ČSCHMS: Dotace na ověření původu a pro stanovení GEPH

28.08.2023,  Kamil Malát

 

Stejně jako v minulých letech, tak i letos bude o dotaci za analýzy SNP pro stanovení genomické plemenné hodnoty skotu (podpůrný program 2.A.a.2.) žádat za chovatele, kterým v období září 2022 až konec srpna 2023 rozbor finančně zprostředkovával (fakturoval) Český svaz chovatelů masného skotu, náš svaz. Po obdržení dotace bude chovatelům, kteří službu včas uhradili, poskytnuta poměrná částka za provedený rozbor a za využití těchto dat pro budoucí GEPH. Připomínáme, že dotace se vztahuje pouze na základní testaci SNP, další náklady jako je vyhotovení protokolu či bezrohost nebo test na myostatin nejsou součástí dotační podpory.

Důvodem k aplikaci tohoto postupu je znění dotačního titulu, kdy v tomto případě musí být dotace vyplacena osobě, která zajistí analýzu pro stanovení genomické plemenné hodnoty (GEPH). Při sestavování seznamů zvířat, u kterých budeme žádat o dotační podporu, budeme postupovat dle kritérií schválených Grémiem předsedů rad plemenných knih.

Jak to bude probírat prakticky?

V případě ověřování původu přes SNP to v praxi funguje tak, že chovatel zadá objednávku na portálu igenetika.cz, zašle do laboratoře imunogenetiky ČMSCH a.s. vzorky k testaci a ta je zpracuje. Náklady na analýzu však nejsou účtovány chovateli, ale našemu svazu, který je uhradí a následně je jednotlivým chovatelům přefakturuje (s výjimkou zvířat ze seznamů pro referenční populaci, které z větší části hradí ČSCHMS). Po skončení období, které v případě tohoto dotačního titulu trvá od 1.9.2022 do 31.8.2023, ČSCHMS zažádá za všechny chovatele o dotaci. Chovatelům, jejichž zvířata plní odsouhlasená kritéria (viz dokument Testace SNP krok po kroku – str. 8) a zároveň mají vůči ČSCHMS ve splatnosti uhrazeny závazky spojené s těmito analýzami, bude podle platební morálky daného subjektu následně vráceno do 70 % nákladů z testace na čipu (aktuálně 760 Kč) jako úhrada za data, která budou využita k výpočtu GEPH. Výše dotace a z toho plynoucí vratka se odvíjí od ceníkové ceny účtované našemu svazu Českomoravskou společností chovatelů a.s.. Připomínáme, že poskytnutá dotace se vztahuje pouze na cenu základní testace SNP, a proto je i výše vratky vypočítávána pouze pro tuto část. Náklady na další znaky (bezrohost, myostatin, vystavení protokolu atd.) nejsou její součástí.

Konečná výše vratky bude vycházet z poskytnuté výše dotace. O konečné částce budou chovatelé vyrozuměni a budou vyzváni k zaslání faktury. Přehled faktur a vaší platební morálku si můžete snadno zkontrolovat v aplikaci MaSkot v sekci fakturace online.

Vysvětlivka k podpůrnému programu 2.A.a. – podpora ověřování původu

2.A.a.1.: Podpora majiteli plemenného býka a dárkyně embrya u skotu, schválené příslušným uznaným chovatelským sdružením v daném roce pro stanovení DNA typu za účelem ověření původu potomstva. Týká se plemenných býků používaných v plemenitbě a dále pak býků nově zařazovaných do plemenitby (v tomto případě včetně stanovení DNA jejich matek, u býků masných plemen v období od 1.9.2022 do 31.8.2023) – řeší ČMSCH, a.s. (více zde)

2.A.a.2.: Podpora osobě, která zajistí analýzu pro stanovení genomické plemenné hodnoty plemenného skotu, schváleného příslušným uznaným chovatelským sdružením – řeší ČSCHMS – viz výše

Jinými slovy: Pokud jste fakturu za rozbor stanovení DNA jste hradili přímo laboratoři – podáváte žádost o dotaci prostřednictvím Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., pokud jste fakturu za rozbor stanovení DNA obdrželi od nás a hradili našemu svazu, získáte podporu prostřednictvím nás.

V případě této dotace tedy stačí, pokud si budete hlídat splatnost všech faktur spojených s touto testací a o nic dalšího se v tuto chvíli nemusíte starat. Žádost za vás podá ČSCHMS a o dalších podrobnostech budou všichni chovatelé, kterých se tato podpora týká, včas informováni.

Související informace:

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023 (pdf soubor)
Testace SNP krok po kroku (soubor pdf)
Dotace na kontrolu užitkovosti masného skotu