14. zasedání MV PRV 2014–⁠2020 – 16.6.2021

Podkladové materiály k jednání, které byly zaslány/předloženy členům Monitorovacího výboru. Přílohy Podklady k 14. MV PRV   (RAR, 7 MB) Prezentace k 14. MV PRV   (RAR, 17 MB) Tématem komise, jak jej prezentovaly její zástupci bylo zajištění méně byrokracie a genderová vyváženost  v zemědělství

Zápis ze zasedání 12. MV PRV

V rámci jednání bychom chtěli upozornit na hlavní změny v nařízeních vlády pro plošná opatření PRV pro rok 2021 Změny v nařízeních vlády pro Agroenvironmentálně-klimatická opatření, Ekologické zemědělství, jejich navazující závazky a pro přechodně podporované oblasti v souvislosti s přechodným obdobím a přechodným nařízením pro roky2021-2022. a) změna či zjednodušení podávání souhlasného stanoviska Orgánu …
Pokračování textu „Zápis ze zasedání 12. MV PRV“

MV PRV dne 25.11.2020

Během jednání Monitorovacího výboru dne 25.11.2020 byly účastníkům představeny tyto body:  AKTUALIZACE JEDNACÍHO ŘÁDU MV PRV Navržené zjednodušení se má týkat toho, že per rollam materiály nebudou nadále projednávány v PS, ale rovnou o nich budou jednat členové MV PRV. V rámci online jednání je přidána varianta „zaslat komentář“ k variantám v rámci …
Pokračování textu „MV PRV dne 25.11.2020“

Zápis z Pracovní skupiny Nařízení vlády pro plošná opatření a doplnění informace pro PS MV ve věci Zařazení kmínu kořenného v titulu EZ Pěstování zeleniny a speciálních bylin

Zápis z Pracovní skupiny Nařízení vlády pro plošná opatření konané dne 23. 10. 2020 online 1. Obecné  Úvodem představil Ing. Kuna informace k vyjednávání SZP, na které navazují i představované změny v nařízeních vlády. Dne 21. 10. 2020 proběhla rada ministrů zemědělství, kde byl schválen obecný přístup k legislativě SP SZP i horizontálnímu nařízení.  Diskutuje …
Pokračování textu „Zápis z Pracovní skupiny Nařízení vlády pro plošná opatření a doplnění informace pro PS MV ve věci Zařazení kmínu kořenného v titulu EZ Pěstování zeleniny a speciálních bylin“

Zápis z jednání Pracovní skupiny MV PRV 2014-2020 k preferenčním kritériím pro operaci 6.4.2 Podpora agroturistiky (dále jen PS)

    Místo: Skype videokonference Datum konání: 26. 10. 2020   Přítomní: MZe, Řídicí orgán PRV: Ing. Tabery, Ing. Dvořáková, Ing. Kubů, Mgr. Kubíková, Mgr. Marková, MZe: Ing. Čech SZIF: Ing. Adamcová, Ing. Anton, Ing. Gogoláková, Ing. Salačová, Mgr. Gregušová, Ing. Vacek, Ph.D. Agrární komora ČR: Ing. Hlaváček, CSc., Ing. Doležal MMR: …
Pokračování textu „Zápis z jednání Pracovní skupiny MV PRV 2014-2020 k preferenčním kritériím pro operaci 6.4.2 Podpora agroturistiky (dále jen PS)“

PS Podpora agroturistiky

Dne  26.10.2020 proběhlo jednání k Pracovní skupiny MV PRV 2014-2020 k preferenčním kritériím pro operaci 6.4.2 Podpora agroturistiky (dále jen PS) Z tohoto jednání si Vás dovolujeme informovat o několika událostech z tohoto jednání: Členové byli seznámeni s návrhem úprav preferenčních kritérií pro předpokládané 13. kolo příjmu žádostí (podzim 2021). MZe navrhla změnu znění preferenčního kritéria …
Pokračování textu „PS Podpora agroturistiky“

MŽP: Zápis z jednání k programu péče pro vlka z 11.12.2019

  Úvodní slovo –NM Vladimír Dolejský Představení kroků MŽP Žádost o zpětnou vazbu Představení programu péče –ŘO Jan Šíma Historie šíření vlka Evropou, nárůst nížinné populace (Polsko, Sasko, ČR) Závazná legislativa pro MŽP – Směrnice o stanovištích, zákon o ochraně přírody a krajiny Příprava programu péče: Schůzka se stakeholdery (kulatý …
Pokračování textu „MŽP: Zápis z jednání k programu péče pro vlka z 11.12.2019“

Zápis z jednání NAP

Z Á P I S z 42. jednání Koordinační pracovní skupiny pro plnění Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v ČR. konaného              v pondělí 9. prosince 2019 od 13.00  na Ministerstvu zemědělství       Těšnov 17, Praha 1 v zasedací místnosti č. 101 Program: Zahájení – Ing. Martin Liška, Ing. Jitka Drozdová …
Pokračování textu „Zápis z jednání NAP“

Zápis z10. zasedání MV PRV

M. Bateson-Misssen (EK) uvedla, že Evropská komise považuje zavedení jednoletého přechodného období jako dostatečné. Komise chce zajistit rychlé pokroky v přijetí nové SZP. Načasování záleží na schválení VFR na počátku roku 2020. Po jeho schválení Rada i Parlament mohou zfinalizovat své pozice, aby mohly začít trialogy s cílem přijmout základní …
Pokračování textu „Zápis z10. zasedání MV PRV“