Upozornění na podmínky preferenčního kritéria č. 9 zaměřeného na produkci „citlivých komodit“ – 2. kolo příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Preferenční kritérium. č.9: „Předmětem podnikatelského plánu je pěstování ovoce a zeleniny, včetně brambor, chmele, révy vinné, okrasných rostlin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin a/nebo živočišná výroba“ Do formuláře standardní produkce musí žadatel uvést všechnu obhospodařovanou zemědělskou půdu pro veškeré druhy pěstovaných komodit a všechna chovaná hospodářská zvířata. Jiný výklad není možný. …
Pokračování textu „Upozornění na podmínky preferenčního kritéria č. 9 zaměřeného na produkci „citlivých komodit“ – 2. kolo příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců“

8. kolo Programu rozvoje venkova startuje.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začl přijímat žádosti k 8. kolu Programu rozvoje venkova (PRV). Cílem je podpořit investice do potravinářských a lesnických podniků, projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců, vzdělávání i projekty spolupráce. Celkem je pro žadatele připravena částka 1,6 miliardy korun. Podzimní kolo příjmu žádostí startuje. Pro snazší orientaci i …
Pokračování textu „8. kolo Programu rozvoje venkova startuje.“

Pokud Vaše meziplodiny zasáhne ranní mráz před  31.10.2019 a  poškodí rostliny pěstované na DPB pro EFA plochy –  meziplodiny, může dojít k neplnění podmínek dotací, proto je doporučeno použít hlášení vyšší moci.

Pro ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu poškození porostu mrazem je nutné doložit Potvrzení ČHMÚ o naměřených teplotách, případně může být ještě doložen protokol z místního šetření (včetně fotodokumentace), které provede pracovník OPŽL a to i v případě, kdy je například poškozena pouze 1 rostlina ve směsi (např. pohanka).

Deklarace koní 2019 – AEKO, EZ, ANC/LFA do 31.10.2019

Deklarace chovu koní – dotační rok 2019 Žádá-li žadatel o poskytnutí některé z následujících podpor:    AEKO – Agroenvironmentálně-klimatická opatření (2014-2020) – podopatření Ošetřování travních porostů  ANC – Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními  EZ – Ekologické zemědělství (2014-2020) – DPB s kulturou …
Pokračování textu „Deklarace koní 2019 – AEKO, EZ, ANC/LFA do 31.10.2019“

Odpověď na předběžné závěry auditu GŘ AGRI je už v Bruselu

Praha 16. 9. 2019 – Odpověď Státního zemědělského intervenčního fondu na předběžné závěry EK ke střetu zájmů je už v Bruselu. Prostřednictvím Stálého zastoupení ČR při EU ji dnes obdrží Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EK (GŘ AGRI). Z důvodu ochrany průběhu auditu se k obsahu odpovědi nemůžeme …
Pokračování textu „Odpověď na předběžné závěry auditu GŘ AGRI je už v Bruselu“

Informace pro žadatele AEKO a EZ k přechodnému období včetně sazeb

Ukončení příjmu žádostí o zařazení do AEKO a EZ a možnosti vstupu do navazujících zkrácených závazků. Vzhledem k ukončování programového období 2014-2020 nebude od roku 2020 umožněno podávat žádosti o zařazení do 5 letých závazků Agroenvironmentálně-klimatických opatření podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., a žádosti o zařazení do 5 letých …
Pokračování textu „Informace pro žadatele AEKO a EZ k přechodnému období včetně sazeb“

8. kolo příjmu žádostí PRV 14-20 v termínu od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin.

Bližší informace jsou k dispozici ZDE.

Pravidla k jednotlivým dotačním titulům byla vypublikována 1. 8. 19 u dotčených opatření na webových stránkách www.szif.cz.

Opatření VCS a Welfare: Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu úhynu nebo nucené porážky zvířete

 Tato zpráva je určena pro žadatele, kteří žádají na opatření VCS (podopatření týkající se zvířat) a Dobré životní podmínky zvířat v rámci Jednotné žádosti. V případě, že žadatel podá Fondu ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu úhynu nebo nucené porážky zvířete, jako doklad prokazující danou skutečnost již nemusí …
Pokračování textu „Opatření VCS a Welfare: Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu úhynu nebo nucené porážky zvířete“

Stanovisko EK: Průběh každého auditu je třeba chránit.

  Z Bruselu dorazilo do sídla Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) vyjádření Evropské komise ke zveřejňování obsahu předběžných auditních zjištění. V dopise z Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EK (DG AGRI) se jasně konstatuje, že probíhající šetření je důvěrné a jeho obsah je třeba chránit. A to až …
Pokračování textu „Stanovisko EK: Průběh každého auditu je třeba chránit.“