2 Strategie, které ovlivní nové SZP

V nedávno zveřejněné strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli”, která je součástí nové Zelené dohody pro Evropu, nastínila Evropská komise finanční podporu ve výši nejméně 100 miliard eur pro přechod na udržitelnější zemědělství. Podle strategie má být 10 miliard eur použito na bio-hospodářství a potraviny, přičemž klíčovou oblastí výzkumu bude „zvyšování dostupnosti a zdrojů alternativních proteinů jako jsou rostlinné, kultivované či mořské proteiny a proteiny na bázi hmyzu a další náhražky masa.” Komise ve své strategii Od zemědělce ke spotřebiteli uvádí, že živočišné zemědělství je hlavním přispěvatelem ke změně klimatu a způsobuje téměř 70 % všech emisí skleníkových plynů v Evropě.

Dokumenty jsou obsáhlé a nastiňuje tyto body:
–  docílení 25 % půd v ekologickém zemědělství v EU do roku 2030.
– snížení používání hnojiv o 20% a snížit ztráty živin o 50%,
– snížení používání pesticidů o 50% do roku 2030

– o 50% snížit i prodej prostředků proti mikrobům používaných u hospodářských zvířat.

Zdroj: https://ec.europa.eu/