Zápis z jednání Pracovní skupiny pro operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce

15. 5. 2019 proběhlo jednání PS MV PRV Navrhované výsledky budou přednešeny na Monitorovacím výboru 19.6.2019 PS MV souhlasila s navrženým zněním preferenčních kritérií u operace 1.1.1. V případě operace 1.2.1 Informační akce bude u PK „projekt je regionálně zaměřen“ ponechána původní hodnota bodů za jednotlivá podkritéria. Dále došlo ke shodě na …
Pokračování textu „Zápis z jednání Pracovní skupiny pro operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce“

PS 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství a 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

V rámci května proběhla pracovní skupina, která se shodla na změně několika parametrů: 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství přidáno pref.kritérium do 250 tis.Kč s bodovým hodnocením 16 bodů Přidán ZV – postřikovač k asanaci dříví (nesené zařízení k traktoru) 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin Zavedeny limity – konečná podoba …
Pokračování textu „PS 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství a 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin“

PS Chytrý venkov

V pondělí proběhla další pracovní skupina MV PRV s názvem „Chytrý venkov“. Prezentace MZe – v rámci aktivit Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD) Prezentace SMART CITIES  – MMR Chytrý venkov. Mgr. Miloslav Oliva z Region Pošembeří o.p.s (NS MAS)   Co to znamená chytrý venkov (Smart Villages)? Jak poznamenal komisař Hogan: chytrý …
Pokračování textu „PS Chytrý venkov“

PS CC 5.2.2019

V rámci dnešního jednání proběhla diskuze a upřesnění pravidel, které formují poslední návrhy na DZES 7D a DZES 5. V průběhu prvního čtvrtletí proběhne ještě připomínkové řízení k příručce, která zatím není k dispozici. Nicméně Vám přinášíme shrnutí z jednání, které upravuje  DZES 7d: Omezení plochy plodiny do 30 ha a …
Pokračování textu „PS CC 5.2.2019“

PS – 8. zasedání MV PRV a Harmonogram výzev PRV pro rok 2019

8. zasedání MV PRV Všechny podkladové materiály naleznete ke stažení na následujícím odkazu http://eagri.cz/public/app/eagriapp/Shared/ShowFile.aspx?guid=7A8B857707121A93E053811411AC5EB1 Důležitými bodu zůstávají nefunkčnost opatření Spolupráce M16 a její možný přesun do jiného opatření (přibližně 35 mil.Kč) 8.kolo PRV bude PODZIMNÍ a bude vyhlášeno celkem 14 projektových opatření – uvádíme i předpokládané alokace v Kč M01 / …
Pokračování textu „PS – 8. zasedání MV PRV a Harmonogram výzev PRV pro rok 2019“

PS CC

DZES 7 d Navržený standard reaguje na aktuální příčiny nepříznivé struktury krajiny,    jako jsou zejména: nízký podíl ekostabilizačních prvků v krajině, homogenita hospodaření na přilehlých DPB a zejména na nadměrnou velikost DPB. Znění standardu DZES 7d: „Žadatel nebude na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda …
Pokračování textu „PS CC“

Pracovní skupina PP a CC – 10.8.2018

MZe na dnešním jednání pracovní skupiny Přímé platby informovalo o zvažovaných změnách pro příští rok, tedy 2019, oficiální zápis bude k dispozici v průběhu příštího týdne. Stručně: Greening (EFA): BUDOU DEFINOVÁNY 2 DRUHY ÚHORŮ 1) úhor, tak jak jej známe – odsud však bude vyloučena vojtěška a jetel Úhor i N-vázající plodiny (kde jetel …
Pokračování textu „Pracovní skupina PP a CC – 10.8.2018“

Pracovní skupina PŘÍMÉ PLATBY A CROSS COMPLIANCE 28.5.2018

PREZENTACE Z PS NALEZNETE ZDE Stručně: Platnost podmínek od 1 .1. 2019, tj. pro jarní osevy 2019 Obecný rámec: Rozpočet PP krácen o 3,9 % (cca 21,5 mld. Kč /rok) Povinné zastropování 60 tis € na všechny přímé platby Odpočet mzdových nákladů Povinné platby: Redistributivní platba, mladí zemědělci Dobrovolné platby: …
Pokračování textu „Pracovní skupina PŘÍMÉ PLATBY A CROSS COMPLIANCE 28.5.2018“

Stanovisko ČMSZP k výsledkům jednání a redefinici LFA oblastí od roku 2018 – předložené návrhy byly schváleny EK

Je to již přes dva roky, kdy ČMSZP společně s Ministerstvem zemědělství (MZe), Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) a za asistence ostatních nevládních organizací intenzivně pracoval na redefinici LFA oblastí. Jedná se o velmi klíčové téma a MZe tímto způsobem k problematice přistupovalo. Velmi úzká spolupráce a koordinace se všemi …
Pokračování textu „Stanovisko ČMSZP k výsledkům jednání a redefinici LFA oblastí od roku 2018 – předložené návrhy byly schváleny EK“