Informace pro žadatele k nahrávání údajů do Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů k dotačním programům 3.c., 3.d., 9.A.a. a 9.A.b.1-3

Od 26. 10. 2020 mají žadatelé u dotačních programů 3.c., 3.d., 9.A.a. a 9.A.b.1- 3. možnost využít nahrávání údajů do Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů a mzdových nákladů prostřednictvím CSV souboru. Vzorové excelové tabulky pro tyto účely, spolu s příručkou jak postupovat, nalezne žadatel na Portálu farmáře nebo …
Pokračování textu „Informace pro žadatele k nahrávání údajů do Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů k dotačním programům 3.c., 3.d., 9.A.a. a 9.A.b.1-3“

Informace pro žadatele dotačního programu 13. – Aplikace pro daňové a účetní doklady – prezentace on-line 3. 11. 2020

Dovolujeme si Vás informovat o úpravách v Aplikaci pro daňové a účetní doklady, skrz kterou podáváte žádost s doklady prokazujícími nárok na dotaci k dotačnímu programu Národních dotací 13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu. V aplikaci byly upraveny názvy kódů tak, aby odpovídaly názvům uvedeným v …
Pokračování textu „Informace pro žadatele dotačního programu 13. – Aplikace pro daňové a účetní doklady – prezentace on-line 3. 11. 2020“

SZIF: Informace pro žadatele Dotačního programu 13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

V období od 1. 9. 2020 do 4. 12. 2020 lze podávat doklady prokazující nárok na dotaci skrz Portál farmáře k DP 13. K podání dokladů slouží Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů. K vyplnění této aplikace a podání formuláře slouží příručka k Aplikaci pro přípravu daňových a účetních …
Pokračování textu „SZIF: Informace pro žadatele Dotačního programu 13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu“

SZIF: Tržní informační systém

41_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Ovoce a zelenina 40_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Obiloviny 9_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Obiloviny a olejniny 20_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Hovězí a vepřové maso 40_20 Tržní informační systém > …
Pokračování textu „SZIF: Tržní informační systém“

Informace k přípravě a podání dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020 na dotační program 9.E.

 V Praze dne 1. října 2020 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020 na dotační program 9.E. začíná 1. 10. 2020 a končí 15. 10. 2020. Žadatel podává doklady prokazující nárok na dotaci pro rok 2020 (dále jen „doklady“) prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. V rámci dokladů je …
Pokračování textu „Informace k přípravě a podání dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020 na dotační program 9.E.“

Na webu SZIF byl zveřejněn harmonogram předpokládané administrace podpor Jednotné žádosti za rok 2020-2021 Více: bit.ly/Harmonogramy

Doručování dokumentů ze SZIF do datové schránky žadatele

Vzhledem k častým dotazům ze strany žadatelů a zpracovatelů projektů zejména v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova informujeme žadatele o postupu publikování dokumentů na Portálu farmáře žadatele po doručení dokumentů ze SZIF prostřednictvím datové schránky. Primárním komunikačním kanálem pro doručování dokumentů ze SZIF je datová schránka žadatele. V případě, …
Pokračování textu „Doručování dokumentů ze SZIF do datové schránky žadatele“

S vyplácením dotace k Jednotné platbě na plochu (SAPS) začne SZIF 26. října

Zemědělci se už brzy dočkají výplaty zálohy k Jednotné platbě na plochu (SAPS). Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začne vydávat rozhodnutí k výplatě zálohy 26. října 2020. Stejně jako v minulých letech bude v rámci zálohy vyplaceno 70 procent z celkové částky. Zbývající část peněz zemědělci obdrží prostřednictvím rozhodnutí o …
Pokračování textu „S vyplácením dotace k Jednotné platbě na plochu (SAPS) začne SZIF 26. října“

Nezapomeňte: Deklarace chovu koní

Deklarace chovu koní – dotační rok 2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 > Opatření > M13 Platby pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (ANC) V Praze dne 24. září 2020 Žádá-li žadatel o poskytnutí některé z následujících podpor:  AEKO – Agroenvironmentálně-klimatická opatření – podopatření …
Pokračování textu „Nezapomeňte: Deklarace chovu koní“