Výměna zkušeností v agrárním sektoru

Jak důležitá jsou hospodářská zvířata pro Váš každodenní život? Zamysleli jste se nad tím, jestli není vhodné využít místní zdroje? K čemu všemu jsou nám ku prospěchu zvířata?