NOVÝ DOTAČNÍ TITUL VÝKRM BÝKŮ 20 E

Příjem žádostí od 17. do 31. května 2021 prostřednictvím Portálu farmáře

Příjem podkladů od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021

  • období plnění podmínek pro letošní dotační rok bylo kráceno na 4 měsíce tj. od 1.6.2021 do 30.9.2021 a krácena bude i sazba u dotačních podprogramů 20.E.b., 20.E.c., 20.E.d., 20.E.e. a 20.E.f.
  • 20.E.a. nebude pro tento rok vyhlášen, ale žádost pro rok 2022 bude nutné podávat již letos v termínu 1. 9. 2021 – 30. 9. 2021.

Pro všechny podprogramy v rámci DP 20.E. (20.E.a., 20.E.b., 20.E.c., 20.E.d., 20.E.e. a 20.E.f.) je podávána jedna společná Žádost o dotaci a jeden společný Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci.
Definice vykrmovaného býka:

skot samčího pohlaví, případně samčí kastrát, ve stáří nad 6 měsíců do 2 let včetně, přičemž je za 1 měsíc považováno období 30 dní a za 1 rok období 365 dní.


cropped-DSC_0052.jpg

Jak už bylo řečeno:

Příjem žádostí pro dotační rok 2022 prostřednictvím Portálu farmáře proběhne od 1. do 30. září 2021 a období plnění podmínek bude od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 a to již s plnou výši sazeb dotací. Následný příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci bude opět prostřednictvím Portálu farmáře po skončení dotačního období roku 2022 od 1. do 31. října 2022.

Plná výše sazeb pro dotační rok 2022 pro jednotlivé dotační podprogramy a jejich povinné přílohy:

» 20.E.a. Podpora napájení vykrmovaných býků v zimním období temperovanou vodou – do 151 Kč

Příloha: potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních číslech hospodářství, případně stájí zajistil v zimním období od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022 napájení vykrmovaných býků temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek;

» 20.E.b. Podpora provádění opatření ve stáji ke snížení tepelného stresu vykrmovaných býků v letním období – do 315 Kč

Příloha: potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních číslech hospodářství, případně stájí zajistil v letním období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021 provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu vykrmovaných býků;

» 20.E.c. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií stelivového provozu – do 1.337 Kč

Příloha: potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních číslech hospodářství, případně stájí v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií stelivového provozu zajistil v období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021 plochu lehacího prostoru minimálně o velikosti 4,9 m2 / 1 kus vykrmovaného býka;

» 20.E.d. Podpora zvětšení plochy kotce v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií celoroštového ustájení – do 319 Kč

Příloha: potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních číslech hospodářství, případně stájí v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií celoroštového ustájení zajistil v období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021 plochu kotce minimálně o velikosti 2,5 m2 / 1 kus vykrmovaného býka;

» 20.E.e. Podpora chovu vykrmovaných býků chovaných v ustájení s technologií stelivového provozu s ošetřovanou hlubokou podestýlkou – do 474 Kč

Příloha: potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních číslech hospodářství, případně stájí choval vykrmované býky v období od 1. 6.2021 do 30. 9. 2021 v ustájení s technologií stelivového provozu s ošetřovanou hlubokou podestýlkou;

» 20.E.f. Podpora chovu vykrmovaných býků chovaných v ustájení s technologií stelivového provozu s často obměňovanou podestýlkou – do 729 Kč

Příloha: potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních číslech hospodářství, případně stájí choval vykrmované býky v období od 1. 6.2021 do 30. 9. 2021 v ustájení s technologií stelivového provozu s často obměňovanou podestýlkou.

Roční notifikovaný rozpočet tohoto dotačního programu je 250 mil Kč. Konečná výše sazby se bude odvíjet od počtu zapojených kusů vykrmovaného skotu do jednotlivých dotačních podprogramů a především na možnostech státního rozpočtu v daném dotačním roce.

Zdroj:  Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno i znění dotačního programu 20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků.

Přílohy