Portál farmáře spolu se spuštěním předtisků

Jednotné žádosti 2021 dozná úprav. Stane se tak na základě loňské grafické úpravy portálu, po které SZIF obdržel od klientů množství konstruktivních podnětů na zlepšení.
Úpravy portálu budou spočívat především ve zmenšení polí a zavedení „plovoucích tlačítek“, což povede k větší přehlednosti a omezení nutnosti rolování na konec stránky. Na úvodní stránce bude upraven formát sekce „Nepřehlédněte“, kde jsou publikovány důležité obecné informace, „Nápověda“ se nově otevře do nového okna tak, aby bylo možné souběžně pracovat na portálu. Z důvodu lepší orientace budou rovněž zvýrazněny některé texty. Přibude také možnost stažení přehledu vyplacených prostředků do souboru .xls.
Některé podněty nebylo možné v současné době z technických důvodů realizovat, budou však zohledněny při dalším rozvoji. Za všechny zaslané podněty děkujeme, umožňují nám získat zpětnou vazbu, na které lze stavět při budoucím rozvoji tohoto důležitého komunikačního nástroje.
Více ZDE

SZIF: Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

 Rádi bychom informovali žadatele, že od dnešního dne je možné, v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, podávat žádosti o dotaci na péči a ukončení (závazky 2015-2020) na rok 2021. Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby lze podat v řádném termínu do …
Pokračování textu „SZIF: Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů“

SZIF: Informace pro žadatele na opatření Lesnictví HRDP 2021

 Rádi bychom informovali žadatele, že od dnešního dne je možné, v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, podávat žádosti o dotaci na náhradu HRDP (závazky 2004 – 2006) na rok 2021. Žádost o dotaci na náhradu HRDP 2021 lze podat v řádném termínu do 30. 4. 2021. V souvislosti s epidemií …
Pokračování textu „SZIF: Informace pro žadatele na opatření Lesnictví HRDP 2021“

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví HRDP 2021

Chtěli bychom informovat žadatele, že žádost o dotaci na náhradu HRDP 2021 lze podat v řádném termínu do 30. 4. 2021. V souvislosti s epidemií COVID-19 může dojít k prodloužení termínu pro příjem žádostí. V případě posunutí termínu příjmu žádostí bude o této změně podána informace na stránkách eagri.cz nebo …
Pokračování textu „Informace pro žadatele na opatření Lesnictví HRDP 2021“

SZIF začal vydávat rozhodnutí k dotacím na produkci ovoce s vysokou a velmi vysokou pracností

Státní zemědělský intervenční fond začíná vydávat rozhodnutí k dotacím na produkci ovocných druhů s vysokou a velmi vysokou pracností. Mezi pěstitele, kteří podali žádost v loňském roce, bude rozdělena podpora cca 102 miliónů korun. O dotaci na produkci ovocných druhů s vysokou pracností zažádalo v roce 2020 celkem 317 zájemců, …
Pokračování textu „SZIF začal vydávat rozhodnutí k dotacím na produkci ovoce s vysokou a velmi vysokou pracností“

SZIF v rámci dotací na zatravňování orné půdy, drah soustředěného odtoku a ochranu čejky chocholaté vyplatí celkově 146,7 milionů korun

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dotací na Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO). Jedná se o dotace na podopatření zatravňování orné půdy, zatravňování drah soustředěného odtoku a na ochranu čejky chocholaté. K zemědělcům se tak dostane podpora v celkové výši 146,7 milionů korun. K dotaci na zatravňování orné půdy se …
Pokračování textu „SZIF v rámci dotací na zatravňování orné půdy, drah soustředěného odtoku a ochranu čejky chocholaté vyplatí celkově 146,7 milionů korun“

Intervenční nákup sušeného odstředěného mléka (SOM) a másla

Intervenční nákupy másla a SOM za pevnou cenu jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 zahájeny od 1. března 2021. V této souvislosti SZIF zveřejnil na www.szif.cz nové Obchodní podmínky  Intervenčního nákupu másla a nové Obchodní podmínky intervenčního nákupu SOM platné pro rok 2021. Nabídky …
Pokračování textu „Intervenční nákup sušeného odstředěného mléka (SOM) a másla“

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na chov bahnic, koz a produkci brambor pro výrobu škrobu

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává rozhodnutí k dalším dotacím. Jde o podporu na chov bahnic a koz, a dále o podporu na produkci brambor pro výrobu škrobu. Zemědělcům budou rozděleny dotace ve výši cca 80 mil. korun, respektive 86,8 mil. korun. O dotaci na chov koz nebo bahnic si …
Pokračování textu „SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na chov bahnic, koz a produkci brambor pro výrobu škrobu“

WEBINÁŘ: PODÁNÍ JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2021

Ministerstvo zemědělství pořádá informační webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2021 určené zejména pro zemědělské podnikatele. Témata: Podmínky poskytování plateb a podání jednotné žádosti • pro oblasti s přírodními omezeními (ANC) – NV 43/2018 Sb. • pro přechodně podporované oblasti (PPO) – NV 44/2018 …
Pokračování textu „WEBINÁŘ: PODÁNÍ JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2021“