Veřejné konzultace EK

Ekologické zemědělství – záznamy a prohlášení hospodářských subjektů

Podle nových pravidel EU pro ekologické zemědělství mají hospodářské subjekty povinnost vést evidenci, díky níž se zajistí, že mohou odpovědné orgány provádět kontroly preventivních opatření, sledovatelnosti a hmotnostní bilance (tj. rozdílu mezi hmotností produktů, které do výrobního zařízení vstupují a které z něho vystupují).

Iniciativa upřesňuje specifikace těchto záznamů, například stanoví podrobnosti o prohlášeních, která musí hospodářské subjekty o své ekologické produkci předložit úředním kontrolním orgánům. Ke konzultaci je možné se připojit zde.

 

 

Typ: Prováděcí nařízení

Téma: Zemědělství a rozvoj venkova

 


 

Prováděcí pravidla obchodování s produkty ekologického zemědělství

Po přijetí nového nařízení EU o ekologické produkci 2018/848 (které začne platit od roku 2021) je třeba stanovit podrobná prováděcí pravidla obchodování s produkty ekologického zemědělství.

Ke konzultaci je možné se připojit zde, a to do 02. listopadu 2021

 

Téma: Zemědělství a rozvoj venkova
Typ aktu: Prováděcí nařízení