Zasedání smírčího orgánu k problematice potenciálního střetu zájmů proběhlo

Praha 14. září 2021 – Zástupci ČR dnes přednesli své stanovisko týkající se potenciálního střetu zájmů smírčímu orgánu. Klíčové argumenty vycházely z konzistentního postoje ČR. Smírčí orgán informoval účastníky jednání, že nemá oprávnění vyjadřovat se k právním otázkám, za které potenciální střet považuje. Zástupci ČR vysvětlili svou setrvalou právní pozici, …
Pokračování textu „Zasedání smírčího orgánu k problematice potenciálního střetu zájmů proběhlo“

Webinář: Program rozvoje venkova 2014–2020 13. kolo příjmu žádostí

Datum: 13. září 2021 od 9:00 do 11:00 hod. Místo: online seminář na platformě Microsoft Teams Program: Zahájení a úvodní informace Obecné podmínky Pravidel Informace k zadávání zakázek Operace v 13. kole: – 1.1.1 Vzdělávací akce – 1.2.1 Informační akce – 4.3.2 Lesnická infrastruktura – 8.4.1 Obnova lesních porostů po …
Pokračování textu „Webinář: Program rozvoje venkova 2014–2020 13. kolo příjmu žádostí“

Vysvětlení problematiky střetu zájmů při zadávání veřejných zakázek ze strany žadatelů o dotace

V Praze dne 29. srpna 2021 Mediálním prostorem v současnosti rezonuje problematika, jak mají postupovat zemědělci při zadávání veřejných zakázek podle příslušného zákona ve vazbě na zákon o střetu zájmů. Řada článků odkazuje na dopisy Fondu týkající se této problematiky, ale bohužel obsahují značnou míru nepřesností a polopravd. SZIF se …
Pokračování textu „Vysvětlení problematiky střetu zájmů při zadávání veřejných zakázek ze strany žadatelů o dotace“

VINAŘI: Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2021.

Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2021.     Povinnost podat prohlášení o zásobách se vztahuje na všechny výrobce, dále na obchodníky a obchodní zprostředkovatele s objemem obchodovaného vína převyšujícím 750 hl nebo 1000 l sudového vína (za 1 vinařský rok) a je jednou ze základních podmínek pro …
Pokračování textu „VINAŘI: Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2021.“

Ceny zemědělských komodit

V rámci diskuze s členskou základnou si dovolujeme upozornit, že v případě, kdy hledáte alespoň statistické ceny zemědělských komodit, chtěli jsme upozornit na ě základní zdroje těchto dat SZIF Bulletiny zpráv o trhu. Odkaz: Zprávy o trhu HLÁŠENÍ CENOVÉHO A INFORMAČNÍHO SERVISU   Dále pro komodity, pro které není dostatek …
Pokračování textu „Ceny zemědělských komodit“

Upozornění pro žadatele 12. kola Programu rozvoje venkova

Upozornění pro žadatele 12. kola Programu rozvoje venkova Upozornění pro žadatele, jejichž Žádost o dotaci byla doporučena ke spolufinancování z 12. kola PRV, na povinnost dodržet § 4b zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, v platném znění, při výběru dodavatele realizace projektu v případě realizace zadávacího řízení dle zákona …
Pokračování textu „Upozornění pro žadatele 12. kola Programu rozvoje venkova“

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis

Koordinační orgány veřejné podpory (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo zemědělství) vypracovaly tuto příručku za účelem lepší orientace poskytovatelů, ale také příjemců podpory de minimis v předmětné problematice. Tato příručka je určena pouze k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis a má doporučující charakter. Není …
Pokračování textu „METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis“

Reforma Společné zemědělské politiky EU: Dohoda Evropského parlamentu a Evropské komise

Více podpory pro ty, kteří uplatňují postupy šetrné ke klimatu a životnímu prostředí 10 % vnitrostátních přímých plateb na podporu malých a středních farem Opatření na míru, která mají pomoci zemědělcům vypořádat se s krizí Větší transparentnost při vynakládání finančních prostředků EU, vyšší sankce za opakovaná porušení předpisů 1 Na …
Pokračování textu „Reforma Společné zemědělské politiky EU: Dohoda Evropského parlamentu a Evropské komise“