Evropský výbor regionů zveřejnil návrh stanoviska k Společné zemědělské politice – podporuje povinné zastropování přímých plateb; navrhuje odečet nejvýše 50 % mezd souvisejících se zemědělskou činností ze zastropované částky; podporuje zachování podpor vázaných na produkci na 13 + 2 %; a požaduje dosažení úplné externí konvergence vzhledem k průměru do roku 2027

Evropský výbor regionů (EVR), poradní orgán evropských institucí, zveřejnil dne 28/11/2018 návrh vlastního stanoviska k Společné zemědělské politice po roce 2020. Zpravodajem návrhu je francouzský zástupce EVR Guillaume Cros, o návrhu zprávy by mělo být hlasováno v Plénu EVR ve dnech 05-06/12/2018. EVR navrhuje, aby byly přímé platby zastropovány, a …
Pokračování textu „Evropský výbor regionů zveřejnil návrh stanoviska k Společné zemědělské politice – podporuje povinné zastropování přímých plateb; navrhuje odečet nejvýše 50 % mezd souvisejících se zemědělskou činností ze zastropované částky; podporuje zachování podpor vázaných na produkci na 13 + 2 %; a požaduje dosažení úplné externí konvergence vzhledem k průměru do roku 2027“

Evropský účetní dvůr zveřejnil stanovisko k navrhované reformě Společné zemědělské politiky – kritizuje zachování přímých plateb i návrh na odpočet nákladů na zaměstnance v případě zastropování; Komisař pro zemědělství závěry Evropského účetního dvora odmítl

  ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / Reforma SZP – 11.11.2018 – Evropský účetní dvůr (EÚD) zveřejnil dne 07/11/2018 stanovisko k Společné zemědělské politice po roce 2020 (o předběžných závěrech jsme informovali zde), podle EÚD by plány nové SZP měly být zelenější, důsledně založené na výkonnosti, a měly by vést k lepšímu vyvozování odpovědnosti. …
Pokračování textu „Evropský účetní dvůr zveřejnil stanovisko k navrhované reformě Společné zemědělské politiky – kritizuje zachování přímých plateb i návrh na odpočet nákladů na zaměstnance v případě zastropování; Komisař pro zemědělství závěry Evropského účetního dvora odmítl“

Evropský účetní dvůr připravuje stanovisko k legislativním návrhům Komise k SZP po roce 2020 – podle předběžných informací považuje návrhy za nejasné, kritizuje i zachování výplaty podpor na plochu podniku

  Evropský účetní dvůr připravuje vlastní stanovisko k legislativním návrhům Evropské komise k SZP po roce 2020. Podle předběžných informací Evropský účetní dvůr (EÚD) považuje návrhy za nejasné a zmatečné, přičemž ani mechanismus určený na ochranu životního prostředí a klimatu není podle EÚD správně a jasně nastaven. Návrhy podle EÚD …
Pokračování textu „Evropský účetní dvůr připravuje stanovisko k legislativním návrhům Komise k SZP po roce 2020 – podle předběžných informací považuje návrhy za nejasné, kritizuje i zachování výplaty podpor na plochu podniku“

Evropský parlament přijal pozici k vyjednávání o nekalých obchodních praktikách, podpořil návrh na rozšíření působnosti směrnice; jednání v rámci trialogu bylo zahájeno

  Evropský parlament schválil dne 25/10/2018 návrh zprávy Paola De Castra o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci. Zpráva Paola De Castra se tak stala pozicí Evropského parlamentu, v jejím souladu bude nyní Evropský parlament vyjednávat v rámci trialogu s Evropskou …
Pokračování textu „Evropský parlament přijal pozici k vyjednávání o nekalých obchodních praktikách, podpořil návrh na rozšíření působnosti směrnice; jednání v rámci trialogu bylo zahájeno“

Harmonogram pro přijetí zpráv Evropského parlamentu k legislativním návrhům společné zemědělské politiky není definitivní, na plenárním zasedání by zprávy mohly být schváleny v březnu nebo v dubnu 2019

