Zápis z jednání Pracovní skupiny pro implementaci a SRP PRV a Tematické pracovní skupiny pro monitoring a hodnocení PRV na období 2014-2020

Program PS a TPS:   1) Aktuální stav implementace a výhled na rok 2020 2) Modifikace PRV 2014 – 2020 3) Aktivity v oblasti evaluace 4) Prezentace hodnotitele on-going Hodnocení PRV 2014-2020   Ad 1) Aktuální stav implementace a výhled na rok 2020 ŘO Tabery přivítal přítomné, zahájil pracovní skupinu (dále …
Pokračování textu „Zápis z jednání Pracovní skupiny pro implementaci a SRP PRV a Tematické pracovní skupiny pro monitoring a hodnocení PRV na období 2014-2020“

Výroční zpráva za rok 2018 PRV

Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2018. Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2018 byla schválena MV PRV dne 19. června 2019. Evropská komise po vypořádání technických připomínek zprávu přijala dne 21. října 2019. Přílohy Výroční zpráva o provádění   (PDF, 7 …
Pokračování textu „Výroční zpráva za rok 2018 PRV“

Zpráva o výsledku jednání CDG: Společná zemědělská politika

  Datum, čas a místo zasedání: 15. říjen 2019, 09:30 – 18:00, Brusel   Program: Schválení programu jednání Schválení zápisu z minulého jednání Volba předsedy a místopředsedů Aktuální stav vyjednávání k Víceletému finančnímu rámci a Společné zemědělské politice Od specifických cílů ke konkrétním intervencím – prezentace členských organizací Ekonomické Environmentální a klimatické …
Pokračování textu „Zpráva o výsledku jednání CDG: Společná zemědělská politika“

Zpráva o výsledku jednání CDG: Ekologické zemědělství

      Datum, čas a místo zasedání: 16. říjen 2019, 09:30 – 18:00, Brusel Program: Schválení programu jednání a zápisu z minulého jednání Volba předsedy a místopředsedů Delegované a implementované akty k novému nařízení o ekologickém zemědělství Produkční pravidla Kontroly a obchod PRM a heterogenní materiály Prezentace: Databáze TRACES pro Certifikaci …
Pokračování textu „Zpráva o výsledku jednání CDG: Ekologické zemědělství“

Zástupci ČMSZP v PS SZP 2020+ společně s jejich kontaktními údaji:

Nominované osoby za ČMSZP do PS SZP 2020+ společně s jejich kontaktními údaji: PS pro příjmy Jméno a Příjmení Telefonní kontakt E-mail Lubomír Burkoň +420 605 294 791 lubos-burkon@volny.cz Ing. Jaroslav Kratochvíl +420 602 460 411 statek.khory@seznam.cz PS pro konkurenceschopnost Jméno a Příjmení Telefonní kontakt E-mail Romana Zemanová +420 706 724 209 ro.zemanka@gmail.com …
Pokračování textu „Zástupci ČMSZP v PS SZP 2020+ společně s jejich kontaktními údaji:“

Zápis z jednání 9. zasedání Monitorovacího výboru PRV 2014-2020

Zápis ze zasedání ze dne 19. června 2019 na České zemědělské univerzitě v Praze. Jednání předsedal Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. za přítomnosti zástupce Evropské komise. Zápis z 9. zasedání MV PRV 2014-2020   (PDF, 430 KB) Vypořádání připomínek k zápisu z 9. MV PRV 2014-2020   (PDF, 245 KB)