Farmářské listy

Přinášíme Vám čtvrté vydání Farmářských listů – elektronického zpravodaje ČMSZP, který vychází k informování členů a veřejnosti. V tomto čísle najdete například informace o průběhu podávání a hodnocení žádostí o dotaci v PRV 2014-2020, pozvánku na tradiční setkání ve Skalském dvoře, informaci o vysvěcení svatováclavské kaple k poctě českému patronovi …
Pokračování textu „Farmářské listy“

Seznam inovačních brokerů (zprostředkovatelů)

Ministerstvo zemědělství (Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství ve spolupráci s Odborem Řídicí orgán PRV) vybralo 15 brokerů. Jejich činnost bude hrazena prostřednictvím Technické pomoci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (PRV). Úkolem brokerů bude pomoci založit operační skupinu (OS) v oblasti zemědělství nebo potravinářství a ve spolupráci s členy OS vypracovat …
Pokračování textu „Seznam inovačních brokerů (zprostředkovatelů)“

Zpřesnění Pravidel pro žadatele v operacích 4.3.2 Lesnická infrastruktura a 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka schválil zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, pro 1. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká Pravidel pro operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura a 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství. Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka …
Pokračování textu „Zpřesnění Pravidel pro žadatele v operacích 4.3.2 Lesnická infrastruktura a 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství“

Druhé zpřesnění Pravidel pro žadatele v operaci 4.1.1 pro 1. kolo příjmu žádostí

Dne 1. 10. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pro 1. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká obecných podmínek Pravidel a specifických podmínek Pravidel pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských …
Pokračování textu „Druhé zpřesnění Pravidel pro žadatele v operaci 4.1.1 pro 1. kolo příjmu žádostí“

Konference „České zemědělství v horských a podhorských oblastech“

Zpráva z konference Zveme Vás na tradiční podzimní setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.  xxx „České zemědělství v horských a podhorských oblastech“ 2. – 3. listopadu 2015 na …
Pokračování textu „Konference „České zemědělství v horských a podhorských oblastech““