Výbor EP pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) zatím nestanovil definitivní harmonogram pro přijetí zpráv EP k legislativním návrhům EK k SZP. Zpravodajové pro Strategické plány (Esther Herranz García, ES, EPP), Horizontální otázky (Ulrike Müller, DE, ALDE) a Společnou organizaci trhu (Eric Andrieu, FR, S&D) by podle některých informací měli …
Pokračování textu „Harmonogram pro přijetí zpráv Evropského parlamentu k legislativním návrhům společné zemědělské politiky není definitivní, na plenárním zasedání by zprávy mohly být schváleny v březnu nebo v dubnu 2019“

Neformální Rada ministrů EU a Evropský hospodářský a sociální výbor

Rada ministrů zemědělství: Většina ministrů zemědělství podpořila zachování silného II. pilíře pro programy rozvoje venkova, a odmítla navrhované krácení rozpočtu. Silný II. pilíř je podle AT také zárukou produkce kvalitních potravin. AT ministryně Elisabeth Köstinger k produkci kvalitních potravin uvedla, že je nyní čas odvrátit pozornost od kvantity a velkých …
Pokračování textu „Neformální Rada ministrů EU a Evropský hospodářský a sociální výbor“

Program neformálního zasedání ministrů zemědělství ve Vídni – SZP po roce 2020, Africký mor prasat

  ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA – 23.09.2018 – Ministři zemědělství členských států EU se sejdou ve dnech 24-25/09/2018 ve Vídni na neformální Radě ministrů, která bude příležitostí k prodiskutování tématu formování budoucí životaschopnosti venkovských oblastí a produkce kvalitních potravin v rámci SZP po roce 2020. Dalším projednávaným tématem bude i aktuální stav …
Pokračování textu „Program neformálního zasedání ministrů zemědělství ve Vídni – SZP po roce 2020, Africký mor prasat“

Rumunsko zveřejnilo plán projednávání SZP v rámci předsednictví: obecná dohoda o SZP by měla být uzavřena do května 2019, dohoda k nekalým obchodním již v únoru 2019

Rumunsko, které od 01/01/2019 přebere po Rakousku předsednictví v Radě EU, doufá v uzavření obecné dohody o reformě Společné zemědělské politiky (SZP) do přelomu dubna a května 2019. RO má v rámci svého předsednictví také ambici uzavřít dohodu k Nekalým obchodním praktikám, a to již v únoru 2019. V rámci …
Pokračování textu „Rumunsko zveřejnilo plán projednávání SZP v rámci předsednictví: obecná dohoda o SZP by měla být uzavřena do května 2019, dohoda k nekalým obchodním již v únoru 2019“

Soudní dvůr Evropské unie překvapivě rozhodl, že organismy získané mutagenezí představují geneticky modifikované organismy

Soudní dvůr EU (SDEU) rozhodl dne 25/08/2018, že organismy pocházející z určitých technik tzv. mutageneze, budou klasifikovány jako geneticky modifikované organismy (GMO) a musí tudíž splňovat požadavky na posouzení rizika, sledovatelnost, označování a monitorování stanovené příslušnou směrnicí EU (2001/18). Rozhodnutí SDEU je překvapující, protože se očekávalo, že se bude ubírat …
Pokračování textu „Soudní dvůr Evropské unie překvapivě rozhodl, že organismy získané mutagenezí představují geneticky modifikované organismy“

Ministři zemědělství diskutovali o legislativních návrzích pro Společnou zemědělskou politiku, Německo a Francie odmítly povinné zastropování přímých plateb

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / Reforma SZP – 22.07.2018 V Bruselu dne 16/07/2018 proběhla Rada ministrů zemědělství členských států EU, během které ministři diskutovali zejména o legislativních návrzích pro SZP po roce 2020. Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan zdůraznil, že cílem Komise je zjednodušení politiky. Stran aktivního zemědělce Hogan …
Pokračování textu „Ministři zemědělství diskutovali o legislativních návrzích pro Společnou zemědělskou politiku, Německo a Francie odmítly povinné zastropování přímých plateb“