Pozvánka na seminář „Možnosti zahraničních investic na Kubě“ (18. 9. 2019, 10:00, MZe)

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a za podpory Velvyslanectví Kubánské republiky v Praze pořádá ve středu 18. 9. 2019 od 10:00 seminář k prezentaci investičních příležitostí v Kubánské republice. Kuba je perspektivním teritoriem pro vývoz z České republiky, ale výhledově i zemí nabízející možnosti pro investice …
Pokračování textu „Pozvánka na seminář „Možnosti zahraničních investic na Kubě“ (18. 9. 2019, 10:00, MZe)“

Výzva: Vliv změny klimatu na zaměstnanost v zemědělství

Sociální podmínky, zaměstnanost a trh práce budou stále ovlivňovány hospodářskou krizí. Významná je také změna klimatu. Nejen v případě přímých strukturálních změn vyplývajících z opatření na přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění změny klimatu, ale také v procesu přechodu ze starých pracovních míst na nová. Zemědělství je jedním z hospodářských …
Pokračování textu „Výzva: Vliv změny klimatu na zaměstnanost v zemědělství“

Význam „Net Zero“ v zemědělství – pro ochlazení země by se produkce metanu měla snížit o 25%

Zástupkyně Univerzity Oxford prezentovala na půdě EK dopady produkce metanu a oxidu uhličitého na životní prostředí. Oxid uhličitý se v atmosféře dlouhodobě udržuje, i jeho stabilní produkce tak vede k faktickému navyšování oxidu uhličitého v atmosféře vzhledem k jeho kumulaci a dlouhodobému zadržování. To je důvod, proč by se emise oxidu uhličitého měly dostat …
Pokračování textu „Význam „Net Zero“ v zemědělství – pro ochlazení země by se produkce metanu měla snížit o 25%“

CDG: Životní prostředí a klima – závěry studie doporučují vyplácet VCS v návaznosti na snížení emise skleníkových plynů

Hodnotící studie k dopadům SZP na klimatickou změnu Hodnoceno bylo 24 opatření SZP a jejich vztah ke zmírnění klimatických změn a adaptaci na klimatické změny. Posuzovány byly nástroje SZP, příspěvek k dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů o 20 %, adaptace na klimatické změny, technologické a sociální inovace, efektivita, koherence (interní i …
Pokračování textu „CDG: Životní prostředí a klima – závěry studie doporučují vyplácet VCS v návaznosti na snížení emise skleníkových plynů“

Deset kroků pro bezpečný pohyb v lese. Ministerstvo zemědělství vydává doporučení pro návštěvníky

3.7.2019 Tisková zpráva – Sucho, rozšíření kůrovce a následně i častější a rozsáhlejší těžby dříví v lesích. To jsou důvody, proč by návštěvníci lesa měli více dbát na své bezpečí. Ministerstvo zemědělství vydalo Desatero bezpečného pohybu v lesích. Pokyny upozorňují na největší rizika a nejjednodušší způsoby, jak se jim vyhnout. …
Pokračování textu „Deset kroků pro bezpečný pohyb v lese. Ministerstvo zemědělství vydává doporučení pro návštěvníky“

Vláda dnes schválila novelu vodního zákona pro boj se suchem

8.7.2019 Tisková zpráva – Každý z krajů vypracuje podrobný postup pro případ déletrvajícího sucha na svém území a vznikne i plán pro celou Českou republiku. Zavádí to novela vodního zákona, kterou vypracovalo Ministerstvo zemědělství (MZe) spolu s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a dnes ji schválila vláda. „Mezi nejdůležitější části novely …
Pokračování textu „Vláda dnes schválila novelu vodního zákona pro boj se suchem“

Připomínáme: program Investiční úvěry Lesnictví bude otevřeno dne 17. července 2019 v 9:00.

Termín otevření 1. kola příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví Informujeme klienty, že 1. kolo příjmu žádostí v rámci nového programu Investiční úvěry Lesnictví bude otevřeno dne 17. července 2019 v 9:00. Program Investiční úvěry Lesnictví je určen pro podnikatele, kteří se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního …
Pokračování textu „Připomínáme: program Investiční úvěry Lesnictví bude otevřeno dne 17. července 2019 v 9:00.“

Pravidla pro dovoz potravin živočišného původu pro osobní spotřebu ze zahraničí

Pro období letních dovolených Státní veterinární správa (SVS) připomíná, jaká pravidla platí při dovozu tzv. „svačinek“, tedy produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ze třetích zemí do EU. Pro dovoz svačinek platí v rámci EU harmonizovaný přístup.  Do EU není možné dovážet pro osobní spotřebu maso, masné výrobky, salámy, šunky, klobásy …
Pokračování textu „Pravidla pro dovoz potravin živočišného původu pro osobní spotřebu ze zahraničí“