EP: mezi řádnými členy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova jsou po deseti letech i čeští europoslanci

Asset

 

Členové Evropského parlamentu hlasovali během prvního plenárního zasedání nového Evropského parlamentu o složení předsednictví a o obsazení jednotlivých výborů EP.

Předsedou EP byl zvolen Ital David-Maria Sassoli.

Posty místopředsedů Evropského parlamentu obsadili i čeští přestavitelé:

 Dita Charanzová (CZ, RE) a Marcel Kolaja (CZ, Zelení).

Europoslanci schválili kromě obsazení i velikost jednotlivých výborů.

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (COMAGRI) bude mít 48 řádných členů a 48 náhradníků. Z nově zvolených europoslanců budou řádnými členy COMAGRI i tři europoslanci z České republiky: Martin Hlaváček (RE), Ivan David (ID), a Veronika Vrecionová (ECR). Česká republika i Slovensko budou mít zástupce v COMAGRI i v řadách náhradníků, posty náhradníků obsadila Michaela Šojdrová (CZ, EPP), Miroslav Číž (SK, S&D), a Michal Wiezik (SK, EPP).

 

Výbor EP pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (COMENVI) bude mít 76 řádných členů a 76 náhradníků.

Mezi řádné členy se zařadí Stanislav Polčák (CZ, EPP), Alexandr Vondra (CZ, ECR). Posty náhradníků obsadili i Ivan David (CZ, ID), Ondřej Knotek (CZ, RE), Kateřina Konečná (CZ, GUE/NGL).

Čeští europoslanci na postech řádných členů působí v následujících výborech:

Hynek Blaško (ID) – IMCO, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů; SEDE, Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Dita Charanzová (RE) – IMCO, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Ivan David (ID) – AGRI, Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Martina Dlabajová (RE) – CONT, Výbor pro rozpočtovou kontrolu; ITRE, Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Markéta Gregorová (Zelení) – INTA, Výbor pro mezinárodní obchod

Martin Hlaváček (RE) – AGRI, Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Ondřej Knotek (RE) – REGI, Výbor pro regionální rozvoj

Marcel Kolaja (Zelení) – IMCO, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Kateřina Konečná (GUE/NGL) – IMCO, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů; TRAN, Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Ondřej Kovařík (RE) – ECON, Hospodářský a měnový výbor

Radka Maxová (RE) – EMPL, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Luděk Niedermayer (EPP) – ECON, Hospodářský a měnový výbor

Mikuláš Peksa (Zelení) – ITRE, Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Stanislav Polčák (EPP) – ENVI, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Jiří Pospíšil (EPP) – JURI, Výbor pro právní záležitosti

Michaela Šojdrová (EPP) – CULT, Výbor pro kulturu a vzdělávání

Evžen Tošenovský (ECR) – ITRE, Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Alexandr Vondra (ECR) – ENVI, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Veronika Vrecionová (ECR) – AGRI, Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Jan Zahradil (ECR) – INTA, Výbor pro mezinárodní obchod

Tomáš Zdechovský (EPP) – CONT, Výbor pro rozpočtovou kontrolu; EMPL, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

 

Více informací zde.