Harmonogram pro přijetí zpráv Evropského parlamentu k legislativním návrhům společné zemědělské politiky není definitivní, na plenárním zasedání by zprávy mohly být schváleny v březnu nebo v dubnu 2019

Výbor EP pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) zatím nestanovil definitivní harmonogram pro přijetí zpráv EP k legislativním návrhům EK k SZP. Zpravodajové pro Strategické plány (Esther Herranz García, ES, EPP), Horizontální otázky (Ulrike Müller, DE, ALDE) a Společnou organizaci trhu (Eric Andrieu, FR, S&D) by podle některých informací měli …
Pokračování textu „Harmonogram pro přijetí zpráv Evropského parlamentu k legislativním návrhům společné zemědělské politiky není definitivní, na plenárním zasedání by zprávy mohly být schváleny v březnu nebo v dubnu 2019“

Neformální Rada ministrů EU a Evropský hospodářský a sociální výbor

Rada ministrů zemědělství: Většina ministrů zemědělství podpořila zachování silného II. pilíře pro programy rozvoje venkova, a odmítla navrhované krácení rozpočtu. Silný II. pilíř je podle AT také zárukou produkce kvalitních potravin. AT ministryně Elisabeth Köstinger k produkci kvalitních potravin uvedla, že je nyní čas odvrátit pozornost od kvantity a velkých …
Pokračování textu „Neformální Rada ministrů EU a Evropský hospodářský a sociální výbor“

Program neformálního zasedání ministrů zemědělství ve Vídni – SZP po roce 2020, Africký mor prasat

  ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA – 23.09.2018 – Ministři zemědělství členských států EU se sejdou ve dnech 24-25/09/2018 ve Vídni na neformální Radě ministrů, která bude příležitostí k prodiskutování tématu formování budoucí životaschopnosti venkovských oblastí a produkce kvalitních potravin v rámci SZP po roce 2020. Dalším projednávaným tématem bude i aktuální stav …
Pokračování textu „Program neformálního zasedání ministrů zemědělství ve Vídni – SZP po roce 2020, Africký mor prasat“

Rumunsko zveřejnilo plán projednávání SZP v rámci předsednictví: obecná dohoda o SZP by měla být uzavřena do května 2019, dohoda k nekalým obchodním již v únoru 2019

Rumunsko, které od 01/01/2019 přebere po Rakousku předsednictví v Radě EU, doufá v uzavření obecné dohody o reformě Společné zemědělské politiky (SZP) do přelomu dubna a května 2019. RO má v rámci svého předsednictví také ambici uzavřít dohodu k Nekalým obchodním praktikám, a to již v únoru 2019. V rámci …
Pokračování textu „Rumunsko zveřejnilo plán projednávání SZP v rámci předsednictví: obecná dohoda o SZP by měla být uzavřena do května 2019, dohoda k nekalým obchodním již v únoru 2019“

Soudní dvůr Evropské unie překvapivě rozhodl, že organismy získané mutagenezí představují geneticky modifikované organismy

Soudní dvůr EU (SDEU) rozhodl dne 25/08/2018, že organismy pocházející z určitých technik tzv. mutageneze, budou klasifikovány jako geneticky modifikované organismy (GMO) a musí tudíž splňovat požadavky na posouzení rizika, sledovatelnost, označování a monitorování stanovené příslušnou směrnicí EU (2001/18). Rozhodnutí SDEU je překvapující, protože se očekávalo, že se bude ubírat …
Pokračování textu „Soudní dvůr Evropské unie překvapivě rozhodl, že organismy získané mutagenezí představují geneticky modifikované organismy“

Ministři zemědělství diskutovali o legislativních návrzích pro Společnou zemědělskou politiku, Německo a Francie odmítly povinné zastropování přímých plateb

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / Reforma SZP – 22.07.2018 V Bruselu dne 16/07/2018 proběhla Rada ministrů zemědělství členských států EU, během které ministři diskutovali zejména o legislativních návrzích pro SZP po roce 2020. Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan zdůraznil, že cílem Komise je zjednodušení politiky. Stran aktivního zemědělce Hogan …
Pokračování textu „Ministři zemědělství diskutovali o legislativních návrzích pro Společnou zemědělskou politiku, Německo a Francie odmítly povinné zastropování přímých plateb“

Evropské zemědělské nevládní organizace odmítly v reakcích na legislativní návrhy pro Společnou zemědělskou politiku po roce 2020 zavedení povinného zastropování a degresivity přímých plateb

Evropská komise dne 01/06/2018 zveřejnila legislativní návrhy pro Společnou zemědělskou politiku po roce 2020 (viz výše). Na předložené legislativní návrhy již reagovaly významné evropské zemědělské nevládní organizace Copa a Cogeca, think tank FarmEurope a Evropský svaz vlastníků půdy ELO. Copa a Cogeca zkritizovala navrhované krácení rozpočtu, a to zejména v …
Pokračování textu „Evropské zemědělské nevládní organizace odmítly v reakcích na legislativní návrhy pro Společnou zemědělskou politiku po roce 2020 zavedení povinného zastropování a degresivity přímých plateb“

Evropská komise zveřejnila legislativní návrhy pro SZP po roce 2020, navrhuje povinné zastropování přímých plateb nad 100.000 €, progresivní degresivitu přímých plateb nad 60.000 €, a snížení dobrovolných plateb vázaných na produkci na celkových 12 %

Evropská komise dne 01/06/2018 předložila legislativní návrh Společné zemědělské politiky po roce 2020 společně s dalšími detaily týkajícími se budoucího Víceletého finančního rámce. Pro Českou republiku je v běžných cenách pro období 2021 – 2027 vyčleněno 5871,9 milionu € na přímé platby, 49,5 milionu € na opatření na řízení trhu, …
Pokračování textu „Evropská komise zveřejnila legislativní návrhy pro SZP po roce 2020, navrhuje povinné zastropování přímých plateb nad 100.000 €, progresivní degresivitu přímých plateb nad 60.000 €, a snížení dobrovolných plateb vázaných na produkci na celkových 12 %“

Evropská komise plánuje vyčlenit 60 % z celkové alokace pro přímé platby v rámci Společné zemědělské politiky po roce 2020 na platby na hektar; trvá na zastropování přímých plateb

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / Reforma SZP Evropská komise plánuje vyčlenit 60 % z celkové obálky určené na přímé platby v rámci SZP po roce 2020 na přímé platby na hektar. Vyplývá to z poslední verze zatím neoficiálního legislativního návrhu EK k SZP. Dalších 30 % obálky pro přímé platby by mělo …
Pokračování textu „Evropská komise plánuje vyčlenit 60 % z celkové alokace pro přímé platby v rámci Společné zemědělské politiky po roce 2020 na platby na hektar; trvá na zastropování přímých plateb“

Evropský parlament schválil nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů

  Evropský parlament během Plenárního zasedání EP ve Štrasburku přijal dne 19/04/2018 novou legislativu pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů. Novela nařízení o ekologické produkci byla schválena poměrem hlasů 466 pro, 124 proti, 50 se zdrželo hlasování. Nová pravidla zavádí mj. nulovou toleranci pro výskyt reziduí syntetických pesticidů a …
Pokračování textu „Evropský parlament schválil nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů“