COVID19: Jaké povinosti mají zemědělci ve Francii

ČMSZP získala podklady od kolegů z Francie a my Vám přinášíme jejich stručný překlad.  Podklady prezentují povinnosti, které musí dodržovat na farmách, oproti nouzovému stavu se farmáři dostali pokud jde o administrativu do lepší pozice, tzn. že nepotřebují při přesunech tolik speciálních formulářů. Velmi významně opatření proti šíření COVID19 zasáhl zemědělský sektor a na základě toho došlo k prominutí sociálních poplatků v sektoru vína viz Aktuality z EU. Tento požadavek vycházel i ze společného prohlášení GEOPA COPA, které jsme v Bruselu navrhli zástupci ČMSZP( více v článku společného prohlášení GEOPA COPA, které jsme v Bruselu navrhli zástupci ČMSZP).
Preventivní opatření:
Pomoc zaměstnavatelům
V souvislosti se zdravotní krizí musí zaměstnavatel zaručit bezpečnost zaměstnanců, a to přehodnocením organizace práce:
– Musí být dodržována pravidla vzdálenosti a preventivních opatření
– Omezení schůzek jen na ty nezbytně nutné. Většinu lze organizovat vzdáleně. Ostatní
musí být organizováno v souladu s distančními pravidly
– Omezit seskupení zaměstnanců v malých prostorách
– Jiné než podstatné cesty musí být zrušeny nebo odloženy
Není tedy odpovědností zaměstnavatele zaručit, že zaměstnanci nebudou vystaveni rizikům, ale zajistí, aby se jim co nejvíce vyhnuli.
Fungují zejména vládní doporučení, aby pak respektovali doporučená opatření na ochranu pracovníků. Musí to být s ohledem na tento rámec definované povinnosti zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců.
Na druhé straně je v současné situaci na zaměstnavateli:
– Provést posouzení rizik na pracovišti, kterým nelze zabránit v závislosti na povaze
vykonávané práce – na základě tohoto posouzení určit nejdůležitější preventivní
opatření
– Zapojit do této práce zástupce zaměstnanců
– Pokud je to možné, vyhledat zdravotnickou službu, jejímž úkolem je radit
zaměstnavatelům, pracovníkům a jejich zástupcům a jako takové doporučovat
veškeré užitečné informace o účinných ochranných opatřeních
– Respektovat a prosazovat vzdálenostní preventivní opatření doporučená
zdravotnickými úřady
Aby pomohla zaměstnavatelům splnit jejich povinnosti, FNSEA:
– Nabízí nástroj, který pomůže s povinností vypracovat dokument o posouzení profesních rizik: https://www.systera.fr
– Organizovat skupinové nákupy masek: organizace skupinových nákupů prostřednictvím sítě FDSEA a hydroalkoholických gelů: organizace skupinových nákupů prostřednictvím sítě FDSEA
– Odkazuje na dostupné preventivní listy:
• MSA: https://www.msa.fr/lfy/web/msa/employeur/coronavirus-consignes
• Ministerstvo práce: https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-
V sekci: akce / coronavirus-covid-19 / chránit pracovníky / článek / poradenské listy-obchody a průvodce pro zaměstnance a zaměstnavatele
Kromě toho FNSEA také nabízí možnost obrátit se na soudního vykonavatele. Soudní
vykonavatelé jsou organizováni tak, aby navrhli důkaz o provedených opatřeních k zajištění bezpečnosti všech (pracovníků, dodavatelů, zúčastněných stran, zákazníků). – Národní unie soudní vykonavatelé – www.unhj.pro
FR COVIDNa obrázku výše naleznete pokyny k uvolňování (plán vlády)

Datováno od 28 dubna – 7. května, pokud je příznivý vývoj epidemie – 11. května – započalo uvolňování. Přehodnocení na konci května, nová opatření nabudou účinnosti 2. června

Práce:

Ochrana – poskytnutí zaměstnancům masky

Respektování – pravidel rozestupů

MÉNĚ certifikátů (do té doby bylo potřeba mít vícero potvrzení i při vnitrostátní přepravě)

Zdraví:

Ochrana – dodržování rozestupů a dodržování nepodávání si rukou a nošení masek

Testování – 700 000 testů za týden

Izolace – individuální zodpovědnost (14 denní karanténa), důkladné testování a izolace

 

Škola:

na základě dobrovolnosti

Dobrovolnictví – Masky a gely na mytí rukou +  zařízení tříd

11 května – jesle + školky a základní školy (10 maximum)

18 května – střední školy

Začátek června – pravděpodobně „druhý stupeň střední školy“ je zakončen „A level – jako naše maturita“ – 15 členů ve třídě, rozestupy na 1 metr, nošení roušek ve školách povinné

 

Obchody:

nošení masek doporučují

Znovuotevření – malé obchody a trhy (pokud nezakáže starosta obce)

Respektování – společenský odstup

Zavření – barů, restaurací a kin – do 2 června a dalších středisek, která jsou uzavřena státem

 

Doprava:

méně cestovat

Maximální omezení meziregionální dopravy – nerozšíří se viry

Geografická mapa – dvě části země – omezenější a volnější část (jih je volnější)

 

Sociální život:

Velká opatrnost

MÉNĚ certifikátů

Ohleduplnost ke starším

Sportovní události – nad 5000 osob – od 2 června

Jídlo s rodinou či přáteli – maximálně do 10 osob

Doporučují – jednotlivé sport – např. běh, nedoporučují kolektivní – např. fotbal

Parky a zahrady jsou otevřeny v zelených zónách

Nejezděte na dovolené

Zdroj: GOEPA – ČMSZP