Informace o novém opatření EK na podporu stabilizace trhu v odvětví mléka

Stávající pandemie COVID-19 a rozsáhlá omezení volného pohybu osob vedla k významným změnám ve struktuře poptávky po mléku a mléčných výrobcích a přesunula se k základním potravinám na úkor speciálních mléčných výrobků. V důsledku toho se odvětví mléka a mléčných výrobků potýká s hospodářskými potížemi, jež zemědělcům způsobují finanční obtíže …
Pokračování textu „Informace o novém opatření EK na podporu stabilizace trhu v odvětví mléka“

Zprávy o trhua monitoringu produkce mléka

12_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Hovězí a vepřové maso 5_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Obiloviny a olejniny Informace z monitoringu tržní produkce mléka za duben 2020 Společná organizace trhu > Živočišná výroba > Mléko > Monitoring tržní produkce mléka 03_2020 Tržní informační …
Pokračování textu „Zprávy o trhua monitoringu produkce mléka“

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI PRO ROK 2020 9.H.a. a 9.H.b.

Podpora účasti na ostatních mezinárodních zemědělských a potravinářských veletrzích a výstavách v zahraničí Tato příručka představuje návod pro žadatele pro podání žádosti o dotaci na dotační podprogram 9.H.b. Podpora účasti na ostatních mezinárodních zemědělských a potravinářských veletrzích a výstavách v zahraničí. Příručka popisuje jednotlivé kroky, které je nezbytné učinit pro …
Pokračování textu „PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI PRO ROK 2020 9.H.a. a 9.H.b.“

OHLÁŠENÍ VYŠŠÍ MOCI V RÁMCI OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (DOTAČNÍ ŽÁDOSTI WELFARE 2020)

Upozornění pro žadatele na opatření Dobré životní podmínky zvířat týkající se dotačních žádostí 2020. V roce 2020 mohou žadatelé podávat Ohlášení vyšší moci Welfare 2020 (dále jen OVM) standardně jako v předešlých letech:    na formuláři OVM, který je vyvěšen na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen …
Pokračování textu „OHLÁŠENÍ VYŠŠÍ MOCI V RÁMCI OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (DOTAČNÍ ŽÁDOSTI WELFARE 2020)“

Příjem žádostí dotačního titulu „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2020/2021

V Praze dne 1. června 2020   Vážení žadatelé, od dnešního dne, tzn. 1. června 2020, je spuštěn příjem žádostí dotačního titulu „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2020/2021. Příjem žádostí pro toto období bude ukončen dne 31.8.2020. Bližší informace jsou k dispozici na odkazu https://www.szif.cz/cs/investice (www.szif.cz → …
Pokračování textu „Příjem žádostí dotačního titulu „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2020/2021″

3.a. Biologická ochrana rostlin jako náhrada chemické ochrany – Výklad k bodu Zásad 5 n)

Výklad k bodu Zásad 5 n) 5 Podmínky poskytnutí dotace n) V případě ploch plodin uvedených v bodě 4 Dotace, které nejsou evidovány v LPIS, a zároveň v případě, že plodiny budou vysety/vysázeny na pronajatém/propachtovaném pozemku nebo na pozemku, ke kterému je zřízeno právo stavby, musí žadatel prokázat oprávnění k …
Pokračování textu „3.a. Biologická ochrana rostlin jako náhrada chemické ochrany – Výklad k bodu Zásad 5 n)“

PŘIPOMÍNÁME: Příjem žádostí o dotaci pro dotační období 2021 – dotační program 19.A. QCZ

5.5.2020 Dne 5. května 2020 Státní zemědělský intervenční fond uveřejnil na svých webových stránkách výzvu k přijímání žádostí (dříve příjem předžádostí) o dotaci dotačního programu 19.A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ. V souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro …
Pokračování textu „PŘIPOMÍNÁME: Příjem žádostí o dotaci pro dotační období 2021 – dotační program 19.A. QCZ“

Ekologické zemědělství: Prezentace seminářů KEZ o.p.s. 2020

Semináře KEZ 2020 – PREZENTACE Zdroj: Prezentace seminářů KEZ o.p.s. Kvůli současným restrikcím ve vzrahu k nouzovému stavu v ČR byly předčasně ukončeny přednášky KEZ o.p.s. k otázkám změn české legislativy k ekologickému zemědělství a souvztažné legislativy v roce 2020 (změna = červené označení), ke změnám metodických pokynů MZe ČR …
Pokračování textu „Ekologické zemědělství: Prezentace seminářů KEZ o.p.s. 2020“

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 2020

V souvislosti s krizovou epidemiologickou situací bylo zveřejněno ve sbírce zákonů nařízení vlády č. 217/2020 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020. Tímto nařízením vlády dochází k prodloužení termínu podávání jednotné žádosti. Řádný termín pro podávání žádostí je v …
Pokračování textu „PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 2020“

PF: Generování potvrzení citlivých plodin pro zelenou naftu

Pokud žádáte o zelenou naftu čtvrtletně a dokládáte sazbu podílem citlivých plodin, pak tisk č. 1 zelené nafty z LPIS tiskněte až poté, co podáte jednotnou žádost na rok 2020. O tom, že data jednotné žádosti jsou v systému LPIS k dispozici se přesvědčíte na záložce Dotace na detailu subjektu …
Pokračování textu „PF: Generování potvrzení citlivých plodin pro zelenou naftu“