Německo zakáže glyfosát od konce roku 2023

Německá vláda chce do roku 2023 lépe chránit hmyz a do roku 2023 zcela zakázat kontroverzní glyfosát „weedkiller glyfhosate“. Chce také zavést označení dobrých životních podmínek zvířat (welfare)a uvolnit další finanční prostředky na opatření SZP šetrnějších k životnímu prostředí. Tento krok následuje po krocích sousedních zemí Francie a Rakouska. V …
Pokračování textu „Německo zakáže glyfosát od konce roku 2023“

EP: mezi řádnými členy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova jsou po deseti letech i čeští europoslanci

  Členové Evropského parlamentu hlasovali během prvního plenárního zasedání nového Evropského parlamentu o složení předsednictví a o obsazení jednotlivých výborů EP. Předsedou EP byl zvolen Ital David-Maria Sassoli. Posty místopředsedů Evropského parlamentu obsadili i čeští přestavitelé:  Dita Charanzová (CZ, RE) a Marcel Kolaja (CZ, Zelení). Europoslanci schválili kromě obsazení i velikost jednotlivých …
Pokračování textu „EP: mezi řádnými členy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova jsou po deseti letech i čeští europoslanci“

Juncker říká, že je čas na ekologičtější agendu EU – dívejme se na cíle roku 2030, nejen na rok 2050

Prezident Juncker v rozhovoru prohlásil, že pokud jde o změnu klimatu jeho Komise nebyla dostatečně úspěšná. „Nemyslím si, že by se nám to podařilo,“ řekl.
„Hlavně proto, že na začátku mého mandátu jsme měli stanovené cíle.“ Řekl, že dlouhodobé cíle EU jsou nezbytné pro politiku v oblasti klimatu. Juncker však dospěl k závěru, že pokud jde o změnu klimatu, „cíle jsou jasné… Je na členských státech, aby vše uvedly do praxe. Evropská unie diktuje kroky členským státům. “
V rámci diskuze v květnu tohoto roku byly stanoven nové priority EU na následujících pět let. Mezi nimi by měla být ochrana vnějších hranic, reforma azylové politiky, zelená energie, klima, posílení měnové unie, rozšiřování nebo obměna unijních institucí.

Aktuality z EU

Malé farmy jsou podhodnocovány a zaslouží si větší podporu politiky: Malým zemědělským podnikům by měla být poskytnuta větší veřejná podpora, protože jejich příspěvek k zajišťování potravin jsou často přehlíženy prezentoval tým výzkumníků. 150 organizací napsalo otevřený dopis vedoucím představitelům EU o udržitelných rozvojových cílech: Vedoucí představitelé EU musí ukončit politickou …
Pokračování textu „Aktuality z EU“

Evropský parlament by mohl znovu zahájit diskusi o reformě SZP

Nově zvolení poslanci Evropského parlamentu usilují o úplnou revizi budoucí zemědělské politiky EU, kterou připravili předchozí poslanci. Tento posun bude pravděpodobně ovlivnšn silnějším postavením nové skupiny zelených poslanců Evropského parlamentu(k nimž se přidali i čeští Piráti). Brexit může způsobit další zpoždění v rozhodovacím procesu a výstupní proces Spojeného království pravděpodobně …
Pokračování textu „Evropský parlament by mohl znovu zahájit diskusi o reformě SZP“

Aktuality z EU

Vyjednávání o obchodní dohodě s Mercosurem nadále pokračují, přetrvává nedohoda stran zeměpisného značení, přístupu na trh pro mléčné výrobky, či posílení přístupu na trh pro cukr Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan v minulém týdnu uvedl, že vyjednávání o obchodní dohodě s Mercosurem budou ještě pokračovat, EU a země Mercosuru se …
Pokračování textu „Aktuality z EU“

Aktuality z EU

Mladí zemědělci získají více finančních prostředků (miliarda eur na schémata pro mladé)  Evropská komise společně s Evropskou investiční bankou alokuje 1 miliardu EUR na schémata pro mladé zemědělce. Cílem úvěrového programu bude posílit přístup mladých zemědělců pod 40 let k finančním prostředkům. Podle údajů Evropské komise je až 27 % žádostí o …
Pokračování textu „Aktuality z EU“

Předpokládaný pracovní plán nového Evropského parlamentu z hlediska zemědělské a potravinářské politiky: Společná zemědělská politika; značení původu potravin; geneticky modifikované organismy; pesticidy

Volby do Evropského parlamentu proběhnout v termínu od 23-26/05/2019, již nyní se ale v řadě médií spekuluje o tématech, která by pro nový Evropský parlament a zejména pro Výbor EP pro zemědělství a rozvoj venkova mohla být v následujících pěti letech klíčová. Jedním z hlavních témat bude reforma Společné zemědělské politiky – noví členové …
Pokračování textu „Předpokládaný pracovní plán nového Evropského parlamentu z hlediska zemědělské a potravinářské politiky: Společná zemědělská politika; značení původu potravin; geneticky modifikované organismy; pesticidy“

Aktuality z EU

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova doufá v uzavření dohody k Společné zemědělské politice do konce roku 2019 Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan nadále doufá v uzavření dohody k SZP po roce 2020 do konce letošního roku. Komisař Hogan vyzval nové členy Výboru EP pro zemědělství …
Pokračování textu „Aktuality z EU“

Aktuality nejen z EU

Americké zemědělské společnosti byjí na poplach -Trumpova obchodní válka s Čínou: Sektor zemědělství se potýká v důsledku obchodní války mezi dvěma největšími ekonomikami s trablemi. Tarify poslaly zemědělské ceny strmně dolů a byly zastaveny dodávky z USA. Podle nových odhadů hlavního ekonoma USDA se očekává, že americký vývoz do zemědělství v letošním …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU“