Opatření VCS a Welfare: Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu úhynu nebo nucené porážky zvířete

 Tato zpráva je určena pro žadatele, kteří žádají na opatření VCS (podopatření týkající se zvířat) a Dobré životní podmínky zvířat v rámci Jednotné žádosti. V případě, že žadatel podá Fondu ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu úhynu nebo nucené porážky zvířete, jako doklad prokazující danou skutečnost již nemusí …
Pokračování textu „Opatření VCS a Welfare: Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu úhynu nebo nucené porážky zvířete“

Stanovisko EK: Průběh každého auditu je třeba chránit.

  Z Bruselu dorazilo do sídla Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) vyjádření Evropské komise ke zveřejňování obsahu předběžných auditních zjištění. V dopise z Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EK (DG AGRI) se jasně konstatuje, že probíhající šetření je důvěrné a jeho obsah je třeba chránit. A to až …
Pokračování textu „Stanovisko EK: Průběh každého auditu je třeba chránit.“

Žňové zpravodajství – Obilí bude více než vloni

Podle prvních odhadů má být letos sklizeno 7 019 tisíc tun obilí, o 8,5 % více než v roce 2018. Důvodem je jak vyšší hektarový výnos (+6,8 %), tak větší osevní plocha (+1,8 %). Naopak odhadovaná sklizeň řepky 1 239 tisíc tun je o 12,2 % nižší.  „Zemědělci po loňských zkušenostech se suchem …
Pokračování textu „Žňové zpravodajství – Obilí bude více než vloni“

INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PLATBU PRO 7. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020 – Pozemkové úpravy

Dne 1. 7. 2019 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a vyplnění formuláře Žádosti o platbu Programu rozvoje venkova pro žádosti v rámci 7. kola příjmu. V souladu s kapitolou 10. Žádost o platbu Obecných podmínek Pravidel pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 …
Pokračování textu „INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PLATBU PRO 7. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020 – Pozemkové úpravy“

SZIF vydává rozhodnutí na Welfare

Praha 18. června 2019 – V nejbližší době obdrží zemědělci výplaty na Welfare. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který administruje zemědělské dotace, začíná ode dneška vydávat rozhodnutí na Dobré životní podmínky zvířat, takzvaný Welfare. O dotaci si v roce 2018 požádalo 910 žadatelů, na výplaty je počítáno s částkou zhruba …
Pokračování textu „SZIF vydává rozhodnutí na Welfare“

SZIF přijal téměř 31 tisíc Jednotných žádostí

10. červen definitivně ukončil příjem letošních Jednotných žádostí. Tuto souhrnnou žádost o dotace na obhospodařovanou plochu a na chov zvířat si podalo téměř 31 tisíc zemědělců, mezi které bude rozděleno přibližně 32 miliard korun. Univerzální formulář Jednotná žádost umožňuje českým zemědělcům získat dotaci na jejich hospodaření. Příjem letošních žádostí odstartoval …
Pokračování textu „SZIF přijal téměř 31 tisíc Jednotných žádostí“

SZIF: Informace o Monitorovacích listech 2019

V Praze dne 10. června 2019 na Portálu farmáře SZIF jsou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v záložce „Nová podání – Žádosti PRV – Monitoring podnikatelského plánu/projektu – Monitorovací list“ umístěny monitorovací listy pro podání monitorovací …
Pokračování textu „SZIF: Informace o Monitorovacích listech 2019“