladí zemědělci nemuseli čelit …
Pokračování textu „Náměstek Pavel Sekáč v Sofii: Je důležité mladým zemědělcům nabídnout dostatečnou podporu, která nebude svázána zbytečnou byrokracií“

Evropské zemědělské nevládní organizace odmítly v reakcích na legislativní návrhy pro Společnou zemědělskou politiku po roce 2020 zavedení povinného zastropování a degresivity přímých plateb

Evropská komise dne 01/06/2018 zveřejnila legislativní návrhy pro Společnou zemědělskou politiku po roce 2020 (viz výše). Na předložené legislativní návrhy již reagovaly významné evropské zemědělské nevládní organizace Copa a Cogeca, think tank FarmEurope a Evropský svaz vlastníků půdy ELO. Copa a Cogeca zkritizovala navrhované krácení rozpočtu, a to zejména v …
Pokračování textu „Evropské zemědělské nevládní organizace odmítly v reakcích na legislativní návrhy pro Společnou zemědělskou politiku po roce 2020 zavedení povinného zastropování a degresivity přímých plateb“

Začala sklizeň raných brambor. Podle ministra Milka české bramborářství potřebujeme pro naši krajinu i náš jídelníček

Tisková zpráva – Plochy brambor pro výrobu škrobu stouply, dlouholetý pokles ploch polí s pozdními bramborami se podařilo téměř zastavit. Ministerstvo zemědělství (MZe) podporuje bramborářství prostřednictvím evropských i národních dotací. Například loni na ně poskytlo formou dobrovolné podpory vázané na produkci 130 milionů korun. Uvedl to ministr zemědělství Jiří Milek …
Pokračování textu „Začala sklizeň raných brambor. Podle ministra Milka české bramborářství potřebujeme pro naši krajinu i náš jídelníček“

Zahájení 7. kola příjmu žádostí – úvěry PGRLF

Termín otevření 7. kola příjmu žádostí v rámci programů Investiční úvěry, Provozní úvěry a nově i Investiční úvěry Zemědělec vč. informace o nových podmínkách těchto programů Informujeme své klienty, že 7. kolo příjmu žádostí v rámci programů Investiční úvěry, Provozní úvěry a nového programu Investiční úvěry Zemědělec, bude s upravenými podmínkami otevřeno …
Pokračování textu „Zahájení 7. kola příjmu žádostí – úvěry PGRLF“

Harmonogram výzev PRV pro rok 2018

  Podzimní kolo (zpravidla v termínu 1.10.–15.10.) 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 16.2.2 Podpora vývoje …
Pokračování textu „Harmonogram výzev PRV pro rok 2018“

Za dva roky snížit rezidua pesticidů v potravinách rostlinného původu o 10 %. Ministerstvo to navrhuje v akčním plánu k bezpečnému používání pesticidů

Tisková zpráva – Vláda dnes přijala Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů připravený Ministerstvem zemědělství. Materiál navrhuje pětiletou strategii na snížení používání přípravků v zemědělství i v lesnictví. Jeho cílem je snížit o 10 % rezidua prostředků na ochranu rostlin v potravinách rostlinného původu do roku 2020. Cílem Národního …
Pokračování textu „Za dva roky snížit rezidua pesticidů v potravinách rostlinného původu o 10 %. Ministerstvo to navrhuje v akčním plánu k bezpečnému používání pesticidů“

Pracovní skupina PŘÍMÉ PLATBY A CROSS COMPLIANCE 28.5.2018

PREZENTACE Z PS NALEZNETE ZDE Stručně: Platnost podmínek od 1 .1. 2019, tj. pro jarní osevy 2019 Obecný rámec: Rozpočet PP krácen o 3,9 % (cca 21,5 mld. Kč /rok) Povinné zastropování 60 tis € na všechny přímé platby Odpočet mzdových nákladů Povinné platby: Redistributivní platba, mladí zemědělci Dobrovolné platby: …
Pokračování textu „Pracovní skupina PŘÍMÉ PLATBY A CROSS COMPLIANCE 28.5.2018“

Ekologické sady a jejich produkce

Ústav zemědělské ekonomiky a informací je Ministerstvem zemědělství pověřen ke sběru dat o ekologickém zemědělství. Tomuto tématu se věnuje odborná práce autorek Hany Šejnohové a Ivany Darmovzalové z oddělení Agroenviromentální politiky. Stať vyšla v Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec č. 19/18 dne 7. května 2018. Naleznete   https://www.uzei.cz/data/usr_001_cz_soubory/180509_aktualita_sady.pdf

Vodovody a kanalizace – nový dotační podprogram

Nový dotační podprogram byl vytvořen v souvislosti s usnesením vlády č. 184 z 21. března 2018 k návrhu opatření k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného Sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 184 z 21. března 2018 k návrhu opatření k řešení dopadů plánovaného …
Pokračování textu „Vodovody a kanalizace – nový dotační podprogram“

Evropská komise zveřejnila legislativní návrhy pro SZP po roce 2020, navrhuje povinné zastropování přímých plateb nad 100.000 €, progresivní degresivitu přímých plateb nad 60.000 €, a snížení dobrovolných plateb vázaných na produkci na celkových 12 %

Evropská komise dne 01/06/2018 předložila legislativní návrh Společné zemědělské politiky po roce 2020 společně s dalšími detaily týkajícími se budoucího Víceletého finančního rámce. Pro Českou republiku je v běžných cenách pro období 2021 – 2027 vyčleněno 5871,9 milionu € na přímé platby, 49,5 milionu € na opatření na řízení trhu, …
Pokračování textu „Evropská komise zveřejnila legislativní návrhy pro SZP po roce 2020, navrhuje povinné zastropování přímých plateb nad 100.000 €, progresivní degresivitu přímých plateb nad 60.000 €, a snížení dobrovolných plateb vázaných na produkci na celkových 12 %“