SZIF vydává rozhodnutí na Welfare

Praha 18. června 2019 – V nejbližší době obdrží zemědělci výplaty na Welfare. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který administruje zemědělské dotace, začíná ode dneška vydávat rozhodnutí na Dobré životní podmínky zvířat, takzvaný Welfare. O dotaci si v roce 2018 požádalo 910 žadatelů, na výplaty je počítáno s částkou zhruba …
Pokračování textu „SZIF vydává rozhodnutí na Welfare“

SZIF přijal téměř 31 tisíc Jednotných žádostí

10. červen definitivně ukončil příjem letošních Jednotných žádostí. Tuto souhrnnou žádost o dotace na obhospodařovanou plochu a na chov zvířat si podalo téměř 31 tisíc zemědělců, mezi které bude rozděleno přibližně 32 miliard korun. Univerzální formulář Jednotná žádost umožňuje českým zemědělcům získat dotaci na jejich hospodaření. Příjem letošních žádostí odstartoval …
Pokračování textu „SZIF přijal téměř 31 tisíc Jednotných žádostí“

SZIF: Informace o Monitorovacích listech 2019

V Praze dne 10. června 2019 na Portálu farmáře SZIF jsou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v záložce „Nová podání – Žádosti PRV – Monitoring podnikatelského plánu/projektu – Monitorovací list“ umístěny monitorovací listy pro podání monitorovací …
Pokračování textu „SZIF: Informace o Monitorovacích listech 2019“

Příjem žádostí dotačního titulu „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2019/2020

  Vážení, od  3. června 2019, je spuštěn příjem žádostí dotačního titulu   „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2019/2020. Příjem žádostí pro toto období bude ukončen dne 2.9.2019. Bližší informace jsou k dispozici na odkazu https://www.szif.cz/cs/investice (www.szif.cz → SZIF poskytuje → Společná organizace trhu → Rostlinná výroba …
Pokračování textu „Příjem žádostí dotačního titulu „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2019/2020″

Žádost o spolupráci – SZIF

Dobrý den Vážené kolegyně, Vážení kolegové, níže naleznete žádost a podrobný popis spolupráce se SZIF, kvůli vývoji aplikací, které by mohli umožnit budoucí vzdálenou kontrolu jednotlivých činností v agrárním sektoru. V případě dotazu se na mne neváhejte obrátit. Stručně: S ohledem na využití nových technologií v sektoru zemědělství se SZIF zapojil do …
Pokračování textu „Žádost o spolupráci – SZIF“

INFORMACE PRO ŽADATELE OHLÁŠENÍ VYŠŠÍ MOCI V RÁMCI OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE) 2019

V roce 2019 mohou žadatelé podávat Ohlášení vyšší moci Welfare 2019 (dále jen OVM) standardně jako v předešlých letech: na formuláři OVM, který je vyvěšen na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen SZIF) www.szif.cz nebo prostřednictvím aplikace IZR, kde si žadatel datovou sadu připraví a poté ji odešle …
Pokračování textu „INFORMACE PRO ŽADATELE OHLÁŠENÍ VYŠŠÍ MOCI V RÁMCI OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE) 2019“

Mladí začínající – monitorovací zprávy

Doplnění: V minulém týdnu proběhla hromadná výzva k doplnění chybějících Monitorovacích zpráv za roky 2016 a 2017 a povinných příloh pro operaci Zahájení činnosti Mladých zemědělců (611) 2016 a 2017.   Monitorovací zprávy se nacházejí na Portálu Farmáře: Veškeré formuláře pro rok 2018 budou na Portálu farmáře dostupné nejpozději od …
Pokračování textu „Mladí začínající – monitorovací zprávy“

Jednotná žádost 2019

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes začíná přijímat od 9.4.2018 Jednotnou žádost 2019. Jedná se o univerzální formulář, jehož prostřednictvím mohou zemědělci získat finanční podporu na přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova. Každý rok si tuto žádost podá 30 tisíc žadatelů, mezi které je rozděleno přes 30 miliard …
Pokračování textu „Jednotná žádost 2019“

Zpřesnění Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (pro 7. kolo)

Dne 22. 3. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“). Jedná se o Obecné podmínky Pravidel pro 7. kolo příjmu žádostí. Hlavní Změny Obecných podmínek Pravidel pro 7. kolo příjmu …
Pokračování textu „Zpřesnění Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (pro 7. kolo)“