Veřejné zakázky: Informace o nových zásadách sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací dle nového § 6 odst. 4 ZZVZ

Na základě novely zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou do § 6 odst. 4 ZZVZ od 1. 1. 2021 doplněny nové zásady týkající se sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Novela pak také do § 28 (Vymezení některých dalších pojmů) vkládá definice, …
Pokračování textu „Veřejné zakázky: Informace o nových zásadách sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací dle nového § 6 odst. 4 ZZVZ“

Mladým zemědělcům SZIF rozdělí dotace ve výši zhruba 168 milionů korun

Praha, 18. ledna 2020  Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal vydávat rozhodnutí na Platbu pro mladé zemědělce. O tuto dotaci si v rámci Jednotné žádosti 2020 zažádalo 3 985 uchazečů. Celkem se mezi ně rozdělí cca 168 milionu korun. Sazba na jeden hektar je 1 822,09 korun. Dotace podporuje začínající …
Pokračování textu „Mladým zemědělcům SZIF rozdělí dotace ve výši zhruba 168 milionů korun“

Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace poskytované žadatelům/příjemcům dotace 11. kola příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

 V Praze dne 13. ledna 2021 Kapitola 4. Druh a výše dotace Specifických podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“), stanovuje výši poskytované dotace na 45 tis. EUR. Pro účely posouzení ustanovení kap. 7. Další podmínky, bodu …
Pokračování textu „Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace poskytované žadatelům/příjemcům dotace 11. kola příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců“

SZIF: Informace pro žadatele Národních dotací dotačního programu 13. pro rok 2021- nejčastější chyby

Vážená paní, Vážený pane, rádi bychom Vás informovali o možném podávání žádostí v rámci dotačního programu 13. PODPORA ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU. Žádosti se podávají přes Portál farmáře do 31. 3. 2021. Současně na základě loňských zkušeností bychom Vás rádi upozornili na nejčastější nedostatky, které se …
Pokračování textu „SZIF: Informace pro žadatele Národních dotací dotačního programu 13. pro rok 2021- nejčastější chyby“

DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2021

V roce 2021 příspěvek Unie na provádění opatření na podporu včelařství v rámci Českého včelařského programu na včelařská opatření činí v roce 2021 celkem 1 266 168 EUR. Pro stanovení celkové finanční částky v Kč, byl v souladu s čl. 34 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 …
Pokračování textu „DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2021“

Jak bude fungovat Evidence skutečných majitelů – požadavky tzv. páté směrnice proti praní špinavých peněz

V minulém roce jste se mohli na různých webech dočíst o tom, že od ledna tohoto roku bude v platnosti tzv. Evidence skutečných majitelů  (návrhu zákona o evidenci skutečných majitel naleznete zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=886&CT1=0), tento návrh transponuje požadavky tzv. páté směrnice proti praní špinavých peněz („V. AML směrnice“). Návrh prozatím čeká na schválení Poslaneckou sněmovnou …
Pokračování textu „Jak bude fungovat Evidence skutečných majitelů – požadavky tzv. páté směrnice proti praní špinavých peněz“

V případě, že pěstujete potravinářskou plodinu, máte povinnost se registrovat u Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)

Informace k registrační povinnosti SZPI Právní základ Povinnost provozovatele potravinářského podniku oznámit příslušnému orgánu dozoru zahájení, změny a ukončení činnosti za účelem registrace provozoven potravinářských podniků a zajištění bezpečnosti potravin a kontroly v celém potravinovém řetězci, včetně rostlinné prvovýroby, vychází z níže uvedených ustanovení právních předpisů: – článek 6 odst. …
Pokračování textu „V případě, že pěstujete potravinářskou plodinu, máte povinnost se registrovat u Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)“

SZIF spouští vydávání rozhodnutí na Přechodné vnitrostátní podpory, telata masného typu a Greening

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat rozhodnutí v rámci dalších tří dotačních titulů. Od 8. ledna to jsou rozhodnutí na Přechodné vnitrostátní podpory. Od 11. ledna to budou rozhodnutí na VCS – telata masného typu a od 13. ledna pak bude zahájeno vydávání rozhodnutí na Greening. Přechodné vnitrostátní podpory …
Pokračování textu „SZIF spouští vydávání rozhodnutí na Přechodné vnitrostátní podpory, telata masného typu a Greening“

SZIF: Tržní informační systém

Vážení registrovaní odběratelé informačního mailingu, na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu https://www.szif.cz byly v uplynulém dni vypublikovány tyto zprávy: 52_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 51_50 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 52_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata 51_50 Tržní …
Pokračování textu „SZIF: Tržní informační systém“

Paušální daň přehledně – jak a kdy platit měsíční zálohy

Pokud chce osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) vstoupit do paušálního režimu, musí toto oznámení podat na místně příslušný finanční úřad, nejpozději do pondělí 11. ledna 2021. Paušální daň mohou využít všechny OSVČ, které splní zákonem stanovené podmínky. K 1. lednu 2021 se zkoumá, zda poplatník: je OSVČ podle …
Pokračování textu „Paušální daň přehledně – jak a kdy platit měsíční zálohy“