Zápis z posledního jednání KPS NAP (4. 6. 2019)

V rámci programu byly představeny jednotlivé prezentace k tématům níže:

 

Program:

1. Informace ze Stálého výboru k problematice účinných látek (RNDr. Naděžda Nováková, ÚKZÚZ).

Zpráva a 2 SUD prezentace v angličtině

2. Problematika ilegálních přípravků na ochranu rostlin ve světě a u nás, (Ing. Miluše Dvoržáková – CCPA)

falzifikace pesticidů

3. Přípravky na ochranu rostlin a ochrana zranitelných skupin osob (MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. – SZÚ). –

Travnickova_POR_zranitelní_web

 4. Národní strategie řešení otrav a nelegálního zabíjení volně žijících živočichů v České republice 2020 _ 2030 (Mgr. Libuše Vlasáková, MŽP).

Mgr. Vlasáková seznámila členy KPS se strukturou, přístupem a vznikem  a z čeho vychází uvedená strategie včetně autorů.

Uvedená strategie byla dále projednána se zástupci MZe a ÚKZÚZ a je v současné době připomínkována.

Zabývá se:

  • Nelegálními otravami volně žijících živočichů.
  • Dalšími způsoby nelegálního zabíjení volně žijících živočichů.
  • Olověným střelivem v myslivosti a olověnými zátěžemi v rybářství.
  • Pesticidy (zejména insekticidy a rodenticidy)
  • Veterinárními léčivými přípravky.

Po konečném připomínkování bude k dispozici na stránkách Ministerstva životního prostředí, zatím tomu tak není.

 

Přílohy