Informace pro žadatele o změnách v legislativě pro licence v rámci kvót

Dne 12. 6. 2020 byla v Úředním věstníku vyhlášena nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 a prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/761. Tato nařízení jsou použitelná na administraci licencí o dovozní a vývozní kvóty, jejichž kvótové období začíná 1. 1. 2021 nebo později. Nařízení sjednocují administraci žádostí a kvótových licencí. …
Pokračování textu „Informace pro žadatele o změnách v legislativě pro licence v rámci kvót“

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací – 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

Od 1. 8. 2020 do 31.8. 2020 mohou žadatelé podávat skrze Portál farmáře na SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2021 – dotační program 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže pro nové sledované období 2021 (1. 9. 2020 – 30. 9. 2021). Na internetových stránkách SZIFu je v sekci …
Pokračování textu „Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací – 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže“

Informace pro žadatele o novinkách v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů

Na Portálu farmáře SZIF v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů jsou pro žadatele k dispozici nové funkce uvedené níže. V přehledu dokladů lze nově filtrovat doklady podle: – čísel dokladů prostřednictvím pole s přednastavenou možností Všechny doklady, – IČ dodavatele prostřednictvím pole s přednastavenou možností Všechna IČO, – podprogramů …
Pokračování textu „Informace pro žadatele o novinkách v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů“

Informace k samostatnému tiskopisu: „Informace o porušení povinnosti zachovat kulturu trvalý trávní porost na environmentálně citlivých plochách“

V Praze dne 30.7.2020 V průběhu měsíce května roku 2019 došlo ke zrušení přílohy týkající se přeměny trvalého travního porostu na jinou kulturu v environmentálně citlivé ploše (ECP) v rámci Oznámení o zahájení řízení a Oznámení o provedení aktualizace evidence půdy. Tato příloha byla nahrazena samostatným tiskopisem Informace o porušení …
Pokračování textu „Informace k samostatnému tiskopisu: „Informace o porušení povinnosti zachovat kulturu trvalý trávní porost na environmentálně citlivých plochách““

Návod na určení dotovatelných výdajů v rámci zpracování vlastní produkce v opatření 6.1.1

Žadatel využije přílohu č. 9 Specifické části pravidel operace 6.1.1, kde je uvedena Příloha č. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tuto přílohu žadatel v rámci operace 6.1.1 využije k nalezení vstupní suroviny i výstupního produktu v tzv. Společném celním sazebníku EU, pokud žádá na výdaje spojené s úpravou a …
Pokračování textu „Návod na určení dotovatelných výdajů v rámci zpracování vlastní produkce v opatření 6.1.1“

SZIF v letošním roce přijal Jednotnou žádost od 30 324 žadatelů

Praha 15. července 2020 V pátek 10. července byl definitivně ukončen příjem Jednotné žádosti 2020. Celkem podalo žádost 30 324 žadatelů, kterým Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) jako administrátor žádostí vyplatí téměř 32 miliard korun.   Řádný termín pro podávání žádostí skončil 15. června, tedy o měsíc později, než v …
Pokračování textu „SZIF v letošním roce přijal Jednotnou žádost od 30 324 žadatelů“

Soukromé skladování hovězího masa, skopového i kozího bylo pozastaveno

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1006 ze dne 9. 7. 2020 bylo pozastaveno podávání žádostí o podporu soukromého skladování čerstvého nebo chlazeného masa skotu ve věku osmi měsíců nebo více podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/596, a to v období od 10. 7. 2020 do 16. 7. 2020. Žádosti podané během …
Pokračování textu „Soukromé skladování hovězího masa, skopového i kozího bylo pozastaveno“

Posun lhůt

V Praze dne 14. července 2020 Z důvodů posunu lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2019, dochází k posunu termínu pro nejzazší podání Monitorovacích zpráv za rok 2019 u příslušných projektů a ročních příloh v rámci Operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců na 18. 9. …
Pokračování textu „Posun lhůt“

Geotagované fotografie (požadavky, instrukce a zaslání)

Co je to geotagová fotografie a na co je třeba? V rámci aktivit SZIF se s ní budeme setkávat častěji….     Požadavky na parametry geotagované fotografie („geofoto“) 1. Minimální rozlišení geofoto je přibližně 2560 x 1920, což je 5 Mpixelů (lze ověřit ve funkci nastavení fotoaparátu nebo ve vlastnostech/detailu …
Pokračování textu „Geotagované fotografie (požadavky, instrukce a zaslání)“