Otázky a odpovědi k dotačnímu programu 3.k. na mechanickou likvidaci plevelné řepy

Otázky a odpovědi k dotačnímu programu 3.k   1. Pěstitel se rozhodne pěstovat v hospodářském roce 2020/2021 odrůdu SMART v systému s herbicidem CONVISO ONE. Má nárok na čerpání dotace z DT 3.k.? V případě použití herbicidu, resp. chemické likvidace plevelné řepy, by žadatel nesplnil podmínky dotace, tj. zejména likvidovat …
Pokračování textu „Otázky a odpovědi k dotačnímu programu 3.k. na mechanickou likvidaci plevelné řepy“

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 7. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků – průběžné schvalování – 31. 3. 2020

Státní zemědělský intervenční fond ke dni 31. března 2020 schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR 2 Žádosti o dotaci v rámci operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Byly schváleny pouze žádosti, u kterých již byla provedena administrativní kontrola, a v rámci bodového hodnocení se nachází nad hranicí pro …
Pokračování textu „Schválené Žádosti o dotaci v rámci 7. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků – průběžné schvalování – 31. 3. 2020“

SZIF vyplácí dotace na Dobré životní podmínky zvířat

Praha 31. března 2020 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyplácí další dotace za rok 2019. Dnešním dnem začal vydávat rozhodnutí na Dobré životní podmínky zvířat. Tento dotační titul je součástí neprojektových opatření v rámci Programu rozvoje venkova. Pro zájemce, kteří o dotaci požádali, je připravena podpora v celkové výši …
Pokračování textu „SZIF vyplácí dotace na Dobré životní podmínky zvířat“

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 8. kolo příjmu žádostí (16.3.1)

V Praze dne 27. března 2020 Dne 26. 3. 2020 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., zpřesnění Specifických podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“). Změna se týká operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů pro 8. …
Pokračování textu „Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 8. kolo příjmu žádostí (16.3.1)“

COVID-19: Prodloužení termínů pro podání žádostí o platbu z Programu rozvoje venkova 2014-2020

V souvislosti s krizovou situací vyvolanou šířením koronaviru COVID-19 prodlužujeme termíny pro podání žádostí o platbu z Programu rozvoje venkova 2014–2020. Dne  20. 3. 2020 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále …
Pokračování textu „COVID-19: Prodloužení termínů pro podání žádostí o platbu z Programu rozvoje venkova 2014-2020“

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

V Praze dne 24. března 2020 Chtěli bychom informovat žadatele, že v sekci zaměřené na opatření Zalesňování zemědělské půdy (8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů) byl umístěn formulář Ohlášení vstupu do opatření ZZP 2020.  Ohlášení vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2020 žadatel nalezne na cestě: https://www.szif.cz/cs/prv2014-811  v sekci …
Pokračování textu „Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů“

SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 17. VÝZVU PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020

V Praze dne 24. března 2020 Dne 24. března 2020 byla spuštěna funkcionalita Portálu Farmáře pro možnost vygenerování  a předvyplnění Žádosti o podporu Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 v rámci 17. výzvy příjmu žádostí. Postup podávání Žádostí o podporu je popsán v Pravidlech pro žadatele a příjemce pro 17. …
Pokračování textu „SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 17. VÝZVU PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020“

ZRUŠENÍ SEMINÁŘŮ JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2020 – prezentace přiloženy

Vzhledem k mimořádné situaci byly zrušeny všechny semináře k Jednotné žádosti 2020 bez náhrady. Aby se k žadatelům dostali potřebné informace, pracujeme usilovně na přípravě prezentací a webinářů. K dispozici jsou zatím prezentace MZe: ZMĚNY 2020 1) PŘÍMÉ PLATBY A PODMÍNĚNOST ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV 2020 Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti 2020  

Informace pro žadatele o změnách ve vystavování dovozních a vývozních licencí v důsledku mimořádných opatření souvisejících se šířením onemocnění COVID-19

V souvislosti se zavedenými mimořádnými opatřeními kvůli šíření onemocnění COVID-19 se dočasně mění lhůty vystavování licencí. Od 16. března 2020 až do odvolání budou licence vystavovány v pondělí a ve středu na žádosti přijaté v přechozích dnech v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1239, v …
Pokračování textu „Informace pro žadatele o změnách ve vystavování dovozních a vývozních licencí v důsledku mimořádných opatření souvisejících se šířením onemocnění COVID-19“

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na integrovanou produkci ovoce, vinné révy, zeleniny a jahodníku

Praha 16. března 2020 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dotací na Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO), o které si zájemci požádali v loňském roce. Jedná se o dotace na integrovanou produkci ovoce, vinné révy, zeleniny a jahodníku. Zemědělcům bude rozdělena podpora v celkové výši přes 371 milionů korun. …
Pokračování textu „SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na integrovanou produkci ovoce, vinné révy, zeleniny a jahodníku“