Setkání vedení ČMSZP s představiteli SZIF

Včera odpoledne proběhlo setkání předsedů a místopředsedů Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů s generálním ředitelem a náměstky Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“). Byly nám představeny aktuality, které nás čekají v budoucím programovém období. Dalším bodem programu byla informace o přesunu agendy spojené s vyřizováním národních dotačních titulů, jež by od roku 2020 …
Pokračování textu „Setkání vedení ČMSZP s představiteli SZIF“

Agrohomeopatie: Příprava a aplikace homeopatického roztoku

Autor: J. T. Holub Podobně jako v humánní či veterinární medicíně můžeme pro posílení imunity rostlin používat homeopatika. Striktně řečeno, homeopatika vlastně nic jiného neumí: Vždy jde o posílení imunitního systému, jednou na tomto, jindy zas na jiném místě, stejně jako Microsoft vydává různé „záplaty“, které si čas od času musíme nainstalovat …
Pokračování textu „Agrohomeopatie: Příprava a aplikace homeopatického roztoku“

Aktuální informace k výsledkům vyšetření a kontrolám polského hovězího masa

Státní veterinární správa (SVS) dnes obdržela ze Státního veterinárního ústavu Praha výsledky vyšetření zásilky polského hovězího masa, které mělo dle informace zaslané polskými dozorovými orgány v závěru minulého týdne systémem rychlého varování RASFF pocházet z jatek, kde probíhala nelegální porážka, a které se dostalo do Prahy. Výsledky vyšetření nezjistily ve vzorcích přítomnost …
Pokračování textu „Aktuální informace k výsledkům vyšetření a kontrolám polského hovězího masa“

Další pravidla, které zasáhnou podnikatelskou sféru, povinnost informovat by měl mít zaměstnavatel napříč členskými státy – transparentnost a předvídatelnost pracovních podmínek

Rumunské předsednictví Rady a Evropský parlament dospělo k prozatímní dohodě o směrnici zaměřené na zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti pracovních podmínek v celé EU. Dohoda bude nyní předložena Evropskému parlamentu a zástupcům členských států v Radě EU ke schválení. Cílem nového zákona je reagovat na výzvy na trhu práce vyvolané demografickým vývojem, …
Pokračování textu „Další pravidla, které zasáhnou podnikatelskou sféru, povinnost informovat by měl mít zaměstnavatel napříč členskými státy – transparentnost a předvídatelnost pracovních podmínek“

Nezávazné doporučení Bruselu, aneb myslivci bez broků a rybáři bez olůvek?

Evropská unie nechystá plošný zákaz mysliveckých broků a rybářských závaží kvůli jedovatému olovu. Z dostupných zdrojů se však zákaz nejspíš navrhne v oblastech mokřadů, což ČR nepostihne, jelikož jsme jedním z členských států, který tento zákaz už dávno má. Jde tedy o snahu sjednotit legislativu na úrovni všech členských států. …
Pokračování textu „Nezávazné doporučení Bruselu, aneb myslivci bez broků a rybáři bez olůvek?“

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na bílkovinné plodiny, konzumní brambory a chmel

Od pondělí 11.února 2019 platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začala vydávat rozhodnutí na tři dotace v rámci Dobrovolných podpor vázaných na produkci. Jedná se o bílkovinné plodiny, konzumní brambory a chmel. Na první z nich je připravena částka 443 milionů korun, na konzumní brambory 48 milionů a mezi …
Pokračování textu „SZIF začíná vydávat rozhodnutí na bílkovinné plodiny, konzumní brambory a chmel“

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Ekologické zemědělství

Ode dneška začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydávat rozhodnutí na podporu Ekologického zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020. O dotaci si zažádalo přes 4 tisíce zemědělců, mezi které bude vyplaceno přibližně 1,4 miliardy korun. Ekologické zemědělství spadá do Programu rozvoje venkova (PRV) a jeho cílem je podporovat systémy …
Pokračování textu „SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Ekologické zemědělství“

Ministr Toman po jednání se saským protějškem: Se Spolkovou zemí Sasko chceme spolupracovat v oblasti lesnictví i moderních technologií a inovací

Tisková zpráva – Společný postup při projednávání budoucí podoby Společné zemědělské politiky (SZP), řešení Afrického moru prasat (AMP) nebo kalamity v lesích, moderní technologie v zemědělství i ochranu tetřívka obecného řešil dnes ministr Miroslav Toman se saským protějškem Thomasem Schmidtem. Při diskuzi o SZP se ministři shodli na potřebě dobrovolného …
Pokračování textu „Ministr Toman po jednání se saským protějškem: Se Spolkovou zemí Sasko chceme spolupracovat v oblasti lesnictví i moderních technologií a inovací“

PŘEDSEDNICTVO ČMSZP 19.2.2019

Vážení kolegové, vážené kolegyně, termín prvního letošního zasedání PŘEDSEDNICTVA ČMSZP byl stanoven na 19. února 2019 od 14:00 v kanceláři svazu (Slezská 100/7, Praha 2).   S pozdravem a přáním hezkého dne, Ing. Karolína Menclová, ředitelka Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Slezská 7, 120 00 Praha 2 Mob.: +420 602 542 602

Komu patří český venkov? Právě na tuto otázku se pokusili odpovědět účastníci kulatého stolu, který se konal v prosinci v Hradci Králové.

  Zemědělská půda v České republice zabírá 4,03 milionu hektarů a dělí se o ni až 1,8 milionu vlastníků. Řada z nich se přitom nezajímá o to, jakým způsobem se na ni hospodaří. Žijí totiž desítky kilometrů daleko a k venkovu nemají žádnou vazbu. Ornou půdu, louky, sady, chmelnice nebo vinice pouze pronajímají …
Pokračování textu „Komu patří český venkov? Právě na tuto otázku se pokusili odpovědět účastníci kulatého stolu, který se konal v prosinci v Hradci Králové.“