Finanční pomoc všem zaměstnavatelům nemusí být jen administrativně náročná dotace. Stanovisko ČMSZP přijala GEOPA a se svým požadavkem oslovila EFFAT.

Dočkáme se společného prohlášení GEOPA COPA s EFFAT*?

Zdraví sezónní pracovníci, kteří chtějí přijet do jiného členského státu EU, by měli mít právo na volný pohyb mezi členskými státy,  a to za předpokladu splnění a dodržování předběžných podmínek. Jako jsou:

  • Výměna korektních informací o potřebě sezónní práce, přičemž se uznává, že práce v zemědělství a zahradnictví by měla být považována za zásadIMG_4127[1]ní činnost (klíčový sektor), a tedy mobilita do členských států by měla být efektivní.
  • Zaměstnavatelé v zemědělství a zahradnictví se telefonicky nebo e-mailem spojí s potenciální pracovní silou. Formulář – Osvědčení zaměstnavatele (COVID-19 – klíčový sektor) bude pracovníkům doručeno e-mailem, tedy tento dokument zaměstnavatele, že zaměstná dotyčné osoby bude dostačující. Při předkládání těchto dokumentů je zaručen volný pohyb v souladu se sdělením Evropské komise (doc.2020 / C 1021/02 – Úřední věstník Evropské unie). To bude rovněž sděleno pohraničním orgánům.
  • Zaměstnavatelé zaručí uplatňování sociální distance od všech ostatních osob, tj. dodržení všech hygienických a bezpečnostních předpisů, a to jak v pracovním prostředí, tak v oblasti bydlení a přemístění do místa výkonu práce.
  • Pokud existuje podezření, že by někteří zaměstnanci měli příznaky COVID-19, musí být neprodleně kontaktovány příslušné orgány.

GEOPA COPA vyzvala EFFAT ke společnému prohlášení k podpoře zemědělců v členských státech napříč EU.

ČMSZP upozornilo, že je třeba pomoci udržet a podpořit zaměstnanost co nejefektivněji napříč všemi zemědělskými subjekty bez ohledu na velikost. Tj. zaměřit se na náklady zaměstnavatelů vzniklé v návaznosti na zaměstnance. Proto jsme vyzvali EFFAT, zda by se nepřidal k výzvě nejen pro zachování pracovních míst a volnému pohybu pracovníků, ale i k motivaci zaměstnanců k práci. 

  • zvýšení motivace zaměstnanců bez toho, aniž by byly zvyšovány náklady zaměstnavatelům. Jako jeden z těchto nástrojů by mohlo sloužit jednoduchý nástroj  odpuštění sociálních popř. i zdravotních odvodů ze strany členských států, tj. odpuštění plateb ze strany zaměstnance i zaměstnavatele do konce roku 2020**

*GEOPA COPA zastřešuje organizace zemědělských zaměstnavatelů v Evropské unii. EFFAT zastupuje zaměstnance v EU – organizace odborových svazů).

**Pozn.red. U OSVČ byla odpuštěnaa na půl rokuminimální platba sociálního i zdravotního pojištění. O aplikaci této podmínky na minimální mzdu se v ČR nehovoří.