Brussel GEOPA COPA – projekt pro zvyšování přitažlivosti zemědělské práce byl podpořen

V rámci loňského roku se ČMSZP podařilo prosadit, že další téma, které mu je třeba se věnovat je zvyšování zájmu o zemědělství. A to nejen při náboru studentů, pracovníků, ale i u širší veřejnosti, která je často pod vlivem mnoha matoucích informací. Prvním krokem projektu bude sběr dat mezi jednotlivými …
Pokračování textu „Brussel GEOPA COPA – projekt pro zvyšování přitažlivosti zemědělské práce byl podpořen“

Evropská směrnice o rovnováze mezi pracovním a osobním životem vstoupila v platnost 1. srpna.

Směrnice o rovnováze mezi pracovním a osobním životem vstoupila v platnost 1. srpna. Členské státy budou mít nyní tři roky na přijetí právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení souladu s touto směrnicí. Obecným cílem bylo zajistit provádění zásady rovnosti mezi muži a ženami, pokud jde o příležitosti na trhu …
Pokračování textu „Evropská směrnice o rovnováze mezi pracovním a osobním životem vstoupila v platnost 1. srpna.“

Výzva: Vliv změny klimatu na zaměstnanost v zemědělství

Sociální podmínky, zaměstnanost a trh práce budou stále ovlivňovány hospodářskou krizí. Významná je také změna klimatu. Nejen v případě přímých strukturálních změn vyplývajících z opatření na přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění změny klimatu, ale také v procesu přechodu ze starých pracovních míst na nová. Zemědělství je jedním z hospodářských …
Pokračování textu „Výzva: Vliv změny klimatu na zaměstnanost v zemědělství“

Směrnice EP poukazující na flexicurity – nové povinnosti pro zaměstnavatele

Komise proto v rámci svého pracovního programu předložila návrh směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Celkovým cílem směrnice je podporovat bezpečnější a předvídatelnější zaměstnanost při současném zajištění přizpůsobivosti trhu práce a zlepšování životních a pracovních podmínek. V posledních letech, zejména po finanční krizi v roce 2008, došlo ke zvýšení flexibility …
Pokračování textu „Směrnice EP poukazující na flexicurity – nové povinnosti pro zaměstnavatele“

Úzké vedení GEOPA 15.4.2019

V rámci pondělního zasedání proběhla debata nad vývojem problematiky mzdových nákladů v jednotlivých zemí EU. Byla prezentována srovnávací analýza napříč 19 členskými státy.  Výsledky a doporučení budou závěrem prezentovány Evropské komisy. Z tohoto pracovního setkání vyplynulo několik nedostatků, a proto jsme byli vyzváni k úpravám a připomínkování dokumentů, které reflektujízejména  …
Pokračování textu „Úzké vedení GEOPA 15.4.2019“

Další pravidla, které zasáhnou podnikatelskou sféru, povinnost informovat by měl mít zaměstnavatel napříč členskými státy – transparentnost a předvídatelnost pracovních podmínek

Rumunské předsednictví Rady a Evropský parlament dospělo k prozatímní dohodě o směrnici zaměřené na zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti pracovních podmínek v celé EU. Dohoda bude nyní předložena Evropskému parlamentu a zástupcům členských států v Radě EU ke schválení. Cílem nového zákona je reagovat na výzvy na trhu práce vyvolané demografickým vývojem, …
Pokračování textu „Další pravidla, které zasáhnou podnikatelskou sféru, povinnost informovat by měl mít zaměstnavatel napříč členskými státy – transparentnost a předvídatelnost pracovních podmínek“

Aktuality z EU

Informace o nadcházejícím COP24 Zástupce Evropské Komise prezentovali v první řadě závěry z COP23, během kterého byla ustanovena činnost SBSTA-SBI na 3 roky (po vstupu Pařížské dohody v platnost, do roku 2020), s cílem upravit a posílit podporu udržitelnému zemědělství. Činnost SBSTA-SBI zajistí shromáždění většího objemu dat a znalostí, které pomohou zemědělskému sektoru přizpůsobit …
Pokračování textu „Aktuality z EU“

Evropský orgán pro pracovní příležitosti nebo Evropský inspektorát práce?

„Více než 200 tisíc Čechů pracuje v jiné členské zemi EU. Na jejich práva by měl nově dohlížet Evropský orgán pro pracovní příležitosti. Kritici však namítají, že se jedná o další zásah do národních kompetencí a že pracovní mobilita potřebuje spíše jasná a srozumitelná pravidla. „ „Orgán pro pracovní příležitosti …
Pokračování textu „Evropský orgán pro pracovní příležitosti nebo Evropský inspektorát práce?“

Seminář – mzdové náklady v říjnu

Další setkání na téma mzdových nákladů a rozdíly mezi členskými státy se bude konat 18 až 20 října v Dánsku. V rámci projektu bude možné zajistit účast 2 zástupců svazu. V rámci jednání bude zajištěn překlad do angličtiny a francouzštiny.

 

Úzké vedení GEOPA – COPA, mzdové náklady zaměstnavatelů a pozice k Evropskému úřadu práce

Jak již naši členové byli informováni v rámci Valné hromady konané 29.3.2018, podařilo se našemu zástupci získat místo v úzkém vedení evropské organizace Geopa-Copa | ČMSZP, Po rozhodnutí současného vedení GEOPA navázala spolupráci s jednou z nejvýznamějších zaměstnavatelských organizací v Evropě BusinessEurope.   26.6.2018 bude zástupce svazu vyslán na jednání ve …
Pokračování textu „Úzké vedení GEOPA – COPA, mzdové náklady zaměstnavatelů a pozice k Evropskému úřadu práce“