GEOPA COPA: aktuality k zaměstnanosti a sociálnímu pilíři SZP

Portugalsko tento měsíc převzalo předsednictví v Radě Evropské unie. V rámci portugalského programu předsednictví v části týkající se zaměstnanosti, sociální politiky a zdraví existují dva soubory, které jsou relevantní pro zaměstnavatele. Jedním z nich je směrnice o přiměřených minimálních mzdách. Druhým je nová evropská strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany …
Pokračování textu „GEOPA COPA: aktuality k zaměstnanosti a sociálnímu pilíři SZP“

Zpráva o činnosti Geopa-Copa 2020

Od vypuknutí pandemie se Geopa-Copa snažila zajistit, aby zaměstnavatelé v zemědělství mohli pokračovat ve své činnosti ve prospěch všech občanů. Za tímto účelem se Geopa-Copa (od února) zaměřila na různé oblasti činnosti: Zaměstnanost – zmírnění problémů s nedostatkem pracovních sil, kterým čelí zaměstnavatelé ▪ Geopa-Copa a EFFAT podepsaly společnou dohodu …
Pokračování textu „Zpráva o činnosti Geopa-Copa 2020“

GEOPA: prezidentem byl zvolen opět Lechner, v úzkém vedení má ČMSZP svého zástupce

V minulém týdnu se konalo zasedání Valné hromady GEOPA COPA (Evropská platforma zaměstnavatelů v zemědělství). Prezidentem byl opětovně  zvolen francouzský zástupce Lechner, který avizoval, že jsou to z jeho strany posední volby. Staronovou členkou úzkého vedení GEOPA byla za ČMSZP zvolena ředitelka svazu, dalšími členové prezentují tyto státy : Finsko, Švédsko, …
Pokračování textu „GEOPA: prezidentem byl zvolen opět Lechner, v úzkém vedení má ČMSZP svého zástupce“

Report: Společného výzkumného střediska Evropské komise s názvem „Plnění poptávky po pracovní síle v zemědělství v době pandemie COVID 19“

Tato zpráva analyzuje potenciál odvětví zemědělství nahradit sezónní pracovníky. Reaguje na vyhlášená opatření v souvislosti s COVID19, tedy na zaměstnance, kteří nedosáhli svého obvyklého místa práce a např. byly nahrazeni pracovními silami pocházejícími z EU. Členské státy postižené pandemií COVID-19 se často uchýlily protekci místa/státu, aby zastavily široké šíření viru. …
Pokračování textu „Report: Společného výzkumného střediska Evropské komise s názvem „Plnění poptávky po pracovní síle v zemědělství v době pandemie COVID 19““

Nominace do předsednictva v projektu OiRA – termín 30 říjen

Dobrý den, nabízíme možnost spolupráce na projektu GEOPA COPA. Účelem této dohody je rozvoj online interaktivního projektu posouzení rizik (OiRA) pro odvětví zemědělství. OiRA je online nástroj pro posuzování rizik, který umožňuje mikropodnikům a malým podnikům provádět praktické hodnocení rizik podle postupu krok za krokem. Počínaje identifikací a hodnocením rizik …
Pokračování textu „Nominace do předsednictva v projektu OiRA – termín 30 říjen“

Aktuálně z GEOPA

Ve středu a ve čtvrtek se sekretariát zúčastnil odborného výboru pro vysílání pracovníků. Diskuse zahrnovaly účinek COVID-19 na svobodu pohybu, vnitrostátní úsilí o koordinaci mezi členskými státy a stávající platné právní předpisy. Ve čtvrtek se sekretariát zúčastnil prováděcí směrnice odborné skupiny (EU) 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Spolu …
Pokračování textu „Aktuálně z GEOPA“

Francie: Dopis o povědomí o sezónní zemědělské činnosti rozeslalo MPSV francouzským farmářům

  Dopis o povědomí o sezónní zemědělské činnosti francouzké Ministerstvo práce a sociálních věcí rozeslalo francouzským farmářům   Jedná se o to, že zaměstnanci z jiných zemích, ať už z Evropy nebo mimo ni jsou velkým rizikovým faktorem. Jelikož epidemie ve Francii stále přetrvává, pak Ministerstvo sepsalo dopis a dále několik dokumentů – …
Pokračování textu „Francie: Dopis o povědomí o sezónní zemědělské činnosti rozeslalo MPSV francouzským farmářům“

Aktuality z EU – Německo očekává zastavení vývozů vepřového masa do Číny, Španělsko se díky opatřením COVID potýká v některých oblastech až s 30% nezaměstnaností

Na dnešním jednání se zástupci zaměstnavatelů z Francie, Itálie i Španělska shodli na tom, že situace spojená s opatřeními COVID19 ovlivnila odbyt zemědělských výrobků. Nejvýraznější propad zaznamenali turistické oblasti. Německo očekává zastavení vývozů vepřového masa do Číny Německo ve čtvrtek potvrdilo první případ afrického moru prasat u uhynulého divočáka poblíž …
Pokračování textu „Aktuality z EU – Německo očekává zastavení vývozů vepřového masa do Číny, Španělsko se díky opatřením COVID potýká v některých oblastech až s 30% nezaměstnaností“

Zahraniční aktivity ČMSZP – pro členy svazu

V návaznosti na mezinárodní spolupráci se v letošním říjnu bude konat seminář zabývající se Atraktivností zemědělství. Na semináři budou pod záštitou Evropské komise diskutovat výsledky dotazníku, který je k dispozici zde, a to nejen s ostatními státy, ale i s EK a odborovou organizací EFFAT. Na závěr 4 denního jednání, …
Pokračování textu „Zahraniční aktivity ČMSZP – pro členy svazu“

DOTAZNÍK GEOPA COPA: Atraktivnost zemědělství: Zvyšování přitažlivosti práce v zemědělství – nedostatek pracovních sil a dovedností

Atraktivnost zemědělství: Zvyšování přitažlivosti práce v zemědělství – nedostatek pracovních sil a dovedností Dotazník je součástí projektu, který je zodpovídán napříč členskými státy EU. Vznikl na popud dlouholeté spolupráce Evropské komise a organizace zaměstnavatelů v zemědělském sektoru GEOPA COPA v návaznosti na problematiku zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování napříč …
Pokračování textu „DOTAZNÍK GEOPA COPA: Atraktivnost zemědělství: Zvyšování přitažlivosti práce v zemědělství – nedostatek pracovních sil a dovedností“