Informace pro žadatele dotačního programu 9.F.e.

Na Portál farmáře byl vložen formulář Pozvánky pro 9.F.e., Příručku pro žadatele pro podání Pozvánky 9.F.e. a 9.F.m. naleznete na webových stránkách Fondu zde. Příručka je společná pro oba dotační programy. Tento formulář Pozvánky žadatel podává prostřednictvím Portálu farmáře vždy 10 pracovních dní před konáním akce. Na webových stránkách Fondu …
Pokračování textu „Informace pro žadatele dotačního programu 9.F.e.“

SZIF rozdělí mezi mladé zemědělce dotace ve výši téměř 214 milionů korun

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat rozhodnutí na Platbu pro mladé zemědělce. V rámci Jednotné žádosti 2019 si o dotaci požádalo přes 5604 zemědělců, mezi které bude rozděleno celkem 213,7 milionu korun. Sazba na jeden hektar činí 1697,06 korun.   Dotace je určena začínajícím zemědělcům do 40 let, kteří …
Pokračování textu „SZIF rozdělí mezi mladé zemědělce dotace ve výši téměř 214 milionů korun“

Informace pro žadatele AEKO a EZ

Změny v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření a v opatření Ekologické zemědělství Dne 1. ledna 2020 nabyla účinnosti  nařízení vlády č. 332/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství,  nařízení vlády č. 351/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., …
Pokračování textu „Informace pro žadatele AEKO a EZ“

SZIF zahájil vydávání rozhodnutí na telata masného typu, Greening a Přechodné vnitrostátní podpory

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dalších dotací, o které si zemědělci požádali v loňském roce. Tento týden se začalo s vydáváním rozhodnutí v rámci tří dotačních titulů. Od včerejšího dne jsou vydávána rozhodnutí na VCS – telata masného typu. Počínaje dneškem následují rozhodnutí na Greening a Přechodné …
Pokračování textu „SZIF zahájil vydávání rozhodnutí na telata masného typu, Greening a Přechodné vnitrostátní podpory“

SZIF vydává rozhodnutí na masná telata

SZIF vydává rozhodnutí na masná telata Státní zemědělský intervenční fond dnes začal vydávat první rozhodnutí letošního roku. Tentokrát se jedná o rozhodnutí na telata masného typu, která patří mezi tzv. citlivé komodity na které jsou směrovány podpory vázané na produkci (VČS). Mezi 6.527 žadatelů, kteří splnili podmínky pro přiznání této platby, …
Pokračování textu „SZIF vydává rozhodnutí na masná telata“

Změna v nastavení provádění opatření Poskytování finanční podpory uznaným organizacím producentů v odvětví ovoce a zeleniny v rámci podávání žádostí o finanční podporu

V návaznosti na zprávu auditního šetření Evropské komise probíhají změny v nastavení provádění opatření Poskytování finanční podpory uznaným organizacím producentů v odvětví ovoce a zeleniny. Jedná se zejména o činnosti spojené s vnitřním fungováním organizace producentů a prováděním zemědělské činnosti jejich členů po celou dobu trvání uznání v souladu s …
Pokračování textu „Změna v nastavení provádění opatření Poskytování finanční podpory uznaným organizacím producentů v odvětví ovoce a zeleniny v rámci podávání žádostí o finanční podporu“

DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2020

  Podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/974 ze dne 12. června 2019 a v souladu s čl. 55 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 činí v roce 2020 příspěvek Unie na provádění opatření na podporu včelařství v rámci Českého včelařského programu 1 266 168 EUR. Pro …
Pokračování textu „DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2020“

Dotační program 9H – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Od roku 2020 dojde ke změně znění dotačního programu 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí i procesu jeho administrace (pro účast na veletrzích a výstavách v zahraničí konaných od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020):  bude snížena výše max. podpory, a to u dotačního …
Pokračování textu „Dotační program 9H – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí“

Informace k novele zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve vazbě ke krajinným prvkům

Finanční správa a Ministerstvo zemědělství uveřejnili tuto informaci týkající se pravidel pro ִosvobození daně z nemovitých věcí: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/info-k-novele-zakona-dzn-10208 V této souvislosti upozorňujeme, že na způsobu evidování ekologicky významných prvků ze strany SZIFu se nic nemění a pravidla evidence zůstávají stejná. IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 1 z 1

Upozornění na změnu způsobu zasílání a doručování dokumentů k administraci žádostí projektových opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 od 1. ledna 2020

V Praze dne 19. prosince 2019 Upozorňujeme žadatele, že od 1. ledna 2020 budou výhradně do schránky na Portál farmáře zasílány informace a dokumenty k průběhu administrace podaných žádostí, přičemž tyto dokumenty se považují za doručené okamžikem, kdy se uživatel do svého účtu na Portálu farmáře přihlásí. Nepřihlásí-li se do …
Pokračování textu „Upozornění na změnu způsobu zasílání a doručování dokumentů k administraci žádostí projektových opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 od 1. ledna 2020“