Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je v vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Rok vydání: 2021
Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Návrh nařízení vlády je v současné době vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 5. 8. 2021 do 26. 8. 2021.

Iniciativní legislativní úkol MZE mimo podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2021.

Návrh novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. primárně přizpůsobuje podmínky finančního příspěvku na obnovu lesa souběžně projednávanému novému právnímu vymezení podrobností o obnově lesních porostů (nahrazení stávající vyhlášky č. 139/2004 Sb.), uvádí podrobná pravidla přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, tato pravidla budou závazná jen pro umělou obnovu lesa navrhovanou k financování formou příspěvků na hospodaření v lesích a zároveň aktualizuje sazby a rozšiřuje stávající systematiku příspěvků na hospodaření v lesích o několik nových předmětů příspěvků (ukládání klestu, mechanická příprava půdy, instalace feromonových odparníků do lapačů) na základě podnětů vlastníků lesů.

Znění návrhu nařízení vlády s odůvodněním je k dispozici zde (webové stránky Úřadu vlády – Portálu ODok – veřejně přístupná Knihovna připravované legislativy).