Aktuality z EU

Dlouho očekávaná strategie Farm to Fork bude slavnostně představena 20.května. Eurostat , statistický úřad Evropské unie, zveřejnil tento týden novou zprávu, která ukazuje, že ačkoli se maloobchodní prodej EU v březnu 2020 oproti únoru 2020 snížil o 10%, maloobchod s potravinářskými výrobky (včetně nápojů a tabáku) vzrostl v porovnání s průměrnou mírou růstu …
Pokračování textu „Aktuality z EU“

Rada ministrů zemědělství EU

Ve středu (13. května) na radě ministři zemědělství EU zdůraznili, že bez dodatečných finančních rezerv bude téměř nemožné adekvátně podporovat odvětví zemědělství. Přestože Rada byla obeznámena s rozpočtovými omezeními, požádala Komisi, aby „prozkoumala všechny dostupné možnosti“. Komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski však ministrům zemědělství potvrdil, že exekutiva EU zatím nepřijímá žádná …
Pokračování textu „Rada ministrů zemědělství EU“

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (02/04/2020)   Evropská komise představila nový nástroj solidarity ve výši až 100 miliard EUR, navrhuje i řadu opatření s cílem pomoci zemědělsko-potravinářskému sektoru

Evropská komise představila dne 02/04/2020 nová opatření, která mají za cíl pomoci zemědělsko-potravinářskému sektoru v době koronavirové krize, a to v rámci Investiční iniciativy plus pro reakci na koronavirus (CRII+) a nového nástroje SURE, který by měl dosahovat výše až 100 miliard EUR. SURE by měl poskytovat úvěry založené na zárukách poskytnutých …
Pokračování textu „KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (02/04/2020)   Evropská komise představila nový nástroj solidarity ve výši až 100 miliard EUR, navrhuje i řadu opatření s cílem pomoci zemědělsko-potravinářskému sektoru“

Německo zakáže glyfosát od konce roku 2023

Německá vláda chce do roku 2023 lépe chránit hmyz a do roku 2023 zcela zakázat kontroverzní glyfosát „weedkiller glyfhosate“. Chce také zavést označení dobrých životních podmínek zvířat (welfare)a uvolnit další finanční prostředky na opatření SZP šetrnějších k životnímu prostředí. Tento krok následuje po krocích sousedních zemí Francie a Rakouska. V …
Pokračování textu „Německo zakáže glyfosát od konce roku 2023“

EP: mezi řádnými členy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova jsou po deseti letech i čeští europoslanci

  Členové Evropského parlamentu hlasovali během prvního plenárního zasedání nového Evropského parlamentu o složení předsednictví a o obsazení jednotlivých výborů EP. Předsedou EP byl zvolen Ital David-Maria Sassoli. Posty místopředsedů Evropského parlamentu obsadili i čeští přestavitelé:  Dita Charanzová (CZ, RE) a Marcel Kolaja (CZ, Zelení). Europoslanci schválili kromě obsazení i velikost jednotlivých …
Pokračování textu „EP: mezi řádnými členy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova jsou po deseti letech i čeští europoslanci“

Juncker říká, že je čas na ekologičtější agendu EU – dívejme se na cíle roku 2030, nejen na rok 2050

Prezident Juncker v rozhovoru prohlásil, že pokud jde o změnu klimatu jeho Komise nebyla dostatečně úspěšná. „Nemyslím si, že by se nám to podařilo,“ řekl.
„Hlavně proto, že na začátku mého mandátu jsme měli stanovené cíle.“ Řekl, že dlouhodobé cíle EU jsou nezbytné pro politiku v oblasti klimatu. Juncker však dospěl k závěru, že pokud jde o změnu klimatu, „cíle jsou jasné… Je na členských státech, aby vše uvedly do praxe. Evropská unie diktuje kroky členským státům. “
V rámci diskuze v květnu tohoto roku byly stanoven nové priority EU na následujících pět let. Mezi nimi by měla být ochrana vnějších hranic, reforma azylové politiky, zelená energie, klima, posílení měnové unie, rozšiřování nebo obměna unijních institucí.

Aktuality z EU

Malé farmy jsou podhodnocovány a zaslouží si větší podporu politiky: Malým zemědělským podnikům by měla být poskytnuta větší veřejná podpora, protože jejich příspěvek k zajišťování potravin jsou často přehlíženy prezentoval tým výzkumníků. 150 organizací napsalo otevřený dopis vedoucím představitelům EU o udržitelných rozvojových cílech: Vedoucí představitelé EU musí ukončit politickou …
Pokračování textu „Aktuality z EU“

Evropský parlament by mohl znovu zahájit diskusi o reformě SZP

Nově zvolení poslanci Evropského parlamentu usilují o úplnou revizi budoucí zemědělské politiky EU, kterou připravili předchozí poslanci. Tento posun bude pravděpodobně ovlivnšn silnějším postavením nové skupiny zelených poslanců Evropského parlamentu(k nimž se přidali i čeští Piráti). Brexit může způsobit další zpoždění v rozhodovacím procesu a výstupní proces Spojeného království pravděpodobně …
Pokračování textu „Evropský parlament by mohl znovu zahájit diskusi o reformě SZP“

Aktuality z EU

Vyjednávání o obchodní dohodě s Mercosurem nadále pokračují, přetrvává nedohoda stran zeměpisného značení, přístupu na trh pro mléčné výrobky, či posílení přístupu na trh pro cukr Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan v minulém týdnu uvedl, že vyjednávání o obchodní dohodě s Mercosurem budou ještě pokračovat, EU a země Mercosuru se …
Pokračování textu „Aktuality z EU“

Aktuality z EU

Mladí zemědělci získají více finančních prostředků (miliarda eur na schémata pro mladé)  Evropská komise společně s Evropskou investiční bankou alokuje 1 miliardu EUR na schémata pro mladé zemědělce. Cílem úvěrového programu bude posílit přístup mladých zemědělců pod 40 let k finančním prostředkům. Podle údajů Evropské komise je až 27 % žádostí o …
Pokračování textu „Aktuality z EU“