Školení jednotné žádosti – Středočeský kraj a Praha

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov se můžete zůčastnit semináře DOTACE 2019 Jednotná žádost Středočeský kraj a Praha Semináře jsou určeny široké zemědělské veřejnosti a předmětem prezentací budou dotační možnosti v agrárním sektoru se zaměřením na platby v rámci Jednotné žádosti.   Mladá Boleslav 1. 4. 2019 9 – …
Pokračování textu „Školení jednotné žádosti – Středočeský kraj a Praha“

Aktuality nejen z Bruselu

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   (03/03/2019)   Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství se přiklání k úplnému povinnému zastropování přímých plateb nad 100.000 EUR & odečtu pouze 50 % nákladů na zaměstnance; k povinnému zastropování či redukci přímých plateb směřuje i Rada ministrů Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) v listopadu 2018 …
Pokračování textu „Aktuality nejen z Bruselu“

Fakta od kolegů z FINSKA

Finsko je nejsevernější zemědělská země na světě. Finská zemědělská půda dosahuje od 60. severní zeměpisné šířky až po arktický kruh. Přestože je vegetační období krátké, Finsko má dobré možnosti produkovat chutné potraviny a chlubí se vysokou bezpečností potravin. Na jihozápadním pobřeží může doba vegetace může dosáhnout i 185 dní, ale v …
Pokračování textu „Fakta od kolegů z FINSKA“

Návrh vyhlášky o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

  Návrh vyhlášky je předkládán z důvodu přizpůsobení požadavků na způsob označování jatečně upravených těl jatečných zvířat právní úpravě obsažené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie …
Pokračování textu „Návrh vyhlášky o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti“

Školení od A až do Z aneb jak na TTP

V úterý jsme pořádali posední únorové školení ve spolupráci se střední školou ve Frýdlantě, které se zaobýralo komplexně obnovou TTP, na závěr návštěvníci měli možnost diskutovat o novinkách pro letošní rok, ale i k SZP 2020+. Nejvýraznější diskuze se zaobírala problematikou vlka i divokých prasat. Nezapomnělo se i na blížící …
Pokračování textu „Školení od A až do Z aneb jak na TTP“

Ministr zemědělství: V ČR systém dozoru funguje a osvědčil se, každá zásilka masa musí být nahlášena 24 hodin předem i s místem určení

Tisková zpráva – Systém veterinárního dozoru v ČR, kdy se zásilky masa musí hlásit 24 hodiny před dovozem na místo určení, se osvědčil. Veterináři tak mají přehled a mohou případně dohledat a získat vzorky masa. Od vypuknutí aféry s polským hovězím odebrala Státní veterinární správa (SVS) 224 vzorků masa, Státní …
Pokračování textu „Ministr zemědělství: V ČR systém dozoru funguje a osvědčil se, každá zásilka masa musí být nahlášena 24 hodin předem i s místem určení“

Problematiky vlka – možná nabídka zájezdu (omezená kapacita)

Vážené dámy/vážení pánové, svaz by Vás chtěl informovat o aktivitách, na kterých spolupracujeme s MŽP resp. AOPK ČR. Na jaře 2019 (květen, červen) by se uspořádala zahraniční cestu několika českých pastevců, farmářů do SRN – do Spolkové republiky Sasko, k chovateli, který pase ovce za pomoci pasteveckých psů a má s tím …
Pokračování textu „Problematiky vlka – možná nabídka zájezdu (omezená kapacita)“

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje Materiál k připomínkám v eKLEP pro veřejnost má URL: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB94DDYWB

Setkání vedení ČMSZP s představiteli SZIF

Včera odpoledne proběhlo setkání předsedů a místopředsedů Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů s generálním ředitelem a náměstky Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“). Byly nám představeny aktuality, které nás čekají v budoucím programovém období. Dalším bodem programu byla informace o přesunu agendy spojené s vyřizováním národních dotačních titulů, jež by od roku 2020 …
Pokračování textu „Setkání vedení ČMSZP s představiteli SZIF“

Agrohomeopatie: Příprava a aplikace homeopatického roztoku

Autor: J. T. Holub Podobně jako v humánní či veterinární medicíně můžeme pro posílení imunity rostlin používat homeopatika. Striktně řečeno, homeopatika vlastně nic jiného neumí: Vždy jde o posílení imunitního systému, jednou na tomto, jindy zas na jiném místě, stejně jako Microsoft vydává různé „záplaty“, které si čas od času musíme nainstalovat …
Pokračování textu „Agrohomeopatie: Příprava a aplikace homeopatického roztoku“