Report: Společného výzkumného střediska Evropské komise s názvem „Plnění poptávky po pracovní síle v zemědělství v době pandemie COVID 19“

Tato zpráva analyzuje potenciál odvětví zemědělství nahradit sezónní pracovníky. Reaguje na vyhlášená opatření v souvislosti s COVID19, tedy na zaměstnance, kteří nedosáhli svého obvyklého místa práce a např. byly nahrazeni pracovními silami pocházejícími z EU. Členské státy postižené pandemií COVID-19 se často uchýlily protekci místa/státu, aby zastavily široké šíření viru. …
Pokračování textu „Report: Společného výzkumného střediska Evropské komise s názvem „Plnění poptávky po pracovní síle v zemědělství v době pandemie COVID 19““

Nominace do předsednictva v projektu OiRA – termín 30 říjen

Dobrý den, nabízíme možnost spolupráce na projektu GEOPA COPA. Účelem této dohody je rozvoj online interaktivního projektu posouzení rizik (OiRA) pro odvětví zemědělství. OiRA je online nástroj pro posuzování rizik, který umožňuje mikropodnikům a malým podnikům provádět praktické hodnocení rizik podle postupu krok za krokem. Počínaje identifikací a hodnocením rizik …
Pokračování textu „Nominace do předsednictva v projektu OiRA – termín 30 říjen“

Aktuálně z GEOPA

Ve středu a ve čtvrtek se sekretariát zúčastnil odborného výboru pro vysílání pracovníků. Diskuse zahrnovaly účinek COVID-19 na svobodu pohybu, vnitrostátní úsilí o koordinaci mezi členskými státy a stávající platné právní předpisy. Ve čtvrtek se sekretariát zúčastnil prováděcí směrnice odborné skupiny (EU) 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Spolu …
Pokračování textu „Aktuálně z GEOPA“

Francie: Dopis o povědomí o sezónní zemědělské činnosti rozeslalo MPSV francouzským farmářům

  Dopis o povědomí o sezónní zemědělské činnosti francouzké Ministerstvo práce a sociálních věcí rozeslalo francouzským farmářům   Jedná se o to, že zaměstnanci z jiných zemích, ať už z Evropy nebo mimo ni jsou velkým rizikovým faktorem. Jelikož epidemie ve Francii stále přetrvává, pak Ministerstvo sepsalo dopis a dále několik dokumentů – …
Pokračování textu „Francie: Dopis o povědomí o sezónní zemědělské činnosti rozeslalo MPSV francouzským farmářům“

Aktuality z EU – Německo očekává zastavení vývozů vepřového masa do Číny, Španělsko se díky opatřením COVID potýká v některých oblastech až s 30% nezaměstnaností

Na dnešním jednání se zástupci zaměstnavatelů z Francie, Itálie i Španělska shodli na tom, že situace spojená s opatřeními COVID19 ovlivnila odbyt zemědělských výrobků. Nejvýraznější propad zaznamenali turistické oblasti. Německo očekává zastavení vývozů vepřového masa do Číny Německo ve čtvrtek potvrdilo první případ afrického moru prasat u uhynulého divočáka poblíž …
Pokračování textu „Aktuality z EU – Německo očekává zastavení vývozů vepřového masa do Číny, Španělsko se díky opatřením COVID potýká v některých oblastech až s 30% nezaměstnaností“

Zahraniční aktivity ČMSZP – pro členy svazu

V návaznosti na mezinárodní spolupráci se v letošním říjnu bude konat seminář zabývající se Atraktivností zemědělství. Na semináři budou pod záštitou Evropské komise diskutovat výsledky dotazníku, který je k dispozici zde, a to nejen s ostatními státy, ale i s EK a odborovou organizací EFFAT. Na závěr 4 denního jednání, …
Pokračování textu „Zahraniční aktivity ČMSZP – pro členy svazu“

DOTAZNÍK GEOPA COPA: Atraktivnost zemědělství: Zvyšování přitažlivosti práce v zemědělství – nedostatek pracovních sil a dovedností

Atraktivnost zemědělství: Zvyšování přitažlivosti práce v zemědělství – nedostatek pracovních sil a dovedností Dotazník je součástí projektu, který je zodpovídán napříč členskými státy EU. Vznikl na popud dlouholeté spolupráce Evropské komise a organizace zaměstnavatelů v zemědělském sektoru GEOPA COPA v návaznosti na problematiku zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování napříč …
Pokračování textu „DOTAZNÍK GEOPA COPA: Atraktivnost zemědělství: Zvyšování přitažlivosti práce v zemědělství – nedostatek pracovních sil a dovedností“

COVID19: Jaké povinosti mají zemědělci ve Francii

ČMSZP získala podklady od kolegů z Francie a my Vám přinášíme jejich stručný překlad.  Podklady prezentují povinnosti, které musí dodržovat na farmách, oproti nouzovému stavu se farmáři dostali pokud jde o administrativu do lepší pozice, tzn. že nepotřebují při přesunech tolik speciálních formulářů. Velmi významně opatření proti šíření COVID19 zasáhl …
Pokračování textu „COVID19: Jaké povinosti mají zemědělci ve Francii“

Finanční pomoc všem zaměstnavatelům nemusí být jen administrativně náročná dotace. Stanovisko ČMSZP přijala GEOPA a se svým požadavkem oslovila EFFAT.

Dočkáme se společného prohlášení GEOPA COPA s EFFAT*? Zdraví sezónní pracovníci, kteří chtějí přijet do jiného členského státu EU, by měli mít právo na volný pohyb mezi členskými státy,  a to za předpokladu splnění a dodržování předběžných podmínek. Jako jsou: Výměna korektních informací o potřebě sezónní práce, přičemž se uznává, že práce v …
Pokračování textu „Finanční pomoc všem zaměstnavatelům nemusí být jen administrativně náročná dotace. Stanovisko ČMSZP přijala GEOPA a se svým požadavkem oslovila EFFAT.“

Rakousko chce vypravit letecký speciál na Ukrajinu – příčinou je i nedostatek pracovníků v zemědělství z ČR, SR i PL

S nedostatkem pracovníků se setkávají zejména farmáři v pohraničí České republiky a Slovenka. Rakouští kolegové s GEOPA se přiznali, že je trápí tzv.pendleři, kteří nyní nemohou překračovat hranice a vládní nařízení zejména z Českou a Slovenskou republikou. Ty jsou přísnější než na hranicích se Slovinskem a Maďarskem, to přináší místním …
Pokračování textu „Rakousko chce vypravit letecký speciál na Ukrajinu – příčinou je i nedostatek pracovníků v zemědělství z ČR, SR i PL“