Rozpčet SZIFu projednává vláda

  Vláda České republiky včera schválila „Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2020“. V příštím roce bude platební agentura hospodařit s částkou 42,2 miliardy korun, což je o 2,7 miliardy více než rozpočet pro rok 2019. Navýšení oproti letošnímu roku je zejména z důvodu převodu Národních dotací na …
Pokračování textu „Rozpčet SZIFu projednává vláda“

Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci 8. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (8. 10. – 29. 10. 2019) – s informací o průběhu příjmu

 
V rámci 8. kola příjmu žádostí bylo podáno 35 % žádostí z celkového objemu. V rámci posledních pěti dnů příjmu žádostí bylo podáno 75 % žádostí o dotaci.

I přes výše uvedené enormní zatížení Portálu farmáře v posledních dnech příjmu žádostí 8. kola PRV nebyly zaznamenány jakékoliv výpadky či přetížení systému a příjem žádostí tak proběhl zcela hladce.

 

Více se dozvíte zde:

Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci 8. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (8. 10. – 29. 10. 2019) – s informací o průběhu příjmu 

Odbor projektových opatření rozvoje venkov

3 zásadní novinky pro zemědělce v roce 2020: jaké změny s sebou přináší novela zákona o zemědělství a co trápí český LPIS?

V Praze dne 8. listopadu 2019 Rok 2020 s sebou přinese významné změny v evidenci využití půdy (dále také „LPIS“). V souvislosti s novelou zákona o zemědělství se změny dotknou každého zemědělce. Nové postupy, které se začnou od roku 2020 uplatňovat, jsou nezbytné pro dosažení dostatečné kvality zákresů pozemků v  …
Pokračování textu „3 zásadní novinky pro zemědělce v roce 2020: jaké změny s sebou přináší novela zákona o zemědělství a co trápí český LPIS?“

SZIF zveřejnil limity pro školní rok 2019/2020 v rámci školního projektů: Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol

Více se dozvíte po odkliknutí níže:   OZNÁMENÍ O VÝŠI ROČNÍHO LIMITU NA PRODUKTY NA ŽÁKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 MLÉKO DO ŠKOL Vzhledem k celkovému počtu 3 665 zúčastněných základních škol s počtem 846 100 žáků zapojených do školního projektu Mléko do škol, je celkový roční limit na jednoho …
Pokračování textu „SZIF zveřejnil limity pro školní rok 2019/2020 v rámci školního projektů: Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol“

SZIF přijímá žádosti ovocnářů na letošní jarní mrazy

Praha 21. října 2019 – Dnes začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijímat žádosti na částečnou kompenzaci škod na ovocných kulturách, které způsobily letošní mrazy na jaře. Finanční podpora je poskytovaná výhradně ze státních prostředků. Žádosti administruje SZIF, výplaty zajišťuje Ministerstvo zemědělství. Jarní mrazy na našem území v dubnu a …
Pokračování textu „SZIF přijímá žádosti ovocnářů na letošní jarní mrazy“

Upozornění na podmínky preferenčního kritéria č. 9 zaměřeného na produkci „citlivých komodit“ – 2. kolo příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Preferenční kritérium. č.9: „Předmětem podnikatelského plánu je pěstování ovoce a zeleniny, včetně brambor, chmele, révy vinné, okrasných rostlin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin a/nebo živočišná výroba“ Do formuláře standardní produkce musí žadatel uvést všechnu obhospodařovanou zemědělskou půdu pro veškeré druhy pěstovaných komodit a všechna chovaná hospodářská zvířata. Jiný výklad není možný. …
Pokračování textu „Upozornění na podmínky preferenčního kritéria č. 9 zaměřeného na produkci „citlivých komodit“ – 2. kolo příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců“

8. kolo Programu rozvoje venkova startuje.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začl přijímat žádosti k 8. kolu Programu rozvoje venkova (PRV). Cílem je podpořit investice do potravinářských a lesnických podniků, projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců, vzdělávání i projekty spolupráce. Celkem je pro žadatele připravena částka 1,6 miliardy korun. Podzimní kolo příjmu žádostí startuje. Pro snazší orientaci i …
Pokračování textu „8. kolo Programu rozvoje venkova startuje.“

Pokud Vaše meziplodiny zasáhne ranní mráz před  31.10.2019 a  poškodí rostliny pěstované na DPB pro EFA plochy –  meziplodiny, může dojít k neplnění podmínek dotací, proto je doporučeno použít hlášení vyšší moci.

Pro ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu poškození porostu mrazem je nutné doložit Potvrzení ČHMÚ o naměřených teplotách, případně může být ještě doložen protokol z místního šetření (včetně fotodokumentace), které provede pracovník OPŽL a to i v případě, kdy je například poškozena pouze 1 rostlina ve směsi (např. pohanka).

Deklarace koní 2019 – AEKO, EZ, ANC/LFA do 31.10.2019

Deklarace chovu koní – dotační rok 2019 Žádá-li žadatel o poskytnutí některé z následujících podpor:    AEKO – Agroenvironmentálně-klimatická opatření (2014-2020) – podopatření Ošetřování travních porostů  ANC – Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními  EZ – Ekologické zemědělství (2014-2020) – DPB s kulturou …
Pokračování textu „Deklarace koní 2019 – AEKO, EZ, ANC/LFA do 31.10.2019“

Odpověď na předběžné závěry auditu GŘ AGRI je už v Bruselu

Praha 16. 9. 2019 – Odpověď Státního zemědělského intervenčního fondu na předběžné závěry EK ke střetu zájmů je už v Bruselu. Prostřednictvím Stálého zastoupení ČR při EU ji dnes obdrží Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EK (GŘ AGRI). Z důvodu ochrany průběhu auditu se k obsahu odpovědi nemůžeme …
Pokračování textu „Odpověď na předběžné závěry auditu GŘ AGRI je už v Bruselu“