MŽP: Zápis z jednání k programu péče pro vlka z 11.12.2019

  Úvodní slovo –NM Vladimír Dolejský Představení kroků MŽP Žádost o zpětnou vazbu Představení programu péče –ŘO Jan Šíma Historie šíření vlka Evropou, nárůst nížinné populace (Polsko, Sasko, ČR) Závazná legislativa pro MŽP – Směrnice o stanovištích, zákon o ochraně přírody a krajiny Příprava programu péče: Schůzka se stakeholdery (kulatý …
Pokračování textu „MŽP: Zápis z jednání k programu péče pro vlka z 11.12.2019“

Zápis z jednání NAP

Z Á P I S z 42. jednání Koordinační pracovní skupiny pro plnění Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v ČR. konaného              v pondělí 9. prosince 2019 od 13.00  na Ministerstvu zemědělství       Těšnov 17, Praha 1 v zasedací místnosti č. 101 Program: Zahájení – Ing. Martin Liška, Ing. Jitka Drozdová …
Pokračování textu „Zápis z jednání NAP“

Zápis z10. zasedání MV PRV

M. Bateson-Misssen (EK) uvedla, že Evropská komise považuje zavedení jednoletého přechodného období jako dostatečné. Komise chce zajistit rychlé pokroky v přijetí nové SZP. Načasování záleží na schválení VFR na počátku roku 2020. Po jeho schválení Rada i Parlament mohou zfinalizovat své pozice, aby mohly začít trialogy s cílem přijmout základní …
Pokračování textu „Zápis z10. zasedání MV PRV“

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro implementaci a SRP PRV a Tematické pracovní skupiny pro monitoring a hodnocení PRV na období 2014-2020

Program PS a TPS:   1) Aktuální stav implementace a výhled na rok 2020 2) Modifikace PRV 2014 – 2020 3) Aktivity v oblasti evaluace 4) Prezentace hodnotitele on-going Hodnocení PRV 2014-2020   Ad 1) Aktuální stav implementace a výhled na rok 2020 ŘO Tabery přivítal přítomné, zahájil pracovní skupinu (dále …
Pokračování textu „Zápis z jednání Pracovní skupiny pro implementaci a SRP PRV a Tematické pracovní skupiny pro monitoring a hodnocení PRV na období 2014-2020“

Výroční zpráva za rok 2018 PRV

Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2018. Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2018 byla schválena MV PRV dne 19. června 2019. Evropská komise po vypořádání technických připomínek zprávu přijala dne 21. října 2019. Přílohy Výroční zpráva o provádění   (PDF, 7 …
Pokračování textu „Výroční zpráva za rok 2018 PRV“

Zpráva o výsledku jednání CDG: Společná zemědělská politika

  Datum, čas a místo zasedání: 15. říjen 2019, 09:30 – 18:00, Brusel   Program: Schválení programu jednání Schválení zápisu z minulého jednání Volba předsedy a místopředsedů Aktuální stav vyjednávání k Víceletému finančnímu rámci a Společné zemědělské politice Od specifických cílů ke konkrétním intervencím – prezentace členských organizací Ekonomické Environmentální a klimatické …
Pokračování textu „Zpráva o výsledku jednání CDG: Společná zemědělská politika“

Zpráva o výsledku jednání CDG: Ekologické zemědělství

      Datum, čas a místo zasedání: 16. říjen 2019, 09:30 – 18:00, Brusel Program: Schválení programu jednání a zápisu z minulého jednání Volba předsedy a místopředsedů Delegované a implementované akty k novému nařízení o ekologickém zemědělství Produkční pravidla Kontroly a obchod PRM a heterogenní materiály Prezentace: Databáze TRACES pro Certifikaci …
Pokračování textu „Zpráva o výsledku jednání CDG: Ekologické zemědělství“