Francie ustoupila od požadavků v zemědělském sektoru – obchodní dohoda mezi EU a Mercosurem by mohla být uzavřena v nadcházejícím týdnu

Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a blokem zemí Mercosur by mohla být uzavřena v nadcházejících týdnech či měsících, sdělil Ministr zahraničních věcí Brazílie Lucas Ferraz.

V nejoptimističtějším scénáři by bylo možné v zásadě dosáhnout dohody již v příštím týdnu během kola rozhovorů v Buenos Aires. Pokud ne, k dohodě může dojít na dalším setkání, možná v červnu. Brazílie a Argentina, dva členové Mercosuru(spolu s Uruguayí a Paraguayí), na začátku tohoto roku uvedli, že chtějí tento „blok“ modernizovat, omezit byrokracii a odstranit řadu výjimek, které narušují účinnost společného vnějšího celního sazebníku celní unie.

Jednání se ocitla ve slepé uličce kvůli citlivým zemědělským otázkám, kdy zejména Francie bránila některým navrhovaným ústupkům. EU v roce 2018 nabídla bloku zemí Mercosur roční kvótu na hovězí maso ve výši 99.000 tun, což bylo bráno – zejména ze strany Francie jako maximum. Aktuálně však bylo jihoamerickou stranou sděleno, že Francie ustoupila a jednání nadále neblokuje.

EU stále požaduje, aby zejména Brazílie přišla s lepšími podmínkami u cel na automobily a pravidel původu a zeměpisných označení (GI´s).

Na rozvoj svého zemědělství a vývozu Brazílie vynakládá 234 EUR na občana, zatímco EU utratí 107 EUR na občana. Brazílie proaktivně investuje v zemědělské politice ve srovnání s EU. 

Pomůže dohoda enviromentálním potřebám EU?

Podle výsledků studie JVC (Společné výzkumné středisko je interní vědecký útvar Komise.) emisní ekvivalent CO2 z hovězího masa a drůbeží produkce by dle návrhu dohody o volném obchodu představoval celkový objem 88 mil.ekvival.CO2 pro dovoz z Brazílie, včetně změn ve využívání půdy (prales/výkrm). 

Pokud by tato výroba hovězího a drůbežího masa probíhala v EU, objem ekviv.CO2 by činil 45,4 milionu tun. Tedy skoro o polovinu méně.

Do této souvislosti si lze dát i aktuální informace o slavném domorodém náčelníku z Amazonie, který  navštívil Paříž, jelikož chce získat podporu na záchranu deštných pralesů( o aktualitě informoval webový server novinky.cz).

Může farmář z EU konkurovat?

I když příznivci vyzrálého hovězího masa z Argentiny toto neradi slyší, je pravda, že v Jižní Americe se používá mnoho léčiv, jako jsou hormony a růstové stimulátory, které jsou v EU nezákonné. A další léky, jako jsou některá antibiotika a insekticidy, které jsou jsou v EU zakázány a obecně neexistuje žádný systém zaznamenávání užívání léčiv nebo sledování ochranné lhůty u zemědělských podniků v jihoamerických státech.

Ze studií (Německo, Spojené království a Itálie) vyplývá, že produkty ze zemí Mercosuru jsou stále konkurenceschopnější než evropské produkty.

Jedná se o aktualizovanou informaci z roku 2018: Evropská komise zřejmě obětuje hovězí maso

Zdroj: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-08/eu-mercosur-to-flout-trade-war-by-closing-own-deal-brazil-says

BILAT(11)1531:2; The agricultural impact of an EU-Mercosur agreement, Copa – Cogeca