Devět cílů SZP přehledně, co má všechno splnit…

Devět konkrétních cílů:

9 cílů SZP

Zdroj: DG AGRI

Na úrovni EU jsou stanoveny základní politické parametry, členské státy ponesou větší odpovědnost, pokud jde o to, jak dosáhnou cílů definovaných na úrovni EU.

Strategický plán SZP na úrovni ČS (SP SZP) se musí předložit do 31.12.2021, původní termín předložení SP SZP byl do 1. 1. 2020. Což znamená, že nová SZP začne nejdříve 1.1.2023.

Strategiský plán SZP má reflektovat i plnění starategií

Farm to Fork  („od zemědělce ke spotřebiteli“)

  • do roku 2030 omezit používání a snížit rizika chemických pesticidů o 50 % a omezit používání nebezpečnějších pesticidů o 50 %,
  • snížil ztráty živin alespoň o 50 % a zároveň zajistit, aby nedošlo ke zhoršení úrodnosti půdy. Díky tomu se do roku 2030 omezí používání hnojiv alespoň o 20 %,
  • do roku 2030 omezit prodej antimikrobiálních látek pro hospodářská zvířata a akvakulturu o 50 %
  • a do roku 2030 začít využívat 25 % zemědělské půdy v EU k ekologickému zemědělství.

a EU Biodiversity Strategy for 2030  („pro biologickou rozmanitost“)

  • vyvinout plán obnovy přírody
  • rozšířit seznam chráněných oblastí na alespoň 30 % plochy souše, což představuje nárůst o 4 %,
  • rozšířit seznam chráněných oblastí na alespoň 30 % moře, tj. o 11 % více než nyní,

Proto bylo rozhodnuto a legislativně upraveno, že ČS budou mít dvouleté přechodné období 2021-2022. Tento krok umožní více času na důkladnou přípravu nové strategie, při které bude nutno vyjasnit problematiku podpory v rámci SZP. Nikdo zatím však nezná podrobná pravidla rozdělování finančních prostředků v návaznosti na stanoviska EP, EK a  ER(aktuálně probíhá trialog). Trialogy k SZP byly zahájeny 10/11/2020 a diskutují všechny tři části balíčku SZP

  • Strategické plány
  • Horizontální otázky
  • Společnou organizaci trhu

Trialogy by měly probíhat nejméně do dubna 2021.

Doporučení členským státům ohledně jejich strategického plánu pro společnou zemědělskou politiku jsme Vám již představili . Pro připomenutí dokument v ČJ naleznete ZDE.

Stručně doporučení Komise pro český Strategický plán SZP předložený MZe na EK je:

ČR se má zaměřit na zlepšení přístupu k půdě, podpořit krátké dodavatelské řetězce, ekologické zemědělství, řešit problematiku amoniaku.

Pokud se ptáte na analýzu dopadů stanovených cílů, věřte, že nejste sami, bohužel dle informací z MZe tuto analýzu od EK i po opakovaných dotazech zatím neobdržela.

 

Pokud máte zájem o další informace, obraťte se na ředitelku svazu. Po domluvě a dodržení veškerých epidemiologických opatření si lze předem domluvit i schůzku v kanceláři svazu.